Nacionalismus, imperialismus a globalizace
Nacionalismus, imperialismus a globalizace (1/8) · 11:20

Nacionalismus Od počátku 19. století se z říší začaly odlupovat národní státy. Změnil se způsob vzdělávání, armáda i vztah mezi vládnoucími a obyvatelstvem. Například Japonsko se za 300 let změnilo z feudálního státu v moderní národní stát. Projdeme jeho historii od vzniku šógunátu Tokugawa po reformy Meidži.

Navazuje na Revoluce a moderní společnost.
„Ahoj, já jsem John Green a tohle je rychlokurz světové historie. Dnes budeme mluvit o nacionalismu. Nejdůležitějším globálním fenoménu 19. století, a také fenoménu zodpovědnému za jeden z nejvíce komentovaných aspektů rychlokurzu: neaktuálnosti mých glóbů. SSSR již neexistuje. Republika Rhodesie, Jižní Vietnam, Súdán bez Jižního Súdán? Jugoslávie? ok, žádné další nepřesnosti na glóbu. Ah, ty globusy, tenhle neví o Slovensku, tenhle má Východní Irák Pákistán a tenhle udává Litvu jako součást Asie. Pryč s těmi glóbusy. Vlastně je přineste zpátky, cítím se bez nich jako nahý. (hraje hudba) Takže pokud se zajímáte o evropskou historii, pravděpodobně víte něco o nacionalismu a jmény zemí, které jsou s ním spojované. Bismarck v Německu, Mazzini a Garibaldi v Itálii a Mustafa Kemal alias Ataturk v Turecku. Ale nacionalismus byl globální fenomén a zahrnoval mnoho lidí, které jste si s ním možná nespojovali. Jako Muhammad Ali v Egyptě. a také tohohle chlap. Nacionalismus byl viděn v britských koloniích jako Kanada, Austrálie a Nový Zéland se staly federálními státy mezi 1860 a 1901. Řekl bych, že nezávislé státy místo federálních států, ale vy lidi pořád máte královnu! Také jsme viděli u Balkánců, kde jim Řekové dali nezávislost v roce 1842, kdy křesťanské mocnosti bojovaly ve válce proti Atomenův v 1879. V Indii, kde politická strana Indický národní kongres byla založena v roce 1885, a dokonce i v Číně, kde nacionalismus vzdoroval systému dynastií, která trval více než 2 tisíce let A pak jsou tu také tihle chlapi, kteří mnoha způsoby reprezentují to nejhorší z nacionalismu. Nacionalismu, který se pokouší potlačit nebo eliminovat odlišnost, ve snaze o vytvoření homogenního, mytologizovaného, unitárního státu. K tomu se dostaneme později, ale je užitečné zmínit je teď, abychom nebyli z nacionalismu příliš nadšení. Ok, tak než se pustíme do historie, pojďme si definovat moderní stát. Definice jsou nespolehlivé, ale pro naše potřeby národní stát zahrnuje centralizovanou vládu, která si může nárokovat a vykonávat autoritu nad vyhrazeným teritoriem. To se týká státu, také to zahrnuje určitou úroveň lingvistické a kulturní homogenity. To se týká národa. „Pane Greene, pane Greene! Podle té definice byla Čína národním státem za dynastie Chan." „Hej, já z mojí minulosti, zmoudřel jsi. Jo, mohlo by to tak být." Někteří historici tvrdí, že to tak bylo. Národnost je velmi těžké definovat. Jak v Odysseovi Jamese Joyce postava Blooma říká, že národ jsou stejní lidé žijící na stejném místě. Ale pak vzpomíná Irské a židovské diaspory a přidává: nebo také žijící na jiných místech. Ale pojďme pro teď zapomenout na diaspory a zaměřme se na územně ohraničené skupiny spojené se společným dědictvím. Stejní lidé, stejné místo. Někteří tvrdí, že je to přirozený proces, který zahrnuje kulturně podobné lidi, kteří chtějí formalizovat své vztahy. Jiní tvrdí, že nacionalismus je vytvořen vládami, které budují pocit patriotismu prostřednictvím povinné vojenské služby a soch národních hrdinů. Veřejné vzdělání je často viděno jako součást tohoto nacionalizačního projektu školy a