Evoluce a přirozený výběr
Evoluce a přirozený výběr (3/6) · 9:01

Evoluce - Objasnění Objasnění některých bodů týkajících se evoluce. "Vývoj neznamená vždy k lepšímu".

Říkal jsem si, že udělám krátké video, abych objasnil některé myšlenky evoluce a možná uvedl na pravou míru pár nejasností, které mohly vzniknout během minulých nahrávek. Když jdete do Národního muzea, vidíte tyto kresby, kde jsou nejdřív vyobrazeni primáti nižšího řádu a potom vyspělejší tvorové, kteří mají známky jistého vývoje, alespoň v tom, že chodí po dvou nohách, což je zakončeno kresbou Homo Sapiens - tedy nás. Tvoří to představu, že evoluce je proces, který přináší stále lepší výsledky. Představu, že evoluce s sebou nese to, že jak plyne čas, je každý zástupce svého druhu lepší než jeho předchůdce. Chci vám teď jasně říci, že tato představa o pokroku nedává v kontextu evoluce nebo přírodního výběru vůbec žádný smysl. Záleží jen schopnosti organismů úspěšně žít v daném prostředí a co nejrychleji se množit, což nemusí mít vůbec nic společného s naší představou o tom, co nebo kdo je lepší. Někteří lidé si možná říkají, jak asi bude vypadat další stádium lidského vývoje? Sní o člověku s obrovským mozkem, o člověku, který může hýbat předměty silou myšlenky nebo který vidí skrz hmotu nebo něco podobného. Představují si nějakou vychytávku, která udělá z lidí inteligentnější tvory. Umíme spoustu věcí, které opice neumí. Chtěli by, aby dalším stádiem v lidském vývoji byl něco jako superčlověk. Ale i když sám samozřejmě netuším, jaké bude další stádium evoluce, pokud vůbec nějaké bude - ale pryč od této debaty, pak něco jako superčlověk vůbec nemusí vzniknout. Když vezmeme současnou lidskou populaci, pak hodnocení jejího úspěchu z hlediska evoluce je velmi odlišné od hodnocení z hlediska společnosti. Řekněme například, že máme dva lidi. Dejme tomu, že tento muž zde má PhD., je lékař, vydělává spoustu peněz a z pohledu dnešní lidské společnosti je velmi úspěšný. Ale právě proto, že má lékařský titul, má PhD. a studoval dlouho, rozhodl se, že nebude mít děti. Chce být zodpovědný, vidí, jaké problémy způsobuje přelidněnost a jaké environmentální dopady to má na tento svět. Takže řekněme, že on a jeho žena, která má stejné tituly a má také spoustu peněz a vzdělání a oba strávili spoustu času na školách, se rozhodnou mít jen jedno dítě. Nakresleme si ji, tohle je jeho žena, je podobná jako on, má podobné vzdělání a z našeho pohledu je velmi úspěšná. Je to velmi zodpovědný pár. A teď si představme úplně jiného chlapíka, který, řekněme si to zcela upřímně, je zkrátka úplný křupan, ve všech ohledech je naprosto nezodpovědný. Ale plodí jedno dítě za druhým. Než mu je mu třicet let, má deset dětí, s různými ženami, některé děti možná musely být dány k adopci. Co byste řekli o životě tohoto muže? Nechci ho soudit, ale z pohledu dnešní společnosti bychom zřejmě řekli, že tento muž je méně úspěšný. Ale z hlediska evoluce je tento muž mnohem úspěšnější. Ve skutečnosti se geny tohoto muže šíří mnohem rychleji než geny těchto lidí. Tedy pokud mluvíme o zdatnosti z hlediska evoluce, neměli bychom tento pohled zaměňovat za pohled, který vychází ze systému hodnot naší dnešní společnosti. Tito lidé se zdáli být ve skvělé kondici, intelektuálně, a kdo ví, možná i fyzicky, ale málo se rozmnožovali. Jejich geny se nešíří stejnou rychlostí jako geny těchto lidí. Zapomněl jsem přesné číslo, ale kolem 80% Asiatů má geny jednoho muže nebo velmi malé skupinky mužů, myslím, že to byl opravdu jen jeden muž, z třináctého století. Byl to pravděpodobně jeden z mongolských válečníků, ať už Čingischán nebo Kublaj-chán, zkrátka to dokazuje, že, a teď zde nechci vynášet žádné soudy, ale zřejmě to byli velmi agresivní lidé, kteří znásilňovali ženy a ničili celá společenství, přesto byli z evolučního hlediska