A co na to Bůh?
A co na to Bůh? (3/6) · 12:21

Islám, korán a pět pilířů. A to vše bez hádek v komentářích! Seznámíme se s historií islámu včetně zjevení Koránu Mohamedovi, pěti pilířů islámu, počátků islámského impéria, volených chalífů, hadísu, Abu Bakra a dalšího. Poznáme rozdíly mezi sunittskými a šíitskými muslimy a zjistíme, jestli bude letošní Ramadán pro vaše muslimské kamarády těžký.

Navazuje na Počátky naší kultury.
Ahoj, jmenuji se John Green. Tohle je rychlokurz světových dějin a dnes budeme mluvit o islámu, který se stejně jako křesťanství a židovství zrodil na východním pobřeží Středozemního moře, ovšem narozdíl od křesťanství a židovství není na Západě příliš pochopen. Například, nejspíše víte, co je tohle a co tohle. Pravděpodobně ale nevíte, co je tohle. Vygooglujte si to. Pane Greene, pane Greene, proč si myslíte, že lidé vědí tak málo o islámské historii? Zeptal jsi se právě na zajímavou, neobtěžující otázku mé minulé já? Myslím, že toho nevíme moc o rané islámské historii, protože se o ní neučíme, protože je nám vykládáno, že naše historie je příběh křesťanství v Evropě, přestože ve skutečnosti je naše historie příběhem lidí na této planetě. Zkusme se tedy dnes něco naučit. Za méně než 200 let se islám vyvinul z neexistujícího v organizující náboženský a politický princip jednoho z největších impérií na světě, a tento příběh začíná v 7. století, kdy se archanděl Gabriel zjevil Mohamedovi, 40letému muži, který si vydělával jako obchodník s karavanem, a přikázal mu přednášet slovo Boží. To Mohameda zpočátku samozřejmě vyděsilo, ale poté jej jeho žena a pár dalších lidí povzbudili a on pomalu přijal svou úlohu proroka. Pár věcí, které je dobré vědět o světě, do kterého vstoupil islám: 1. Mohamedova společnost byla striktně klanová. Byl členem kmene Kurajšovců z Mekky, a vazby s kmenem byly extrémně důležité. V té době byl také Arabský poloostrov šíleným náboženským místem střetu různých kultur a názorů. Většina Arabů uctívala bohy velmi podobné mezopotámským bohům, které si můžete pamatovat z epizody 3, a do Mohamedovy doby se mnoho z okultních sošek těchto bohů nastřádalo v jeho rodné Mekce, v tomto objektu podobném chrámu zvaném Kaaba. Ovšem Arábie byla také kolébkou monoteismu, jako křesťanství a židovství, a dokonce i trochu zoroastrismu, takže zpráva, že existuje pouze jediný bůh, nemohla být pro Mohameda příliš překvapující, jako například pro Abraháma. A také, a to bude velmi důležité, severní část Arábie byla vklíněná mezi Byzantskou říší a perskou Sásánovskou říší, a pamatujte, že tihle dva spolu věčně válčili. Byli jako snowboardisti a lyžaři, nebo jako Baptistická církev Westboro a všichni ostatní. V jádře je islám něčím, co nazýváme radikální reformující náboženství, stejně jako Ježíš a Mojžíš hledali způsob, jak obnovit Abrahamský monoteismus poté, co se od toho lidé začali odklánět, totéž udělal i Mohamed. Muslimové věří, že Bůh seslal Mohameda jako posledního proroka, aby obrátil lidi zpět na jediné pravé náboženství, což obnáší uctívání a podřízenost jedinému všemocnému Bohu. Korán také uznává Abraháma, Mojžíše, Ježíše, mezi jinými, jako proroky, ale je velmi odlišný od hebrejské a křesťanské Bible. Je mnohem méně narativní, ale je také psaným záznamem Mohamedových zjevení, což znamená, že není psán z pohledu lidí, je považován za