Dobývání a obchod
Dobývání a obchod (2/3) · 9:39

Obchod v oblasti Indického oceánu - šnorchlující velbloudi John předestře dobrodružný příběh plný obchodu s knihami, slonovinou a dřevem. Vysvětlí také pokroky v mořeplavectví a jak fungují monzuny.

Navazuje na A co na to Bůh?.
Ahoj, jsem John Green. Tohle je Rychlokurs světové historie a dnes se budeme bavit o obchodu tady v Indickém oceánu. Můj globus má globus. Dnes se budeme zabývat historií jinak, protože budeme mluvit o systému a ne o jedincích nebo nějaké nudné dynastii. Ne, Stane, ne o téhle Dynastii. Ano, o takovémhle druhu dynastie. Hodin dějepisu se zaměřují na lidi s vtipnými klobouky a na jejich šaškárny ovlivňující naše životy. I když je zajímavé a vtipné se dozvědět, že král Francie Karel VI. věřil, že je ze skla, zaměření na činy lidí s vtipnými klobouky, kteří nám vládli, zastiňuje fakt, že i my píšeme historii. Pane Greene! Opravdu Karel VI. věřil, že je ze skla? Ano, ale budeme mluvit o obchodu v Indickém oceánu a bude to zajímavé, slibuji. Dávejte pozor a žádné klobouky! Tohle je hodina, ne oslava Trumana Capoteho. (hudba) Indický oceán byl jako Hedvábná stezka, vedlo tudy mnoho obchodních cest, které spojovaly lidi, kteří měli zboží, s lidmi, kteří ho chtěli a chtěli za něj zaplatit. Hedvábná stezka nebyla jen jedna stezka i v Indickém oceánu bylo mnoho obchodních tras spojujících různé přístavy na pobřeží Indického oceánu včetně Zanzibaru, Mogadiša, Hormuzu a Kantonu. Než zkritizujete moji výslovnost, pamatujte, že je to moje zvláštnost. Dělám to už od 1. epizody a nikdo si nevšiml, že je to má zvláštnost! Pardon, to jsem přehnal. Obchod v Indickém oceánu byl větší, bohatší a účastnilo se ho více aktérů, ale není tak známý jako Hedvábná stezka, protože nemá tak nóbl jméno. Co myslíš, Stane? Neptunský obchod? Ne? Vlhká síť? Ne, to určitě ne. Sexy mořské trasy Jižní Asie? Ne, to nedokážu říct s mou pusou. Monzunové tržiště. Díky, Danico. Teď tyranie letopočtů. Do r. 700 n.l. vzniklo rozeznatelné monzunové tržiště, ale opravdu rozkvetl mezi lety 1000 a 1200. Trochu poklesl během "Pax Mongolica", když se suchozemský obchod stal levným a bezpečným, díky... ...Mongolům Obchodu v Indickém oceánu vzrostl znovu v 14. a 15. století. Kdo obchodoval? Města na africkém pobřeží, islámské říše na Blízkém Východě, Indie, Čína, jihovýchodní Asie. Evropa ne, což je možná jedna z příčin, proč monzunové tržiště není tak slavné jak by mělo. Do myšlenkové bubliny! Pokud žijete v Číně a potřebujete slonovinu na rukojeť meče, musíte obchodovat, protože sloni žijí jen v Indii a Africe. Jeden z důvodů, proč tady vznikl obchod, je dostupnost celé řady přírodních zdrojů a velká potřeba dovozu komodit od slonoviny, přes vzácné dřevo a knihy až po obilí. Nejdůležitější pro obchod byl vítr. Indický oceán je domov pro zvláštní větry zvané monzuny. O monzunech je slyšet ve spojení s deštěm v Indii, ale spíše než déšť, myslete na monzuny jako vítr, který přináší sezonu dešťů. Dobrá věc na sezonách je, že přicházejí pravidelně a tak činí i monzunové větry. Pokud jste byli námořník, mohli jste počítat s tím, že vás vítr doveze z Afriky do Indii, když jste se plavili mezi dubnem a zářím a že vás zanese zpátky do Afriky, když jste pluli mezi listopadem a únorem. Tyto