Tuberkulóza
Přihlásit se
Tuberkulóza (5/8) · 8:58

Extrapulmonální TBC (část 1) Tuberkulóza je choroba, která rozhodně nepostihuje pouze plíce. V první části videa o jejích extrapulmonálních (tedy mimoplicních) projevech Vám bude vysvětleno, jak TBC infekce zasahuje lymfatické uzliny a močopohlavní trakt.

Mé jméno je Charles Prober. A já jsem Morgan Theis. A dnes se budeme bavit o extrapulmonální chorobě spojené s tuberkulózou, což je dosti zajímavé, protože mám tendenci považovat tuberkulózu za ryze plicní chorobu. Máš v podstatě pravdu, Morgan, nejčastější nákaza spojená s tuberkulózou je její pulmonální čili plicní forma, avšak extrapulmonální (mimoplicní) forma je taky velmi podstatná. Dokonce natolik důležitá, že o extrapulmonální formě uděláme hned dvě videa. V prvním se soustředíme na část zahrnující lymfatické uzliny a močopohlavní (genitourinární) trakt a v druhém videu nás budou zajímat kosti, centrální nervová soustava, trávicí soustava a srdce. Důvodem, proč je natolik důležité věnovat extrapulmonální formě tolik času, je, že, jak už jsme u tuberkulózy zmínili, tato bakterie postihuje jednu třetinu celé lidské populace. Po počáteční infekci se u některých lidí projeví nemoc v podstatě okamžitě a ostatní, což jsme zmínili již dříve, dostanou sekundární chorobu, jež propukne později a může se projevovat nesčetným množstvím způsobů. Toto je vlastně jedním z důvodů, proč je tuberkulóza označována za jednoho z největších imitátorů. Může napodobovat opravdu mnoho různých chorob. Dvě videa. Dobře, TBC, velký imitátor. Přesně tak a některým z dalších napodobitelů, o nichž se lidé v posledních dnech baví, je například lupus, ten samozřejmě není infekční choroba, nákaza HIV, což naopak je infekční nemoc, a virus Epstein-Barrové, u kterého se jedná o virózu. To byli ostatní imitátoři, ale dnes se budeme zabývat tuberkulózou. Dobře, je dobré je mít pořád na paměti, neboť díky jejich projevům je musíme mít vždy mezi možnými diagnózami, tudíž je nikdy neopomíjíme. Přesně tak. Prvním místem výskytu, o němž teď pohovořím, Morgan, budou lymfatické uzliny a konkrétně proto, jelikož jsou skutečně tím nejčastějším místem, kam TBC směřuje, hned po plicích. Jasně, ale o kterých lymfatických uzlinách se bavíme? Jsou tak trochu všude v těle, že? To je pravda. Nachází se všude v těle a nákaza lymfatických uzlin se proto může objevit v těle naprosto všude, nicméně nejčastěji jsou postižené posteriorní cervikální, tudíž lymfatické uzliny v zadní části krku, a taktéž uzliny supraklavikulární, tedy vyskytující se nad klíční kostí. Často, když nahmatáme uzlinu nad klíční kostí, hned uvažujeme nad nějakou malignitou trupu, protože supraklavikulární uzlina je také sentinelová uzlina, někdy je však její zvětšení způsobené tuberkulózou. Jedním z projevů postižení lymfatických uzlin tuberkulózou je, že uzliny nejsou bolestivé, takže danou osobu nebolí, a také nemají tendenci být příliš citlivé, jestliže na ně zatlačíte, člověka to jednoduše nebolí. Často se též neprojevují zarudnutím ani horkem, neboť příliš nevyvolávají akutní zánětlivou reakci. Je to více chronický, pomalý proces, uzliny se určitým způsobem skrývají na pozadí a postupně se zvětšují. A jak se tak postupně zvětšují, poněvadž je to dlouhodobý proces, některé mohou způsobit tvorbu fistul, což je spojení vzniklé mezi lymfatickou uzlinou a kůží vyvedené na její povrch (fistula=píštěl). Panebože. Takže jakmile uvidíte píštěl doprovázenou zvětšenou