Revoluce a moderní společnost
Revoluce a moderní společnost (1/6) · 10:55

Čaj, daně a americká revoluce Dozvíte se o americké revoluci a americké válce za nezávislost. Jak vedly britské daně sedmileté války k povstání? Jak byli Otcové zakladatelé ovlivnění osvícenstvím? A co se stane, když bohatí běloši převezmou vládu od bohatých bělochů a vytvoří společnost z bohatých bělochů pro bohaté bělochy?

Navazuje na Renesance, kolonialismus a obchod s otroky.
Ahoj, jsem John Green. Sledujete Crash Course světové historie. Dnes vás nečeká chronologie průběhu Americké revoluce, nedozvíte se boží detaily o životě Thomase Jeffersona nebo George Washingtona, ale získáte mě bez kalhot. Pane Greene, pane Greene.. Věděl jste, že George Washington si možná nechal zuby otroka implantovat do vlastní čelisti? Jo, věděl... z minulosti. A zatímco je sranda soustředit se na zvučné detaily, to, čím se tady budeme zabývat je - proč vůbec Americká revoluce proběhla? Jak moc vlastně byla závažná? A navíc, poprvé v této show mám právo získat šanci dostat se přes celou epizodu, aniž bych zmasakroval výslovnost jediného slova! Bohužel, příští týden bude tato show o Francii... a já mluvím francouzsky jako idiot. (hudba) Inteligentní historici načasovali kořeny Americké revoluce mnohem dříve, ale já začnu od konce Sedmileté války v roce 1763, která byla -jak víte z minulého týdne - zaprvé DRAHÁ a zadruhé VÍTĚZNÁ pro Británii, včetně Britů žijících v Americe, kteří nyní měli více pozemků a tím i více peněz. V roce 1765 byla britská vláda v podobném duchu: ,,Hej, protože jsme se zadlužili, abychom pro vás získali tyto nové pozemky, věříme, že vám nebude vadit, pokud schválíme Zákon o známkách, v němž umístíme pěknou známku na vaše dokumenty, noviny, karty a další; a výměnou za to nám dáte peníze." No, vyvinulo se to v situaci, kdy kolonisté nebyli tak milí, ne tak moc proto, že daně byly tak vysoké, ale proto, že kolonisté neměli žádné přímé zastoupení v parlamentu, který ukládal daně. A navíc byli nevrlí kvůli monarchovi, který udržoval mnoho britských vojáků v koloniích dokonce i po konci Sedmileté války. A pak britská vláda reagovala způsobem: ,,Nejste dostatečně vděční!" A kolonisté odvětili: ,,Zmlkněte, nenávidíme vás!" a britská vláda: ,,Dokud žijete pod naší střechou, budete se řídit našimi pravidly!" a tak dále. Britové nakonec ustoupili a prohlásili Zákon o clech na tiskoviny za neplatný. Toto odvolání inspirovalo řadu upomínkových konvic na čaj, a tím začíná americká tradice skladování bezcenných sběratelských předmětů. To však závěrem pouze povzbudilo kolonisty, když se Britové snažili zavést nové daně Američanům ve formě Townshendských zákonů. Ty vedly k dalším protestům a bojkotům a, co je nejdůležitější, k propracovanější organizaci mezi kolonisty. Protesty gradovaly. V roce 1770 proběhl Bostonský masakr, který byl - s 5 mrtvými - ten nejméně krutý masakr všech dob. V roce 1773 vyhodila skupina kolonistů čaj v hodnotě milionu dolarů do bostonského přístavu na protest rozhodnutím britské vlády, která by však ve skutečnosti britský čaj zlevnila. Oh, je správná chvíle pro otevřený dopis? (hraje harfa) A, jéé, tak to se moc nepovedlo. Otevřený dopis čaji. Ale nejdříve se podívejme, co je dnes v tajném šuplíku. Oh, to je obrovský čajový sáček. Podívejme se, jaká je to příchuť. ,,Odrůda hořká krutovláda" Milý čaji, jako všichni Američané, kteří milují spravedlnost a svobodu, nenávidím tě. Rozumím tomu, že jsi celkem populární ve Spojeném království, kde by Východní indická společnosti pravidelně za tebe bojovala. Co mě na tobě fascinuje, čaji, kromě toho, že si tě lidé vybírají k pití, když jsou i další skvělé americké nápoje jako Mountain Dew, je, že ačkoliv jsi stereotypně anglický, nejsi anglický! Je čínský, barmský nebo indický, to nikdo doopravdy neví, ale rozhodně nejsi anglický! Ani jste neměli čaj před 60. lety 16. století, vy pozéři. Zdraví, John Green. Bostonské pití čaje vedlo k dalším tvrdým zásahům ze strany Británie, a poté k mobilizaci koloniálních milicí. A poté Paul Revere a pak skutečná válka, ale o tom všem můžete slyšet v televizních seriálech. Já se chci zaměřit na jeden ze způsobů, jak kolonisté protestovali proti