větry byly tak předvídatelné, že dávné námořní příručky často uváděly ideální dobu odjezdu na konkrétní týden a někdy dokonce i na den. Předvídatelné větry činily obchod tak bezpečný jako v dobách, kdy jediným pohonem lodí byli veslaři a vesla. Váš náklad nemusel dorazit včas nebo se mohl zkazit nebo vy jste mohli umřít, všechno z toho je špatné pro zdraví globálního obchodu. Ale předvídatelné větry znamenají menší riziko, což znamená levnější obchod, což znamená více obchodu, což znamená, že více lidí mohlo mít boží rukojeti. Díky bublino. A je toho víc, co stojí za zmínku. Zaprvé, obchod v Indickém oceánu zahrnoval o mnoho víc lidí, než proudilo po Hedvábné stezce. Byli tu Židé a lidé z Afriky, Malajsie, Indie a Číny a všichni tu pluli a zakládali obchodní komunity, kde by mohli zprostředkovávat prodej zboží za víc, než za kolik ho koupili a mohli se pokoušet najít nové zboží na prodej. I přes rozdíly, většina obchodu, obzvláště západní část Indického oceánu, byla ovládána muslimskými obchodníky. Proč? Protože měli peníze na stavbu lodí. Ale uvidíme, že v 15. století čínský stát mohl kompletně změnit tuto bilanci. Mimochodem, když říkám, že: "Muslimští kupci ovládali obchod" důraz by měl být na kupcích, ne na muslimech nebo na ovládání. Už jsem zmínil, že tíhneme k tomu, že státy a vlády s panovníky s vtipnými klobouky pokládáme za hybatele dějin, ale tohle není ten případ. Podmínky obchodu byly stanoveny kupci a poptávku na trhu, ne rozmary panovníků. Seberegulující povaha obchodu byla pozoruhodná a nemající obdoby. Tím myslím, že nejúžasnější věcí bylo, že až na pár pirátů obchod probíhal v míru. Po větší část ze 700 let obchodní lodě mohly plout bez potřeby ochrany vojenského loďstva. I přesto, že byly přepravovány i hodně cenné sračky. Ne, bublino, myslel jsem to obrazně. Raději přečtu otevřený dopis, než bublina zkusí víc vtipů. Kouzlo! V dnešním dopisu, abychom více probrali vztah mezi kupci a vládci, půjdeme do vnitrozemí Kašmíru, kde vládla Kota Rani do roku 1339. Mám tenhle příběh rád. Ale podívejme se, co je v tajné přihrádce. Je to píšťalka. Stane, žádáš mě, abychom řekl vtip o průjmu? To ne, ale dám si sólo na píšťalku. Milá Kota Rani, měla jsi šílený život. Když jsi byla dítě, unesl tě nepřátelský šlechtic, který maskoval svou armádu za kupce. Pak sis musela vzít si svého únosce, který vládl Kašmíru, ale později zemřel. Takže ses stala vládkyní a byla jsi dobrá a všechno mělo být fajn, shromažďovala jsi bohatství pro syny, ale pak přišel nějaký týpek, který se rozhodl, že si tě vezme a donutí tě k tomu pomocí útoku. A co uděláš? Hned po druhé svatbě spácháš sebevraždu rozpáráním si břicha a nabídneš své vnitřnosti svému novému strašnému muži jako svatební dar. Nechci to říkat, ale musím. Na to si musela mít žaludek. Pardon. Všechno kvůli tomu, že tvůj otec vpustil armádu do domu, v domnění, že to jsou kupci. Měj se krásně, John Green. Jo, takže, nenechali byste vejít armádu do domu, ale všichni nechávali vejít kupce, nejen šlechta. Skvělá věc na námořním obchodu je obchod s objemným zbožím jako látky, jídlo a dřevo, které je příliš těžké na to, aby ho nesli muly. Poprvé v historii vidíme obchod se zbožím pro masy namísto luxusního zboží jako hedvábí jen pro elity. Dřevo může být použito na