skutečné slovo Boží. Korán je velmi rozsáhlý text, ale vrací se stále k několika myšlenkám: jedna z nich je striktní monoteismus, a ta druhá je význam starosti o ty, kteří měli méně štěstí než vy. Korán říká o dobrém člověku: "Vydává svůj majetek, jakkoliv ho sám ctí, na blízké příbuzné, a sirotky, a chudé, a poutníky, a žebráky, a pro osvobození lidských bytostí z otroctví." Tyto zjevení také radikálně navyšují práva žen a sirotků, což je jeden z důvodů, proč z nich vůdci Mohamedova klanu nebyli až tak nadšení. Abychom si víc popovídali o islámské víře a vyznávání, přesuneme se do myšlenkové bubliny. Pět pilířů islámu jsou základní úkony považované za povinné, alespoň sunnitskými muslimy. První je Shahada, neboli vyznání víry. Není jiného boha než Boha, a Mohamed je Boží prorok, což je někdy překládáno jako "není jiného Boha než Alláha", a Mohamed je Alláhův prorok, což se jen snaží, aby muslimové zněli jinak, a ignoruje fakt, že arabské slovo pro boha, ať jste křesťan, žid či muslim, je Allah. Zadruhé, Salat, neboli rituální modlitba pětkrát denně, za úsvitu, v poledne, odpoledne, při západu slunci a pozdě večer, což je povinné, pokud jste už dosáhli puberty, nejste příliš nemocní nebo nemenstruujete. Necháme to na doporučení rodičů, myšlenková bublino. Zatřetí, Sawm, měsíc dlouhý půst během měsíce Ramadánu, během kterého muslimové nejedí, nepijí nebo nekouří cigarety během denních hodin. Jelikož je Ramadán měsíc v lunárním kalendáři, posunuje se po ročních obdobích, a samozřejmě největší zábava je v zimě, kdy jsou dny kratší, a nejmenší zábava v létě, kdy jsou dny dlouhé a horké. Začtvrté Zakat, neboli darování almužny, což znamená, že ne-chudí muslimové mají povinnost darovat podíl svého příjmu chudým. A poslední, Hajj, pouť do Mekky, kterou muslimové musejí zkusit splnit alespoň jednou za život, pokud jsou zdraví a mají dost peněz. Porozumění islámu vyžaduje víc než jen znát Korán, jako judaismus se svým Talmudem, nebo křesťanství s životy světců a spisy duchovních otců, i islám má dodatečné posvátné texty, mezi nimi nejdůležitější Hadíth, sbírka výroků a příběhů o prorokovi. Díky, myšlenková bublino. Už je čas na otevřený dopis? Magie. Otevřený dopis 72 pannám. Ale nejdřív se podívejme, co je ve skryté přihrádce. Oh, to je André the Giant. Věděli jste, že André the Giant zemřel jako panic, je fakt, který jsem si vymyslel? Drahých 72 panen, ahoj. To jsem já, John Green. Věděli jste, že ne všechny hadíthy byly vytvořené rovnocenně? Některé výroky proroka mají opravdu dobré zdroje, jako například dobrý přítel nebo příbuzný slyšel proroka něco říct, a skončilo to jako hadíth. Ovšem nějaké hadíthy mají špatné zdroje, některé z nich jsou jako školní drby, jako Rachel řekla Rebece, že její sestry bratra kamarád políbil Justina Biebera na tvář. A velká většina muslimů nebere hadíthy se špatnými zdroji jako svaté písmo, a myšlenka, že půjdete do nebe a dostanete 72 panen, není v Koránu, je v hadíthu s hrozným zdrojem, takže vás velmi nerad informuju, 72 panen, že v očích téměř všech muslimů neexistujete. Hodně zdaru, John Green. Jedna další věc o islámu: jako křesťanství a židovství má svůj vlastní právní systém. Možná jste o něm slyšeli: nazývá se šaría. Přestože máme tendenci brát šaríu jako jedinou sbírků zákonů, kterými se muslimové řídí - to je směšné. Existuje mnoho