velmi úspěšní. Jakkoliv si můžete říkat, že jejich činy byly zavrženíhodné. Tím jsem vám chtěl vysvětlit, že znakem evoluce nemusí být pokrok. Jestli se trend, který jsem popsal, děje, pak lidé jako tito budou mít v množině všech genů menší a menší podíl a tito lidé naopak stále větší. Takže naše lidská populace se postupně může stát více agresivní nebo méně v uvozovkách zodpovědná. Čili chci, aby bylo jasné, že evoluce nebo přirozený výběr není jen řada kroků, kdy se stáváme my nebo jakýkoliv organismus se stává schopnějším, inteligentnějším a rychlejším. Záleží jen na prostředí, ve kterém žije, a okolnostech, které určily výběr. Teď bych se chtěl ještě vrátit k videu o inteligentním designu, abych objasnil pár bodů. Záměrem onoho videa nebylo udělat srovnání mezi inteligentním designem a evolucí. Máme evoluci na jedné straně a inteligentní design na straně opačné. Možná jsem se nevyjádřil úplně jasně v předchozím videu, ale tato diskuze je zcela umělá. Základem moderní biologie je teorie evoluce. Pokud chcete porozumět chřipce, lidskému genomu nebo dědičnosti, základním stavebním kamenem je evoluce. A není to uzavřená věc. Každý den, každý rok, objevujeme více a více o tom, jak funguje proces přirozeného výběru. Ano, jsou tu ještě otevřené otázky. Vědci si nejsou jistí, jakou rychlostí evoluce postupuje, jaké faktory ji mohou zrychlovat nebo zpomalovat, ale chci říci jasně, že toto je základní vysvětlení pro všechna naše pozorování. Všechna naše pozorování v moderní vědě dokládají evoluci a přirozený výběr. Je to skutečně základ moderní biologie. To znamená, že pokud bychom chtěli popřít přirozený výběr a evoluci, znamenalo by to popřít celou moderní biologii, jak ji známe. Inteligentní design je založený na víře a záměrem mého videa bylo možná trochu smířit strany sporu, které upřednostňují ideu evoluce, se stranou, která preferuje náboženskou víru, aniž bychom museli popřít základní kameny moderní biologie. I pokud mluvím o designu, směřuji tím sem. Raději než se dívat na konkrétní design, ať už je to lidské oko nebo organismus, směřuji k tomu, že vlastně není žádný konkrétní design. I kdybyste chtěli poukázat na lidské oko, neexistuje jedna verze lidského oka. Existuje nekonečné množství variací lidského oka, takže by muselo jít o mnoho inteligentních designů, ne o jeden inteligentní design. Ale záměrem mého videa bylo říci, že i pokud preferujete víru ve stvořitele, pak nejlepší design byl odveden na systémové úrovni a to na mechanismu evoluce. Nesnažil jsem se říci, že stvořitel existuje nebo neexistuje. Snažil jsem se říci, že pokud inklinujete k víře ve stvořitele, toto pojetí je hlubší a dává stvořiteli, ve kterého věříte, větší ospravedlnění. Toto samozřejmě není věda. Inteligentní design je popřením všeho, co nám dnes moderní věda říká. Není to žádná teorie, jak se někteří snaží tvrdit. Ačkoliv někteří používají vědecky znějícími termíny, nejde o žádnou teorii. Inteligentní design nemůžete testovat. Nemáme žádný soubor dat, kterým může potvrdit nebo popřít, že něco bylo stvořeno nějakým inteligentním stvořitelem. Je to jen systém víry, který toto popírá. Nechci být nezdvořilý k zastáncům tohoto systému víry, protože jej tvoří pevně zakotvená přesvědčení. Mým cílem je spíše spřátelit obě strany. Pokud totiž chcete vyjít vstříc vaší víře ve stvořitele, raději byste se měli zaměřit na systém než na konkrétní design. Chtěl jsem tedy jen ujasnit tyto dvě záležitosti. Jednak v uvozovkách debatu kolem evoluce a inteligentního designu. Což ve skutečnosti ale není debata. Evoluce je základní kámen moderní biologie. A toto je něco, co jej popírá. Není to prokazatelná či vyvratitelná teorie. Dále jsem chtěl objasnit, že evoluce nemusí nutně znamenat jednoduchou křivku pokroku stoupající k nekonečné inteligenci a dokonalým stvořením.
video