nerovné dani. Přesuňme se k videu. Jak už bylo řečeno, britská královská koruna nesmírně těžila z vývozu konzumního zboží do amerických kolonií. Jeden z nejefektivnějších způsobů, jak mohli američtí kolonisté protestovat proti daním bez účasti, bylo bojkotem britského zboží. Aby si prosadili tyto bojkoty, vytvořili protestanti komise korespondence, které šířily informace o tom, kdo dodržoval nebo nedodržoval bojkoty, a tyto komise také mohly donutit ty, kteří si nestěžovali, aby si stěžovali, takže lze říci, že vytvářeli a prosadili si vlastní politiku, podobně jako to dělá vláda. Marylandská korespondenční komise byla ve skutečnosti nápomocná k vytvoření prvního Kontinentálního kongresu, který se sešel, aby zkoordinoval odezvu na boje, které začaly v roce 1775. V té době kongresy opravdu něco dělaly. Bylo to skvělé. Ale stejně, Kontinentální kongres je nejslavnější pro návrh a vytvoření Deklarace nezávislosti. Nee, video, tohle je Will Smith vozidlo Dne nezávislosti. Tím myslím Deklaraci nezávislosti. Jo, přesně tu. To není tvá chyba. Vy, chlapi, jste Kanaďané. Nikdy jste nezávislost nevyhlásili. To bylo k ničemu, ale způsob, jakým kongres vypustil více než čtvrtinu Jeffersonovy původní deklarace a on sám poté trval na tom, že to "zkomolili". Ale stejně, hádal bych se, že těžká práce Americké revoluce byla už dokončena Deklarací. Ve skutečnosti, ve chvíli, kdy začaly výstřely, se už většina kolonistů bránila a vytvořila si dojem, že jsou nějak odděleni a odlišní od Velké Británie, jak je doloženo těmito korespondenčními výbory, které sloužily jako stínové vlády, časem oslovovaly zahraniční vlády a zakládaly sítě špiónů máčení royalistů a královských úředníků v dehtu a peří, což je mimochodem neuvěřitelně bolestivé a nebezpečné pro oběť. A dokonce i nabírali lékaře, aby Američanům řekli že popíjení anglického čaje je oslabí a zženští. Díky, video. A teď, navzdory tomu všemu, asi pětina kolonistů zůstala během války věrna Velké Británii, především ve velkých městech, která Británie obsadila. A také mnoho otroků podporovalo i nadále Británii, zejména poté, co Británie slíbila, že ti otroci, kteří s nimi budou bojovat, budou osvobozeni. Stojí za zmínku, že zatímco my obecně oslavujeme tuto revoluci a považujeme ji za krok ke spravedlnosti a rovnosti, lidé, kteří nejvíce potřebovali ochranu vlády mohli být svobodnějšími, pokud by Británie vyhrála, hlavně protože Británie zrušila otroctví dříve než Amerika a dokonce i bez občanské války. Takže, přestože většina Američanů se chtěli vidět odděleni od Británie před rokem 1776, Britové si tím tak jisti nebyli. Boje pokračovaly až do roku 1781 nebo 1783 - to záleží na tom, jestli počítáte dobu, kdy se skutečně vzdali, nebo kdy byla podepsána mírová smlouva. Takže vlastně nemůžeme říct, že Americká revoluce byla ukončena vítězstvím než začaly boje, ale je pravdou, že Americká revoluce a válka za nezávislost takové nebyly, byly takovéto. Tohle bylo skutečně převratné na Americké revoluci. Kolonisté se zbavili pravidla vlády imperiálního monarchy a nahradili jej vládou, která neměla krále - radikální myšlenka ve světě, kde převažovala monarchie jako forma vlády. Pokud se podíváme na odůvodnění Revoluce, zvláště těch obsažených v Deklaraci nezávislosti a pamfletech jako "Zdravý rozum" Thomase Painea, je tu rozhodně revolucionářské nadšení, které je inspirované osvícenstvím. Zejména je to pravda, pokud se zaměříme na ideu svobody, tak jako mnoho autorů pamfletů. Podíváme-li se na faktický výsledek, kromě celé otázky ohledně krále, nebylo to až tak revoluční. Podívejme se například na dvě myšlenky klíčové pro Revoluci: Majetková práva a rovnost. Články Konfederace nedaly vládě žádnou pravomoc vybírat daně, čímž se kontrolovalo, že lidé s majetkem byli schopní si ho ponechat, protože nikdy nemuseli nic platit vládě výměnou za právo vlastnit a užívat věc. Je to velmi odlišné od daňových systémů, které se datují až do Mezopotámie a starověkého Egypta. Nejspíš to není náhoda, že většina autorů a signatářů Deklarace nezávislosti byli muži s majetkem, kteří chtěli, aby to tak i zůstalo. V zásadě běloši s kontrolou nad zemí a její produkcí před Americkou revolucí byli ti stejní