stavbu domů a není ho dost na Arabském poloostrově. Ale díky obchodu se stalo levnější a více lidí si mohlo dovolit lepší domy. Většina dřeva na Monzunovém tržišti pocházela z Afriky, což je charakteristické. Afrika vyráběla nezpracované zboží jako zvířecí kůže a slonovinu a zlato. Svahilská města dovážela hotové výrobky jako hedvábí nebo porcelán z Číny a bavlněné látky z Indie. Koření a jídlo jako rýže putovaly z jihovýchodní Asie a obzvlášť ze Srí Lanky, která hlavně vyvážela černý pepř, a muslimský svět poskytoval všechno od kávy přes knihy po zbraně. A nejen výrobky byly převáženy Indickým oceánem. Šířily se i technologie. Jako kompas z Číny, který je klíčový, pokud chcete vědět, kam jedete. Muslimští kupci popularizovali astrolab, který zjednodušil orientaci pomocí hvězd. Lodě s kormidlem na zádi se lépe ovládaly, proto se technologie rychle rozšířila. Muslimský svět také vyráběl trojúhelníkové plachty, které se staly důležitými, protože umožňovaly plout proti větru. Takže zkušená posádka mohla plout, přestože neměli vítr v zádech. A jako na Hedvábné stezce i na Monzunovém tržišti cestovaly myšlenky. Proto například více muslimů žije v Indonésii než v jakékoliv jiné zemi. A ano, vím, že Indonésie má víc než 2 ostrovy. Tohle očividně není v měřítku. S tím, co už víte o růstu islámu a rozvoji obchodu, nepřekvapí vás, že se islám dostal do Indonésie díky Monzunovému tržišti. Po r. 1200 tento region, který byl ovlivněn indickými náboženstvími - hinduismem a buddhismem, koukněte například na tenhle chrám, se stal více muslimský kvůli vládcům a elitám, kteří přijali islám, aby měli náboženské a ekonomické vazby s národy, se kterými obchodovali. Konverze většiny regionu k islámu, který tu vzkvétá dodnes, je celkem velká věc. Islám se příliš nerozšířil do Thajska, Laosu, Kambodže nebo Vietnamu, protože to nebyla centra obchodu. Jak vznikají centra obchodu? No, podívejme se na Malacký průliv. Průliv mohl zaškrtit obchod. Jakékoliv město, které kontrolovalo průliv, mohlo zastavit lodě v plavbě nebo je alespoň zdanit. Přesně to se stalo, když mocný stát nazvaný Šrívidžaja vznikl na Sumatře. Šrívidžaja chvíli dominovala obchodu v regionu, protože hodně lodí plulo Malackým průlivem do a z Číny. Ale jak uvidíme v další epizodě, tento obchod prudce klesl v 15. století a s ním i Šrívidžaja. To nás dovádí ke klíčovému bodu obchodu, který byl nepostradatelný pro vznik městských států jako Šrívidžaja a států na Svahilském pobřeží. Bez obchodu by tyto státy neexistovaly a ani by se nestaly bohatými a velkolepými. Obchod byl zdrojem bohatství, protože mohl být zdaněn díky clům a poplatkům v přístavech. Tyto státy už nejsou tak mocné, což ukazuje, že obchod může být celkem slabým základem pro vybudování státu i malého. Existuje mnoho důvodů proč, vysoké daně mohou vést kupce k hledání jiných tras, ale hlavní je toto: závislost na obchodu vás činí zranitelným vůči výkyvům globální ekonomiky. Dědictví kupeckých království stále žije v JV Asii, například v Singapuru. Ale je tu jedna lekce od měst, které upadly a zmizely, a to, že vždy existuje jiné město, které vás chce nahradit a nabízí nižší daně. Skoro jakoby kupci rozhodovali, kam lidi s vtipnými klobouky půjdou, než naopak. Díky za zhlédnutí. Uvidíme se příště.
video