protichůdných myšlenek o šaríi, tak jako v každé právní tradici. Lidé, kteří si tedy osvojili tento náhled na svět, se jmenovali muslimové, protože se podřídili vůli Boží, a stali se součástí Umma, neboli komunity věřících. Tohle by byla dobrá chvíle pro vtip o Umě Thurman, ale bohužel už není slavná. Omlouvám se, jestli tohle sledujete, Umo Thurman. Členství v Umma trumflo všechny ostatní vazby, včetně klanových vazeb, což způsobilo Mohamedovi některé potíže a vrací nás zpět, konečně, k historii. Jak tedy Mohamedových následovníků přibývalo, Umma začala mít podezření vůči nejmocnějšímu klanu v Mekce, Kurajšovcům. A bylo jedno, že Mohamed sám se narodil do klanu Kurajšovců, protože nepřestal kecat o tom, jak existuje jen jediný Bůh, což byla hodně špatná novina pro Kurajšovce, protože řídili obchod týkající se poutí do Mekky, a pokud by všichni ti bohové byli falešní, byla by to ekonomická katastrofa. Přestože, když nad tím tak přemýšlím, nakonec se byznysu kolem poutí do Mekky zadařilo docela dobře. Tudíž Kurajšovci vyhnali Mohameda a jeho následovníky z Mekky v roce 622, a zamířili do Yathribu, také známém jako Medina. Tato cesta, také známá jako hidžra, je tak důležitá, že označuje rok 0 v islámském kalendáři. V Medině Mohamed zpřetrhal vazby k judaismu, a soustředil směr modliteb od Jeruzaléma k Mekce. V Medině také islámská komunita začala vypadat víc jako malé impérium než jako církev. Ježíš nikdy například neměl zemi, kterou by řídil, ale Mohamed měl téměř od začátku, a navíc kromě toho, že byl důležitý prorok, byl také dobrý generál, a v roce 630, islámská komunita znovu získala Mekku. Zničili všechny ty idoly v Kaabě, a brzy byl islám stejně mocnou politickou silou v regionu jako náboženskou, což je díky faktu, že politika a náboženství existovaly od počátku, a neexistuje žádná oddělená tradice světského a náboženského práva jako je tomu u křesťanství a židovství. Takže když Mohamed zemřel roku 632, nezbylo tu žádné náboženské vakuum. Mohamed byl poslední prorok, zjevení Koránu bude pokračovat a vést členy Umma jejich životy, ale komunita potřebovala politického vůdce, chalífa, a prvním chalífem byl Abú Bakr, Mohamedův tchán, který měl i své odpůrce. Mnoho lidí chtělo, aby Alí, Mohamedův zeť, vedl komunitu, a přestože se opravdu stal čtvrtým chalífou, prvotní rozepře, abychom to radikálně zjednodušili, protože máme jen 10 minut, započly rozkol mezi dvěma hlavními sektami islámu, sunnity a šíity. A i dnes sunnitští muslimové věří, že Abú Bakr byl po právu zvolen prvním chalífou, a šíité věří, že to měl být Alí. Pro sunnity jsou první čtyři chalífové, Abú Bakr, Umar, Uthmán a Alí jsou známí jako správně vedení chalífové. A mnoho dnešních konzervativních proudů v islámském světě jsou celé o navrácení islámského světa k těm slavným dnům, které, jako většina slavných dnů, nebyly jednoznačně slavné. Abú Bakr stabilizoval komunitu po Mohamedově smrti a započal proces písemného zaznamenávání Koránu, a zahájil vojenská tažení proti Byzantské a Sásánovské říši, které během 116 let přeměnily islámské impérium z tohoto na toto. Jeho nástupce Umar byl zároveň neobvykle dobrý generál i výborný správce, ovšem jako spousta jiných skvělých mužů byl špatný ve vyhýbání se atentátu. Což otevřelo brány Uthmánovi, který standardizoval Korán a pokračoval v tradici dobývání a stávání se