Alkany a cykloalkany
Alkany a cykloalkany (1/11) · 9:28

Názvosloví jednoduchých alkanů Úvod do názvosloví alkanů. Jak vybrat hlavní řetězec a jak jej očíslovat?

Navazuje na Základy organické chemie.
video