Dědičnost a genetika
Dědičnost a genetika (13/13) · 2:04

Genetika: Co jsou to fenotypy? Podívejte se, jak jsou vaše pozorovatelné vlastnosti nebo fenotypy výsledkem vzájemného působení mezi vašimi geny a prostředím.

Navazuje na Evoluci a přirozený výběr.
Vaše pozorovatelné rysy, také známé jako vaše fenotypy, jsou výsledkem interakce mezi vašimi geny a prostředím. Tato interakce začíná už v děloze a pokračuje po celou dobu vašeho života. Rozdíly v některých fenotypech, jako je výška, jsou určovány především pomocí genů. Když máte malé rodiče a prarodiče, pravděpodobně nebudete vyčnívat nad vašimi vrstevníky. Nicméně faktory prostředí, jako je výživa, mohou mít určitý vliv na vaši výšku. Geny také hrají roli v tom, jestli máte zdravou tělesnou váhu. Ale strava a cvičení mohou hluboce ovlivnit, kolik vážíte. To, jak geny ovlivňují vaši osobnost je méně známé. Nyní už víme o více než milionu SNP (jednonukleotidových polymorfismech) ve vašem genomu. A každý den vědci zjišťují více a více o tom, jak některé z těchto SNP působí na váš fenotyp. Když budete znát svůj genom, pomůže vám to trochu lépe pochopit proč jste takoví, jací jste, a jakým způsobem se podobáte nebo lišíte od vaší rodiny, přátel a sousedů.
video