Alkany a cykloalkany
Alkany a cykloalkany (8/11) · 8:11

Příklady na organické názvosloví 3 Procvičování názvosloví alkanů.

Navazuje na Základy organické chemie.
Máme několik nepojmenovaných molekulárních struktur, takže pusťme se do toho. Podívejme se na první strukturu. První věc, kterou musíme vždy udělat, je identifikovat nejdelší řetězec. Pokud začneme zde, máme jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct uhlíků, vypadá celkem dlouhý. Co když začneme zde? To vypadá také jako dlouhý řetězec: jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct. Takže máme dva různé řetězce v závislosti na tom, zda chceme číslovat odtud nebo z jiného místa, oba mají délku třináct uhlíků. Pravděpodobně se ptáte, který řetězec vybrat? Měli bychom vždy, pokud máte dva řetězce stejných délek a jsou ze všech nejdelší, vybrat ten, který na sobě bude mít více "odboček" nebo alkylových skupin Takže tento řetězec odsud po sem má na sobě pouze jednu skupinu, Skupina tady nahoře. Pokud vybereme řetězec začínající zde a končící tady, najdeme na něm dvě alkylové skupiny. Měli bychom tuto skupinu zde a potom budeme mít skupinu právě tady. Je lepší použít tento řetězec, protože má na sobě více skupin. Tyto skupiny jsou menší a jednodušší. Pusťme se do počítání. Směr, kterým chceme počítat, musíme vždy začít na té straně řetězce, kde najdeme skupinu jako první a vše je blíže v řetězci, takže začneme počítat zde. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct uhlíků na hlavním řetězci. Namaluji ho. Hlavní řetězec je ten oranžově namalovaný. To je náš hlavní řetězec. Třináct, to je tři a deset. Předpona je tridek-, toto je tridekan, protože má všechny vazby jednoduché, takže je to tridekan. Tridekan je hlavní řetězec. Dále vidíme dvě skupiny zde. Jedna je zelená, která má pouze jeden uhlík mimo hlavní řetězec, takže předpona bude meth- a bude to methylová skupina, tedy to je methyl. Methylová skupina je právě tady. A skupina tady dole obsahuje jeden, dva, tři uhlíky. Předpona je prop-, takže to je propylová skupina Methyl je vázaný na třetím uhlíku hlavního řetězce a propyl na čtvrtém uhlíku: jedna, dvě, tři, čtyři. Teď jsme zjistili, co všechno je možné pojmenovat a písmeno M dáme do abecedního pořadí. M je v abecedě před P, takže zapíšeme 3-methyl před 4-propyl. Celý komponent nebo celá molekula je 3-methyl-4-propyltridekan a to je vlastně celé jedno slovo. Pomlčkami můžete oddělit čísla, ale pokud následuje slovo, pomlčku nepoužíváme. Je to propyltridekan, takže 3-methyl-4-propyltridekan. A jsme hotovi. Zkusme sloučeninu dole. Ta se zdá trochu složitější. První věc, kterou musíme najít, je nejdelší řetězec nebo nejdelší kruh v naší struktuře? Oba kandidáti v tomto řetězci mají řetězec zde. Ten má jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm uhlíků. Podíváme se, kolik uhlíků má tento kruh. Má jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět uhlíků. Takže kruh je největší základní struktura v této molekule, takže to bude naše základní struktura. Máme devět uhlíků, zvýrazním je. Cyklus je právě zde. Má devět uhlíků. Předpona je non-. Obsahuje pouze jednoduché vazby, takže je to nonan v cyklu. Kruh se nazývá cyklononan. Část zde, ta část zde je cyklononan. Cyklononan obsahuje několik vedlejších skupin, tak se na ně pojďme podívat a popřemýšlet o tom, jak skupiny očíslujeme. Už jsme se dívali na tento řetězec, který má sedm uhlíků: jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Je to heptylová skupina, Teď máme co do činění s touto skupinou. Má jeden, dva, tři uhlíky, takže to je standardní propylová skupina, Potom zde máme jeden, dva, tři, čtyři, pět uhlíků, takže bychom řekli, že je to butylová skupina. Ale není to jen butylový skupina. Pokud použijeme obecné pojmenování od uhlíku, který je první navázán na kruh nebo je mimo hlavní kruh, z kterého vychází další tři uhlíky, takže to je terc-, terc- pro tři. Terc- je většinou psáno kurzívou. Je těžké to rozlišit, když to vidíte. Já to budu psát kurzívou. Je to terc. Je to terc-butylová skupina. Teď je další otázkou jak specifikujeme, na kterém místě na kruhu tyto rozdílné skupiny leží? Pokud máte pouze jednu skupinu, nemusíme to specifikovat, ale když máte více než jednu skupinu, musíte zjistit, která skupina je první v abecedě a to bude číslo jedna. Máme H jako heptyl, P jako propyl a terc-butyl, mám v tomto případě použít T nebo B? A to je jen dohoda, používáte B. Pokud máte sek-butyl nebo terc-butyl, ignorujete sec- i terc-. Pokud by to byl isobutyl nebo isopropyl, měli byste použít I, takže je to trochu... Myslím, že nejlepší způsob přemýšlet, jestli pomlčku můžeme jako část ignorovat, ale pokud je isobutyl jedno slovo, měli bychom zvážit I. V této situaci použijeme B, B je před P i H, takže začneme číslovat. Pak zjistíme směr číslování, ten bude ten, kde nejpravděpodobněji jako první narazíme na další postranní řetězec. Takže pojedeme v tomto směru, protože dojdeme k propylu. Jedna, dva, tři , čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Takže začneme abecedně od prvního postranního řetězce: 1-terc-butyl, Budu to psát kurzívou. 1-terc-butyl. Další v abecedě je heptyl. To je H pro heptyl, takže 5-heptyl, A potom máme propyl, 2-propyl a nakonec cyklononan, a jsme hotovi.
video