Tuberkulóza
Přihlásit se
Tuberkulóza (6/8) · 11:58

Extrapulmonální TBC (část 2) V druhé části se zaměříme na TB infekci postihující kosti, trávicí trakt, centrální nervovou soustavu a způsobující infekci srdce a jeho okolí, tzv. perikarditidu.

Jmenuji se Charles Prober. Já jsem Morgan Theis. A jsme zpět, abychom si popovídali o druhé části extrapulmonální formy TBC. Důvod, proč jsme o ní udělali udělali dvě videa, je ten, že tuberkulóza je opravdu podstatný celosvětově rozšířený patogen. V druhé části se zaměříme na TBC infekci postihující kosti, postihující trávicí (gastrointestinální) trakt, centrální nervovou soustavu, a infekci srdce a jeho okolí, tzv. perikarditida. Nejpodstatněji postižená část kosterní soustavy, a také nejčastěji, je páteř. Zvláštní. Je to zvláštní, protože když ji porovnáme s jiným druhem infekce kosti, například s akutní hematogenní osteomyelitidou, kterou nejčastěji způsobuje zlatý stafylokok, pak je infekce páteře ve skutečnosti velmi zřídkavá, vyskytuje se, ale ne příliš často. Infekce kostí se především vyskytují v zatěžovaných oblastech, protože jsou vystaveny velké námaze v každodenním životě , ale stafylokok postihuje zatěžované klouby jako kyčelní a klouby dolních končetin, páteře se to příliš netýká. Nicméně u tuberkulózy dochází běžně k postižení páteře a nejsem si příliš jist proč. Měla bych ohledně toho otázku, protože bolest zad je doopravdy běžná obtíž. Myslím, že zahrnuje 40 % všech stížností, které praktičtí lékaři od svých pacientů slyší. Jak bys tedy odlišil TBC páteře, což je dosti děsivá věc, od namožení svalu nebo něčeho podobného? To je dost podstatná otázka. Pomoci nám může fyzikální vyšetření, neboť při infekci páteře se může stát, že jakmile zatlačíte podél zad, podél páteře, můžete narazit na velmi citlivou oblast způsobující nebývalou bolest. Což by připomínalo spíše zánět kosti a zánět kosti zahrnuje i tuberkulózu. To je všechno, co řeknu o TBC postihující kosti. Může se to týkat i jiných kostí, ale páteř je obzvláště důležitá. Existuje i název spojený s TBC páteře – Pottova nemoc. Pottova nemoc je jednoduše tuberkulóza páteře. Radiograficky se projevuje dvěma sousedními obratli, jež jsou nahlodané infekcí. Pottova nemoc. Další forma tuberkulózy, o níž se zmíním, extrapulmonální tuberkulózy, se týká centrální nervové soustavy. Je mnohem méně běžná než ostatní formy, o nichž jsme se dosud bavili, odhaduje se na 5 % infekcí. Problém však je, právě protože postihuje centrální nervovou soustavu, může být velmi vážná a vést k podstatným, dlouhodobým následkům, morbiditám a taktéž může vyústit smrtí. Ačkoliv je méně častá, je stále velmi závažná. Problémem ohledně tuberkulózy postihující centrální nervovou soustavu, v porovnání s ostatními obvyklými bakteriemi způsobujícími meningitidu jako pneumokok nebo meningokok, je, že tuberkulóza je svými projevy spíše subakutní onemocnění. Symptomy a příznaky se neprojevují po několika dnech, projevují se až po několika týdnech, někdy i déle. Připlíží se k pacientovi, aby ho nakazila chorobou. Na úplném počátku mohou být symptomy poměrně nespecifické, tedy nepoukazují na nějaký určitý druh infekce či místo výskytu. Pacient může mít pár týdnů bolest hlavy, nebo může být trochu zmaten, projevovat nepatrné duševní změny spojené s nespecifickými projevy, jako je horečka, pocit vyčerpání a nechuť k jídlu, tudíž takové obecné symptomy, o nichž jsme také mluvili ve spojitosti s výskytem TBC v hrudníku. Jestliže však není TBC rozpoznána jako příčina způsobující pacientovy potíže a postupuje dále v průběhu, může u pacienta dojít k progresivnímu snížení stupně vědomí a někteří pacienti s velmi pokročilou chorobou přicházejí v kómatu. Jak už můžete čekat, je lepší to rozpoznat dříve než-li později. Existují spolehlivá data dokazující, že pokud léčíte TBC centrální nervové soustavy dostatečně brzy na základě neurčitých symptomů pacienti z toho vycházejí poměrně dobře, zatímco pokud není léčena, dokud se pacient neobjeví v kómatu, tak pacienti dopadají velmi špatně. Bavili jsme se o oblasti CNS. Mluvil jste o meningitidě. Je to hlavní projev, který pozorujeme, nebo vidíme u CNS i něco jiného? Nejčastějším onemocněním je meningitida. Na spodní části mozku jste zeleně vyznačila zánět, což je zaznačeno velmi správně. Protože máte pravdu, že TBC často postihuje tzv. bazilární oblast mozku. Toto je velmi důležité, neboť tato spojitost vás přinutí více myslet na TBC, tato zánětlivá reakce v bazi lební totiž často postihuje hlavové nervy odtud vycházející , díky čemuž se u