terčem atentátu. Poté se Alí konečně dostal na pozici chalífa, ale jeho vzestup byl velmi kontroverzní a nakonec vedl k občanské válce, což nakonec vedlo k vzniku Uthmánova kmene, Umajjovců, jako dynastie, která bude vládnout nad stále se rozšiřující islámskou říší po více než 100 let. Je obvyklé slyšet, že v těchto raných letech se islámské citace rozšiřovaly mečem, a to je částečně pravda, pokud nejste.. Počkejte si na to: Mongolové. Ve skutečnosti, jako obvykle, pravda je mnohem složitější. Mnoho lidí včetně Mongolů, ale také včetně mnoha lidí ve střední a východní Asii, přijalo islám bez žádných válečných tažení. Ve skutečnosti Korán říká, že náboženství nesmí být aktem nucení, ale je pravda, že rané islámské impérium bylo vážně dobré ve vyhrávání válek. A jelikož bylo umístěné mezi dvěma velmi bohatými říšemi, Byzantskou a Sásánovskou, bylo toho hodně o co bojovat. První, kdo padl, byli Sásánovci, poslední nemuslimský nástupce Perské říše, byli celkem snadnou kořistí, protože válčili s Byzantskou říší asi 300 let a byli superunavení, a také je nedávno postihl mor. Mor, člověče, to je jako červený želví krunýř historie. Ale v těch raných dnech získali některá cenná území, jako Egypt, Svatou zemi, a poté se nakonec dostali do Španělska, kde se mnoho muslimských dynastií usadilo, dokud nebyli vyhnáni roku 1492. Ale přestože byli výborní ve vyhrávání válek, je pořád lákavé připisovat úspěchy Arabů, však víte, vůli Boží. A spousta lidí, které si podrobili, to tak jistě cítila. Války v této části světa nejen konfrontovaly lidi mezi sebou, ale také jejich bohy. Tudíž, přestože islámské impérium nepožadovalo na jeho poddaných, aby konvertovali k islámu, jejich udivující úspěchy přesvědčily mnoho lidí, že tenhle monoteismus je správná věc. John Green jde opět s dobou ve slangu dnešní mládeže. (užití slangového slova, špatně se překládá) Také jste platili nižší daně, pokud jste konvertovali, a stejně jako daně na cigarety způsobily, že lidé nechtěli kouřit, daně na uctívání model způsobilo, že je lidé už nechtěli uctívat. Takže za dobu, která byla, historicky řečeno, pozoruhodně nedávná a pozoruhodně krátká, malá skupina lidí z oblasti s nedostatkem přírodních zdrojů dokázala vytvořit jedno z velkých impérií světa, a také jedno z velkých náboženství; a přesně to mohl být důvod, proč lidé s původem v západní Evropě stále zůstávají neznalí tohoto období. Nejen velkým muslimským dobýváním se zrodila expanze obchodu a učení, která přetrvala stovky let. Zachovali mnoho klasických textů, které tvoří základ takzvaného Kánonu západní literatury, zatímco je Evropa ignorovala, a připravili cestu renesanci. I když je důležité si zapamatovat, že velká část světa mezi Španělskem a řekou Indus nebyla arabizována, většina z ní byla tak důkladně islamizována, že v této době nemůžeme přemýšlet o světě, který dnes nazýváme Blízký východ bez toho, aniž bychom o něm přemýšleli jako o islámském. Možná největším svědectvím moci islámu organizovat životy lidí a jejich komunit, je, že v Egyptě se pětkrát denně miliony lidí odvracejí od pyramid směrem k Mekce. Egypt, kolébka jedné z nejdéle trvajících kultur, kterou svět kdy poznal, je dnes největší arabskou zemí světa. Příští týden si povíme něco o temných dobách. Pozor, spoiler: Byly nejtemnější večer. Díky za sledování a uvidíme se příště.
video