Kyseliny a zásady
Přihlásit se
Kyseliny a zásady (4/10) · 17:49

pH slabé kyseliny Výpočet hodnoty pH pro slabou kyselinu.

Navazuje na Chemickou vazbu.
... Víme vše o silných kyselinách. Například chlorovodíková kyselina ve vodném roztoku. Je silná, protože zcela disociuje vodíkové nebo hydroniové ionty, v závislosti na tom, jak se na to chcete dívat. A chloridové anionty. A je to kyselina podle Arrheniovy definice, protože je to opět vodný roztok. Podle Arrheniovy definice proto, že zvyšuje koncentraci vodíku ve vodě. Je to kyselina podle Bronsted-Lowryho definice, protože tahle věc daruje vodíkové protony. A je to Lewisova kyselina, protože se na ni můžete dívat jako na chlorovodíkovou kyselinu. Tím, že odevzdává toto, přijímá tyhle - chlorid, jak můžete říct: bere si elektrony pro sebe. Takže je elektronový akceptor. Takže to je další důvod, proč je Lewisovou kyselinou. Ale v každém případě kompletně disociuje. Proto je to silná kyselina. Důsledkem toho, pokud tohle nazvu silnou kyselinou, musí to znamenat, že tyhle jsou nazývány slabé kyseliny. ... A nejspíš byste uhodli, co ty dělají. Nedisociují úplně. Takže řekněme, že máte fluorovodíkovou kyselinu ve vodném roztoku. Něco disociuje, takže budete mít nějaký vodík, který uteče molekulám fluoru. Takže vodíkový ion, který je samozřejmě ve vodném roztoku. Vodný roztok jsem označoval modře. A ten bude disociovat s fluoridem fluoridem, kationtem fluoru. Ale toto je slabá kyselina, takže není jen jedním směrem. Vlastně jde oběma směry. Je to vyrovnaná reakce. O těch nyní víme vše. Což znamená, že některé z těchto jdou tímto směrem, některé tímto směrem a oba druhy existují v této molekule. A můžete se podivit, že fluor i chlor jsou oba halogeny. Proč je toto slabá kyselina a tato je silná? A tohle je jen poznámka na okraj. Toto je něco, nad čím jsem se vždy podivoval. ... Obecně vodík rád vytváří vazby. Pamatujte, alkalické kovy zahrnují vše pod vodíkem. Je to tak? Všechny tyto prvky jsme zahrnuli. Všechny tyto prvky mají 1 elektron navíc ve valenční vrstvě a chtějí se ho vzdát. A jsou velmi ochotné předat jej těmto prvkům. Pokud tedy spojíte některý z těchto ve druhé periodě s s halogenem, normálně vytvoříte iontovou sůl. V té odevzdá tento 1 elektron a jeden z těchto ho vezme a získáte iontovou sloučeninu. Vodík je trochu jiný. Vodík má přesně 1 elektron ve své nejvzdálenější vrstvě. Je to pouze 1 vrstva. Ale první vrstva je zajímavá, protože je kompletní s pouze dvěmi elektrony. Tito by nebyli šťastní. Kdybyste těmto prvkům přidali 1 elektron, potřebovali by se dostat k osmi. Takže nejsou šťastni. Ale pokud dáte 1 elektron vodíku, vodík bude velmi šťasten. Takže, když se vodík spojí s těmito prvky, nevzdá se svého elektronu úplně. Když vodík vytvoří vazby s halogeny tady, nevzdá se zcela svého elektronu. Protože vodík řekne: "Hej, dej mi elektron, pak budu mít dva. A pokud se o elektron podělíte, budete jich mít 8." Takže se určitě rád spojuje s těmito prvky, ale nezvdává se zcela. Teď. Chlorovodíková kyselina, bromovodíková a jodovodíková kyselina- myslím, že to vidím správně - jsou všechny silné kyseliny. Když se vodík spojí s kterýmkoliv z těchto prvků, znamená to, že zcela ve vodě disociuje. Ale pokud se vodík spojí s fluorem, nedisociuje ve vodě úplně. A důvod je, že fluor je mnohem více elektronegativní. Takže tato vazba mezi vodíkem a fluoridem, pokud byste srovnali fluorovodíkovou kyselinu s chlorovodíkovou, fluorovodík s chlorovodíkem, tato vazba je mnohem silnější. Ne mnohem silnější. Chci říct, že můžete změřit energii vazby, a to časem uděláme. Ale tato vazba je silnější než tato vedle. A bromovodíková je ještě slabší. Dovolte mi to nakreslit. Takže tato je trochu slabší než tamta a potom bromovodíková - nakreslím ji jako jednu linku přímo sem. Takto to je. Takže tyto je snazší zlomit, takže pokud toto dáte do vody, vodík uvidít molekuly vody, které mají tyto elektronové páry navíc, které se okolo vznášejí. A vzal si elektrony odsud. Takže je tu částečně záporný náboj, který je pro něj výzvou, aby disocioval s molekulami vody. Dobře, v tomto případě, je to vyzývavé, ale