muži, kteří ji kontrolovali i po Americké revoluci. Tohle vedlo k druhému a více důležitému dobu, že jako revoluce byla ta v Americe nedostatečná. Pokud jste někdy studovali historii Ameriky, nejspíše znáte nejvýznamnější větu z Deklarace nezávislosti: "Pokládáme za zřejmé tyto pravdy, že všichni muži jsou stvořeni sobě rovni." Omlouvám se, dámy. Také můžete vědět, že v době sepsání těchto slov, velká část americké populace, asi kolem 30 %, byli otroci afrického původu, kteří byli drženi jako majetek a rozhodně s nimi nebylo zacházeno stejně jako s bělochy. Ve skutečnosti muž, který tato slova napsal, měl otroky a bojoval proti vládě slibující svobodu otrokům, kteří ji podporovali. Kromě toho nemohli volit ženy a také běloši, kteří neměli dostatek majetku, což znamenalo, že vláda, ať už tu byla pro lidi, ve skutečnosti tu byla jen pro asi 10-15 % lidí. Ale tady je ta pravá otázka: Byla americká revoluce tím, čemu historik Jonathan Israel říkal revoluce myslí? Změnilo to způsob myšlení na to, co lidé jsou a jak bychom měli být uspořádáni? Řešení těchto otázek bude vyžadovat krátký exkurz do historie idejí. Pojďme studovat osvícenství! Osvícenství bylo primárně oslavou lidské schopnosti rozumět a zlepšit přirozený svět skrze rozum. Osvícentství mělo mnoho předchůdců, včetně evropské renesance a vědecké revoluce. Co to dělalo výjimečně, někteří více radikální navrhovatelé, jako Immanuel Kant, šli až tak daleko k argumentování, že lidský rozum uvedl víru v Boha jako zbytečnou, a v dalším rozsahu tvrdili, že jakákoliv víra v božský zásah nebo božský plán pro lidstvo byla jen pověrou. Vzhledem k tomu, že tohle vzešlo z nesmírně křesťanské Evropy, byl to hodně kontroverzní návrh a ne všichni osvícenští myslitelé by šli až tak daleko. Umírněnější osvícenci bylo více ochotní vyjádřit hierarchické společenské a politické struktury. Například John Locke, hlavní osvícenec, formuloval svou verzi "nezcizitelných práv" jako "život, svoboda a vlastnictví". To je více tradiční než spory například o tom, že majetek by měl být společný. Není žádnou náhodou, že umírněnější osvícenci jako Locke a Adam Smith byli Angličané a praví radikálové byli Francouzi. Zakladatelé Spojených států byli daleko více propojeni s anglickými osvícenci než s francouzskými, kteří ovlivnili francouzskou revoluci, kterou se budeme zabývat příští týden, pokud to dobře půjde. I kdyby vláda, se kterou přišli američtí revolucionáři, nezvrátila výhody nebo nerozbila společenský řád, jak se o to pokusila francouzská revoluce, dělalo by to významné změny. Amerika se ujistila, že tam nikdy nebude oficiální šlechta, s výjimkou hraběte z Choculy, a že budou rozeznávána stejná práva pro dcery a vdovy, když přijde na dědění a vlastnictví majetku. Také to vytvořilo svět, v jehož budoucnosti hraběnky mohou napravit svou pověst v New Yorku. Opravdovou seismickou změnou bylo, že po revoluci se Američané viděli jako rovní sobě navzájem. V kontextu 18. století, bylo to hodně radikální. Obyčejní Američané věřili, že nikdo na zemi a žijící ze dne na den nebyl ve skutečnosti lepší než někdo další. To byla rovnost, kterou žádný jiný národ ještě nikdy neměl. Nakonec myšlenky americké revoluce, ideje o vlastnictví a rovnosti a zastoupení, jsou stále ohromně důležité ve formování politického pojetí ve světě a zejména v Americe. Amerikou myslím Spojené státy. Omlouvám se Kanaďanům a Mexičanům a lidem ze Střední a Jižní Ameriky. Jsme provinční, dobře? Tady ve Spojených státech náš prezidentský kandidát musí znát dvě věci - jak nosit oblek a jak nadhazovat. Americká revoluce nám také připomíná, jako ta francouzská bude příští týden, že revoluční myšlenky a hodnoty nejsou vždy jednoduché k dodržení. Nic nevyzývá něčí víru v rovnost jako to, když se stanete bohatým a mocným. Vskutku, vzácný je revolucionář, který se nestane Orwellovými prasaty, netvrdí, že všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. Ve zkratce, pokud budete zakládat svou novou společnost na filozofii, měli byste zkusit ji založit na myšlenkách, které jsou tak všeobecné a humanistické, jak to je možné, protože lidé užívající tyto myšlenky nikdy nebudou ideální. Děkuji za sledování. Uvidíme se příští týden.
video