lymfatickou uzlinou, tuberkulóza je jedno z možných vysvětlení. Tento jev se diagnostikuje pomocí odejmutí vzorku lymfatické uzliny, přičemž při následném pozorování pod mikroskopem je možno vidět bacil tuberkulózy, takové malé rudé červy, ale také je můžeme kultivovat, pokud nejsou dostatečně viditelní. Dobrým nápadem u pacientů s podezřením na TBC infekt uzlin je rentgen hrudníku. Dobře. Nicméně ve více než polovině případů je rentgen hrudníku negativní, takže nebuďte zklamáni diagnózou, pokud je rentgen negativní, protože je negativní častokrát. Pochopila jsem. Další částí těla, o níž bych chtěl mluvit, je močopohlavní soustava, protože po lymfatických uzlinách se choroba vyskytuje také v tzv. GU formě, což je genitourinární tuberkulóza. Představuje zhruba 10 až 15 % případů extrapulmonální TBC, lymfatické uzliny zase zahrnují přibližně 35 %. Jsou zhruba dvakrát tak časté. Jako u jakékoliv jiné infekce genitourinárního traktu, ledvin či pohlavního ústrojí, pacienti mohou mít poměrně neurčité příznaky, jako například krev v moči, bolest při močení nebo nutkavá potřeba močit v noci. Pokud bychom se podívali na jejich moč pod mikroskopem, mohli bychom pozorovat bílé krevní krvinky, jedná se pak o pyurii, a typicky ani nevidíme jakékoliv bakterie, stále je to však nález. To mě poměrně mate, proč by vlastně nebyla ta bakterie v moči? Hlavní důvodem je, že množství bakterie tuberkulózy často přítomné v jedné z těchto extrapulmonálních oblastí je poměrně malé a abychom ty bakterie viděli, museli bychom moč odstředit nebo ji nějak zkoncentrovat a následně obarvit specifickým barvivem. To je rozdíl oproti obvyklé bakteriální infekci močových cest, kde se při barvení vyskytují běžně stovky tisíc až milióny pozorovatelných bakterií. Tento název se používá, když jsou v moči pozorovatelné bílé krvinky, ale není v ní možno vidět bakterie, načež je kultivujeme jako běžné bakterie, jenže ani potom se neukáží, protože TBC při běžných kultivacích nevyroste, je to kultivačně negativní pyurie. Kultivačně negativní pyurie by nás měla vést k pomyšlení na tuberkulózu. Pokud však vzorky moči pošlete do laboratoře a řeknete, že v nich hledáte tuberkulózu, načež jsou vložena na kultivační média pro tuberkulózu, tak se často kultivace TBC podaří, ale jakmile vás to nenapadne, test neuděláte, a jestliže test neuděláte, k diagnóze se nedostanete. Takže požadujete kultivaci TBC? Naprosto správně. Už jsem v souvislosti s postižením lymfatických uzlin zmínil rentgen, který je často negativní. Při genitourinární podobě choroby je však rentgen často pozitivní. Pokud pozorujete kultivačně negativní pyurii a zvažujete přítomnost tuberkulózy, rentgen hrudníku by se mohl vyplatit. Druhou částí genitourinární infekce, již jsem zmiňoval, je typická pro ženy, protože tuberkulóza může postihnout vnitřní genitál žen, tedy vejcovody a děložní sliznici (ednometrium), což je důležité včas rozpoznat , neboť je to jedním z příčin neplodnosti, obzvláště v rozvojových zemích, kde je tuberkulóza běžnější. K infekci vnitřních pohlavních orgánů může dojít také u mužů, postihujíc nadvarle (epididymis) či varlata (testes). Vyskytuje se i postižení prostaty. Tuberkulóza může způsobovat -itidu, čili zánět, ve vícero orgánech. V tomto případě v genitourinární oblasti. Takže to zahrnuje i děložní sliznici? U žen se může vyskytnout v děložní sliznici, také jsem zmínil vejcovody, přičemž máme-li zánět v těchto oblastech, může vyústit v neplodnost.
video