stále rád jen tak zůstane. Kyslík je velmi elektronegativní, ale to je fluor také. Takže vodík je rád v přítomnosti obou. Takže kompletně nedisociuje. To je důvod, proč je fluorovodíková kyselina slabá kyselina, zatímco všechny ostatní kyseliny jsou silné. S tím, co jsem řekl, cílem není jen se podívat na periodickou tabulku. Zjistěme, jaká je hodnota pH, když rozpustím, řekněme, že mám 1,5 molu kyseliny fluorovodíkové. A očividně, dle definice, když jsem to zadal jako molaritu, mám ji v roztoku. V tomto případě ve vodném roztoku. Teď. Mohli byste si to dohledat. Ale já to jen napíšu. Každá rovnovážná reakce má nějakou rovnovážnou konstantu. Takže rovnovážná konstanta pro tuto reakci - napíšu ji zeleně - a vzhledem k tomu, že je to kyselá reakce, řekneme, že rovnovážná konstanta nebo konstanta kyseliny, jak to chcete říci pro fluorovodík. Kyslinu fluorovodíkovou. Kyselina fluorovodíková se rovná produktům. Takže je to koncentrace vodíkových iontů násobená koncentrací iontů fluoru, podělená koncentrací fluorovodíku nebo kyseliny fluorovodíkové. Takže HF. ... A pokud si to vyhledáte pro 25 stupňů Celsia při zhruba pokojové teplotě - věřím, že to tak je, ale řekněme, že to je - dostanete konstantu o hodnotě 7 krát 10 na minus 4. Takže pokud mám1,5 molární fluorovodíkovou kyselinu, mohu zjistit hodnotu ph? Pamatujte, chci v podstatě vyřešit přímo tady toto. Pokud to vyřeším, zjistím koncentraci vodíku. A pokud vezmu z té hodnoty záporný logaritmus, pak vím, že je to jeho hodnota pH. Takže se podívejme, jestli to můžeme udělat. Takže. Házím 1,5 molů na tuto stranu rovnice, dobře? Ale něco z toho odejde a vytvoří toto, jasné? Takže řekněme, že x molů se disociuje. A na této straně - podíváme se, jestli to mohu udělat. Takže házím 1,5 molu na tuto stranu. Řekněme, že x molů půjde na tuto stranu. A řekněme, že mám 1,5 molů na této straně. Abych to vyrovnal, x půjde na tuto stranu rovnice. Nebo x reaguej s tímto, přímo tady. Disociuje. Takže, abych byl v rovnovážném stavu, moje koncentrace fluorovodíku bude 1,5 molů minus x. A jaká je koncentrace vodíku? No, pokud jsou moly tohoto, můžeme si ukázat disociaci, po ní budeme mít x molů tohoto. A také budeme mít x molů toho. Je to tak? Pokud jeden z nich disociuje, pak dostanete jeden od toho a jeden od tohoto. Takže toto budou rovnovážné koncentrace. A myslím, že z toho cítíte blížící se algebru. Takže toto jsou rovnovážné koncentrace. Podívejme se, jestli umíme vyřešit x. Známe rovnovážnou konstantu. Je to 7 krát 10 na minus 4. Víme, že konečná rovnovážná koncentrace naší fluorovodíkové kyseliny je původně 1,5 molů, které jsme vložili minus to, co disociuje do tohoto. A když x disociuje toto, dostanu x molů vodíku a mám moly fluoridu. Toto je pouhé počítání. Podívejme se, jestli toto umíme vyřešit. Takže toto se rovná - na toto budu potřebovat místo. Takže dostaneme 7 krát 10 na minus 4. Vynásobmě obě strany 1,5 minus x. Krát 1,5 minus x. Rovná se x krát x, to se rovná x na druhou. A potom vynásobíme 7 krát 10 minus čtyři-- 7 krát 1,5. To je 10.5, že? Takže máme 10,5 krát 10 na minus čtvrtou. To vynásobíme. Minus 7 krát 10 na minus 4 x, to se rovná x na druhou. Toto vypadá složitě, ale je to jen kvadratická rovnice, o nich je tu hodně videí. Takže hoďme všechno toto na pravou stranu, protože mám rád kladný koeficient tady. Takže pokud toto od obou stran odeberu a toto k oběma stranám přidám, dostanu, že 0 se rovná x na durhou plus toto, takže 7 krát 10 na minus čtvrtou x, ano? Toto jen přidám k oběma stranám, aby se to objevilo na této straně rovnice, která je přímo zde. Minus toto. Toto odebírám z obou stran rovnice. Takže dostanu 10,5 krát 10 na minus 4. Nyní zde mám kvadratickou rovnici. A vlastně tuto kvadratickou rovnici můžeme vyřešit. Dostaneme odpověď. Vlastně ji vyřeším. Ale je tu zjednodušení, které můžete provést. Protože pokud se podíváte na tuto kvadratickou rovnici, tento pojem zde, x na druhou, dominuje pojmu přímo zde. I když máte relativně malé hodnoty x, dominuje. Takže pokud se chemici na toto podívají, řeknou: "Hej, víte, co? ... Když tato hodnota je o tolik měnší než