Rakovina plic
Přihlásit se
Rakovina plic (4/5) · 6:06

Stádia rakoviny plic Každý druh rakoviny, včetně té plicní, má stádia, která jsou definována řadou faktorů a projevů. O některých z nich se dozvíte ve videu.

Jsem si jistá, že jste už někdy někoho slyšeli říkat: "Ona bojuje s rakovinou plic." Nebo: "Já bojuji s rakovinou plic." Pojďme toto téma trochu rozebrat. Zamyslete se nad strategií, kterou byste použili, kdybyste bojovali s nepřítelem ve vašem městě. Vím co bych udělala jako první, zjistila bych, kde se moji nepřátelé skrývají, abych věděla, kde s nimi mám bojovat. A také bych chtěla vědět, jestli bojuji s několika nepřáteli na jednom místě, nebo s několika skupinami nepřátel na různých místech, protože to dost ovlivní moji bojovou strategii, že? Tyto informace o tom, kde a na kolika místech se rakovinové buňky vyskytují, se nazývají "stage" (stádium). Asi bych mohla využít nějaký systém dohledu ve svém městě, abych se k těmto informacím dostala, třeba kamery nebo dalekohledy Místo toho využijeme u pacienta s rakovinou plic zobrazovací diagnostické metody, abychom získali informace o rakovinných buňkách, které v těle hledáme. Použila bych zobrazovací metodu, která se nazývá výpočetní tomografie, což je zařízení známé jako CT (computed tomography). Někteří lidé mu říkají "CAT scan". Výstupem je sled rentgenových snímků spojených dohromady, které nám vytváří 3D pohled na rakovinné buňky. Nebo bych mohla využít MRI, neboli magnetickou rezonanci, která nám dá obraz podobný tomu z CT, ale k jeho pořízení nepotřebuje rentgenové záření. Nebo bych mohla využít PET scan, neboli pozitronovou emisní tomografii. Také nám dává 3D obraz, ale založený na zobrazení vysoké metabolické aktivity těchto rychle se množících rakovinných buněk. První, co budu z těchto obrázků snažit zjistit, je velikost novotvaru, a kde přesně v plicích nebo v jejich blízkosti se nachází. Potom si tuto informaci zapíšu jako "T" pro velikost tumoru. To dává smysl, že. A budu pokračovat s číslem od jedné do čtyř, přičemž jedna znamená, že tumor je menší než čtvrťák (jako česká desetikoruna) a na malém ohraničeném místě v plicích. A čtyřka znamená, že rakovina je na několika různých místech jedné plíce, nebo se začala šířit do blízkého okolí plíce. Například do tekutiny v okolí srdce. A stejně jako by nepřátelé k pohybu po městě využili ulice, rakovinové buňky se dostanou do lymfatických cév a jimi se budou šířit. Pamatujete si, co jsou lymfatické cévy? Jsou to cévy, ve kterých cirkulují bíle krvinky a bílkoviny potřebné pro imunitu, a jsou jimi dopravovány do uzlin po celém těle, kde se potom zjišťuje přítomnost infekce. V hrudníku je hned několik lymfatických uzlin. Mediastinální lymfatické uzliny zde a hilové lymfatické uzliny zde. Tyto uzliny jsou většinou první místa mízní soustavy, kterými budou rakovinné buňky procházet. Což dává smysl, jsou od sebe velmi blízko. Je tedy důležité vědět, jestli jsou rakovinné buňky v uzlinách zde či v uzlinách ještě víc vzdálených od plic. Pro tuto informaci použijeme písmeno "N" pro uzlinu (anglicky node) a následovat bude číslo od 0 do 3, kde nula bude znamenat, že zatím nejsou v uzlinách žádné rakovinné buňky. A trojka bude znamenat, že rakovinné buňky jsou přítomné v uzlinách na obou stranách hrudníku. Rakovinné buňky v lymfatických uzlinách v okolí plic se ale velmi liší od těch, které se potom šíří do kostní dřeně, do jater a nebo do mozku. Proces, při kterém k tomu dochází, se nazývá metastázování. Takže poslední kategorie, která nás tady zajímá, bude zastoupena písmenem "M" a po něm bude následovat buď jednička nebo nula, kde nula znamená, že zatím nedošlo k žádnému metastázování, a jednička znamená, že rakovina se rozšířila do jednoho či více míst mimo hrudník. Takže to je velmi důležitá informace. Tolik kombinací písmen a čísel to může docela zkomplikovat. Kdybych vám teď řekla, že někdo má rakovinu ve stádiu "T4 N1 M0", tak i přesto, že tomu, co říkám, rozumíte, lékaři občas tuto kombinaci písmen a číslic shrnou a jednoduše oznámí pacientovi, že má rakovinu ve třetím stádiu. Nebudu se dále zabývat rozdělováním, protože bych v tom jenom udělala nepořádek, ale chtěla jsem zmínit, že TNM klasifikace se dá zjednodušit. Máme dva druhy rakoviny plic, nemalobuněčný typ a malobuněčný typ. A až doteď jsem nenaznačila, že je rozdíl v systému klasifikace těchto dvou typů, ale rozdíl tu je. TNM klasifikace se nejčastěji používá u nemalobuněčného typu rakoviny. A je pro to dobrý důvod, nemalobuněčné karcinomy se šíří o něco pomaleji než malobuněčné. Často jsou tedy diagnostikovány dříve, než se stihnou rozšířit, tedy nejsou v pokročilém stádiu. Ale diagnostikovaný malobuněčný karcinom už často bývá široce rozšířený po těle. Takže detailní informace o stádiu zde není to nejpodstatnější. Mnohem důležitější je vědět, zda je rakovina v hrudníku, tedy v uzlinách a v plicích. A pokud ano, nazývá se to limitované stádium. Pokud je už ale rozšířená mimo hrudník na různá místa po těle, jedná se o rozšířené stádium. V obou případech, určení stádia rakoviny plic může pomoci při určování prognózy a plánování léčby.
video