Dědičnost a genetika
Dědičnost a genetika (12/13) · 4:21

Odkud pochází vaše geny? Zjistěte, jak se chromozomy a geny dědí z rodičů na děti.

Navazuje na Evoluci a přirozený výběr.
Vaše geny samozřejmě pochází od vašich rodičů. A od jejich rodičů. A od rodičů jejich rodičů. Dobře... Máte představu. Máte dvě sady 23 chromozomů, Jednu sadu od každého rodiče. Na téměř každý chromozom, který dědíte od své matky, dědíte také jeden od svého otce. Je to jeho verze těch samých genů. Dohromady tvoří pár homologních chromozomů. Nicméně chromozomy X a Y jsou speciální. Obvykle mají samičky dva chromozomy X, zatímco samečci mají jeden X a jeden Y. Máte jeden z vašich chromozomů X od vaší matky. A to, zda dostanete otcův chromozom X nebo jeho chromozom Y, určí se vaše pohlaví. Většina dospělých buněk obsahuje dvě sady chromozomů, ale spermie a vajíčko mají každý pouze jednu sadu 23 chromozomů. Když se tvoří spermie a vajíčka, buňka se dělí a páry chromozomů se rozcházejí. Náhodný chromozom z každého páru se přestěhuje do nové buňky. To je ten důvod, proč když jste byli stvořeni, obdrželi jste polovinu genů vaší matky a polovinu genů vašeho otce, ale vaši sourozenci nemuseli nutně dostat stejnou verzi genů vašich rodičů, jakou máte vy, pokud náhodou nejste jednovaječná dvojčata. Pro vytvoření spermie nebo vajíčka se vaše chromozomy zdvojnásobí - takto. Když jsou homologní páry oddělené, někdy se překříží a ve zdánlivě náhodných bodech si vymění DNA. To se nazývá genetická rekombinace. Protože jsou vaše geny během rekombinace přeházeny, chromozomy, které předáte svým dětem, nejsou přesně stejné jako ty, které jste zdědili od svých rodičů. To ztěžuje používání většiny z vašich chromozomů k vytvoření vašeho rodokmenu moc daleko do historie. Nicméně většina z chromozomů Y je předána z otce na syna zcela neporušená. Podobně je DNA v mitochondriích předávána dítěti pouze od matky. Díky tomu je linie vašeho otce nebo linie vaší matky snadnější vystopovat pomocí chromozomu Y nebo mitochondriální DNA. Když se při oplodnění spermie a vajíčko spojí dohromady, vytvoří jednu buňku se dvěma kompletními sadami 23 chromozomů, jedna sada od vaší matky a jedna od vašeho otce. Tato jediná buňka se začne dělit, aby vytvářela nové buňky a dělí se znovu a znovu, až vytvoří dítě.
video