to, co je tady, v mnoha případech to můžeme prostě ignorovat." A potom se problém velmi zjednoduší. Protože pokud tuto hodnotu ignorujete, je pořád ještě kvadratická, ale nemusíte použít kvadratickou rovnici. Vlastně to ukážu tady na straně. Ukážu to. Protože toto není správná odpověď, ale velmi se k ní přiblíží, Takže v tomto - udělám zde malý obdélníček - jako malou krabici. Takže pokud prostě budeme ignorovat tuto hodnotu, když máme x na druhou, rovná se to tomuto. Rovná se to minus - kdybyste to přidali na druhou stranu, měli byste plus 10,5 krát 10 na minus čtvrtou. Nebo by se x rovnalo odmocnině tohoto. X by se rovnalo čemu? Podívejte, 10,5 - vidím, že exponent jste dali sem. Takže exponent je minus 4. A já chci druhou odmocninu, takže na 0,5 se rovná 0,0324. Takže to je 0,0324. Takže pokud provedeme zjednodušující předpoklad, vlastně jsme vyřešili naši koncentraci vodíku, že? Ta byla x. Toto je x. Takže to je 0,0324. A pokud bychom chtěli zjistit hodnotu pH, pouze vezmeme negativní logaritmus tohoto. Takže to udělejme. Vezměte logaritmus tohoto. Pokud pouze kliknete na log, základ je 10. Takže máte logatitmus. A pokud chcete záporný, jen řeknete minus 1,489 takže zhruba 1,49. Takže 1,49 je hodnota pH. Ale pamatujte, zjistil jsem to použitím mého malého zjednodušujícího předpokladu. Neřeší to kvadratickou rovnici. Nyní ji vyřešme, jen abychom si v našich hlavách potvrdili, že jsme získali správnou odpověď. Protože to je správný způsob, jak získat správnou odpověď. Takže kvadratická rovnice, Minus b. Takže x se bude rovnat - nechte mě to udělat zde. X se rovná minus b. Takže minus 7 krát 10 na minus čtvrtou plus nebo minus odmocnina b na druhou. Takže b na druhou je 49 krát 10 na minus 8, že? 7 na druhou. A potom 10 na minus 4, to celé na druhou. Je minus 4 krát dva, to je minus 8. Minus 4 krát a, což je minus 1 krát c. Dobře, c je tady záporným znaménkem - máme toto minus znak, takže se to změní v plus. Takže 4 krát 10,5 krát 10 na minus 4. To je kolik? To je 42 krát 10 minus mocnina 4. A to vše lomeno 2 a, a se rovná 1. A to vše děleno 2. Takže se podívejme, co získáme z této odmocniny přímo tady. A všimněte si, toto je velmi malé číslo ve srovnání s tímto. Toto je vše, čím bychom se měli zabývat v odmocnině. Takže 49 na 8 záporný, plus, to nám dá malé číslo plus 42 krát 10 na minus čtvrtou se tomu rovná. Takže to je hodnota přímo zde. A nyní chceme vzít odmocninu. Aby 0,05 bylo rovno 0,06. Takže doposud jsme dostali, že x se rovná - změním barvy - minus 7 krát 10 na minus 4 plus nebo minus 0,0648. A to vše nad dvojkou. A mělo by být jasné, že pokud budeme odečítat zde, dostaneme záporné číslo. Toto už je záporné, takže pokud jej podělíme, dostaneme zápormá čísla. Takže se zabývejme jen znaménkem plus, protože nemůžeme mít zápornou koncentraci. Takže pokud tohle přidám k tomuto, máme 0,06 a potom máme minus... Vlastně se ujistíme, že minus je přímo zde. Takže je to minus 7 krát 10. Tak. Jen se chci ujistit, že nedělám chybu tím, že sem dám minus. ... Ne. Vypadá to v pořádku. Takže se podívejme. Jen budeme počítat. Takže vezmeme toto a podělíme to. ... Takže je to minus - chci si být jistý, že vidíte, cod dělám. Takže máme minus 7 na minus 4, se rovná tomuto a pak to musíme podělit 2. Děleno 2 je to 0,032. Takže 0,032. A pamatujte si, toto je naše koncentrace vodíku. Také to bude naše koncentrace, samozřejmě, našich fluoridových iontů. To nás nezajímá. Chceme jen zjistit hodnotu pH. Takže toto je 0,032, což se velmi blíží našemu předešlému zjednodušení. Ale teď máme přesné číslo. Takže z něj vezměme logaritmus a potom z něho minus. Takže logaritmus. A potom dáme minus před logaritmus. Takže správná hodnota pH je přímo zde. Takže naše hodnota pH kyseliny fluorovodíkové se rovná 1,49. Takže je to velmi nízké pH. Ale všimněte si, toto pH je pro 1,5 molů kyseliny fluorovodíkové. Jednomolární kyselina fluorovodíková byla mnohem kyselejší. Měla hodnotu pH 0. Takže i když sem dáme více kyseliny, nedostaneme naše pH tak nízko, jako kdybychom použili jednomolární kyselinu fluorovodíkovou. V každém případě to uvidíte v dalším videu.
video