pacientů často vyskytují kraniopatie, abnormality jejich kraniálních nervů. To by měl být pokyn ke zvážení tuberkulózy jakožto více pravděpodobného původce. Dále nás na postižení báze mozku upozorní zásah infekce do toku mozkomíšního moku, neb jeho průtok blokuje. U těchto pacientů se může vyvinout zvýšený nitrolební tlak hromaděním mozkomíšní tekutiny v mozkových komorách či hydrocefalus. Což opět poukazuje na skutečnost, že by infekce mohla být způsobena tuberkulózou. Když vyšetřujete pacienta s podezřením na TBC meningitidu nebo vlastně na jakýkoliv druh meningitidy, součástí vyšetření je obvykle lumbální punkce, jakmile jste se ujistili, že je to bezpečné. Typickým nálezem lumbální punkce při tuberkulóze je přítomnost bílých krvinek. Bílé krvinky jsou často lymfocyty a jejich počet se obvykle nachází v řádech několika stovek až tisíců. Také koncentrace bílkovin v míšním moku má tendenci se postupně zvyšovat, takže se může dostat na 100, 200 či několik stovek. Glukóza tíhne zase k poklesu, nicméně ne tolik, jako je tomu u akutní bakteriální meningitidy způsobené pneumokokem. Místo toho, aby byla glukóza na nule, jako je tomu u pneumokoka, tak je v rozmezí 20 až 30. Někdy můžete vidět taková malá červená tělíska, pokud se provede speciální barvení na tuberkulózu, CSF pozorujeme je však pouze v zhruba 1/3 případů, i přes speciální barvení pod mikroskopem. Pokud je chcete kultivovat jako u ostatních forem TBC, tak je kultura pozitivní přibližně v 80 % případů. Také je možno provést PCR test (polymerázová řetězová reakce), jenž používají hlavně rozvojové země, aby zlepšily diagnostiku TBC. To by byla tuberkulózní meningitida. Moc se tu nevěnujeme léčbě, ale jednou věcí, kterou zmíním, je úloha kortikosteroidů v léčbě tuberkulózní meningitidy. Na tuto formu TBC je lékaři používají docela často což se setkává s určitou kontroverzí, zdali by měly být používány. Ještě několik posledních věcí o extrapulmonálních formách a pak to zabalíme. Gastrointestinální trakt, střeva, může být také postižen tuberkulózou, je to však krajně neobvyklé, okolo 3 % nebo podobně, a také dosti nekonkrétní jako většina ostatních forem tuberkulózy. Z nějakých důvodů, které mi však nejsou jasny, často postihuje terminální ileum, caecum (slepé střevo) spolu s lymfatickými uzlinami zde v okolí slepého střeva. Může dojít k obstrukci (neprůchodnosti). Pakliže není nákaza rozpoznána a léčena, může narušit celý gastrointestinální trakt, tedy perforovat a způsobit tak peritonitidu a vpustit vzduch do peritoneální dutiny. Nesčetné množství symptomů objevující se v ostatních částech těla může být spojeno taktéž s gastrointestinálním traktem. Jak se infekce dostane do gastrointestinálního traktu? Může člověk sníst něco, co obsahuje TBC, nebo se jedná o přenesení vlastním tělem? Ve skutečnosti obojí. Můžete pozřít určité druhy TBC bacilů, např. mycobacterium bovis, což, jak název napovídá, je mykobakterie pocházející z krav a může kontaminovat kravské mléko. Pakliže pozřete nepasterizované kravské mléko, můžete se jí nakazit a to je jedním ze způsobů, jak je možno dostat TBC postihující gastrointestinální trakt. Další možnost je, že máte pulmonální formu tuberkulózy, přičemž vykašlete TBC bacil a poté jej spolknete, což může způsobit infekci trávicí soustavy také. Další formou tuberkulózy, opět velmi nepravděpodobnou, nicméně zdůrazněme opět charakter velkého imitátora této infekce, se projevuje infekcí okolo srdce, tedy TBC perikarditida. To může být zapříčiněno přímým zvětšením lymfatických uzlin okolo srdce, jež se často provází pulmonální formu, nebo se také může šířit pomocí krve. Stává se to především u infekcí starších osob, jejichž imunitní systém není tak odolný jako v mládí, či u jinak imunokompromitovaných pacientů, kupříkladu u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV). Postižení srdce je závažné. Mortalita je velmi vysoká, odhaduje se téměř 50 %. V důsledku infekce dochází také k prudké zánětlivé reakci, což může způsobit konstriktivní perikarditidu, tedy perikard stlačuje srdce, pročež se nemůže dostatečně kontrahovat a jedinec zemře v důsledku srdečního selhání. Toto jsou klíčové body u extraplumonální tuberkulózy. Existují i jiné orgány, jež mohou být postihnuty, je to však velmi neobvyklé, nadledviny a tak dále... Avšak hlavní postižené oblasti jsou lymfatické uzliny umístěné na seznamu velmi vysoko, a poté další méně pravděpodobné, o kterých jsme mluvili. Další důležitý důvod k včasné léčbě je zabránění všem těm rozsáhlým komplikacím. Přesně tak.
video