Dědičnost a genetika
Dědičnost a genetika (9/13) · 4:26

Co jsou to geny? Zjistěte více o buňkách, chromozomech a genech obsažených ve vaší DNA.

Navazuje na Evoluci a přirozený výběr.
Vaše tělo je tvořeno 50 biliony buněk, mnoha různých druhů, s velkým množstvím funkcí. Ale uvnitř skoro každé buňky je jádro, které obsahuje 99,9 % vašich genů a mitochondrie, které také obsahují nějaké geny. Když to shrneme, máte skoro 20 000 genů, Vaše geny jsou kousky dlouhé molekuly, nazývané DNA nebo deoxyribonukleová kyselina. Kdybyste seřadili za sebe veškerou DNA obsahující všechny vaše geny, měřila by 1,8 metrů. DNA je ale svinutá tak pevně, že se vleze do jediného buněčného jádra. DNA je dvouvláknová molekula složená z cukru, fosfátu a čtyř různých bází, adeninu, thyminu, cytosinu a guaninu. Tyto čtyři báze tvoří jazyk známý jako genetický kód. Počet a pořádí těchto čtyř bazí například určuje, zda jste šimpanz, kráva, banán nebo člověk. Většina genů jsou vlastně ''návody'' pro vytváření specifických bílkovin. Tyto ''návody'' se dědí z rodičů na děti, z generace na generaci. Když někdo řekne: "Ty máš vlasy svého otce.", myslí tím: "Asi jsi zdědil gen nebo geny od svého otce, které vytváří protein, který dává pokyny buňkám vlasových folikulů, aby vytvářeli vlasy, které se vlní tak, jako vlasy tvého otce," ale obvykle zvolí tu kratší verzi. Geny říkají buňce, jak fungovat a jaké vlastnosti vyjádřit, konkrétněji, genové regulátory některé geny zapínají a jiné vypínají v různých buňkách, aby kontrolovaly funkci těchto buněk. Dlouhé molekuly DNA obsahující vaše geny jsou uspořádány do útvarů, kterým se říká chromozomy. Rozdílné druhy organismů mají rozdílný počet chromozomů. Lidé mají obvykle 46 chromozomů, dvě sady po 23, nebo jednoduše, 23 párů chromozomů. Šimpanzi mají dvě sady po 24 nebo 24 párů chromozomů. Makakové mají 21 párů chromozomů. Krávy mají 30 párů chromozomů. Slepice mají 39 párů. Octomilky mají 4 páry a banány mají 11 párů chromozomů. Takže kolik procent vaší DNA ve vašich chromozomech sdílíme s ostatními druhy? 93% naší DNA sdílíme s makaky a 98,5% s našimi přáteli šimpanzi. A co s ostatními lidmi? 99,5%! Takže co nás vlastně odlišuje od ostatních? Je to jedna věc - SNiPy (jednonukleotidové polymorfismy).
video