učebnice dovolují zemím sdílet své národní historky. Což je důvod, proč kdysi neúspěšný budoucí nezávislý stát Texas vydává učebnice, které doslova vybělují ranou americkou historii. Přesto jiní historici tvrdí, že nacionalismus byl výplod urbanizace a industrializace, jelikož noví obyvatelé měst byli nepravděpodobnější lidé, kteří chtěli vidět sama sebe jako součást národa. Například obyvatelstvo Prahy vzrostlo ze 157 tisíc na 514 tisíc mezi 1850 a 1900. Ve stejnou dobu Češi začínali vidět sami sebe ako oddělené od Habsburského impéria. Což je super nápad, ale nevysvětluje to, proč další méně industrializovaná místa jako Indie také projevovali hodně nacionalismu. Skutečný byznys nacionalizace zahrnuje vytváření byrokracie, nové systémy vzdělání, vytváření velké armády a často používání té armády k boji s ostatními národními státy, jelikož národ se často vytváří v opozici k tomu, co se odlišuje. Například velkou součásti toho, co znamená být Ir, je nebýt Angličan. Takže vznikající národy vytvářely hodně konfliktů, včetně napoleonských válek, které Francouzům pomohli stát se Francouzi. Velké indické povstání v roce 1857, které pomohlo Indům k vlastní identitě homogenního národa. Americká občanská válka. Před válkou o sobě mnoho Američanů uvažovalo jako o Virgincích, Newyorčanech nebo Pensylváncích. Náš národ před občanskou válkou byl většinou nazýván tyto spojené státy. Až poté se stal Spojenými státy. Takže v USA spojil národy dohromady, ale často nacionalismus byl destabilizující sílou pro multietnické státy. To byl speciálně případ i Osmanské říše, která se začala rozpadat v 19. století, kdy postupně Řekové, Srbové, Rumuni a Bulhaři, všichni převážně křesťané, se začali dožadovat, a v některých případech získaly nezávislost. Egypt je další dobrý případ nacionalismu vyvolávající oboje: tvoření nového státu a zeslabení impéria. Muhammad Ali, kdo byl ve skutečnosti Albánec a mluvit turecky, ne egyptskou arabštinou, a jeho vládnoucí rodina podporuje Egpťany, aby si sami sebe představili jako oddělenou národnost. Tak fajn, nacionalismus byl globální fenomén v 19. století a nemůžeme o něm mluvit všude místo toho se budeme soustředit na jeden případ. Japonsko. Mysleli jste, že řeknu Německo, že? Ne, můžeš mě kousnout Bismarcku. Japonsko bylo roztříštěné na feudály až do pozdního 16. století, kdy se skupině válečných statkářů podařilo upevnit moc. Nakonec se moc dostala k rodině Tokagawa, který vytvořila vojenskou vládu neboli Bakufu. První Tokugawa u moci byl Iyeasu, kdo nastoupil po smrti jednoho z nejdůležitějších sjednocovatelů Japonska Torotomi Hidejoši, někdy známého jako Opice. přestože jeho manželka mu říkala, a to je pravda, plešatá krysa. V roce 1603 přesvědčil Ieyasu císaře, kdo byl určitým způsobem figurkou, aby mu udělil titul šóguna. A tak pro dalších zhruba 260 let byla togugawský bakufu hlavní vládou v Japonsku. Hlavní předností této vlády nebyla její výkonnost nebo její dopředu myslící politika, ale její stabilnost. Stabilnost! Ta nejvíce podceňovaná hodnota vlády. Pojďme do myšlenkové bubliny. Tokagawa Bakufu nebyli tolik pro centralizaci, kdy moc byla především v rukou místních lordů, tzv. daimjó. Jedním zvláštním rysem éry Tokugawa byla přítomnost třídy válečníků, která se v 19. století stala převážně byrokracií. Slyšeli jste o nich. Samurajové Jedenou z věcí, které udělaly tuto dědičnou třídu tak zajímavou by fakt, že každý Samuraj si mohl nárokovat každoroční plat od daimjó zvaný Steipent. Toto privilegium je v podstatě uplatilo a zajistilo, že se z nich nestali neklidní válečníci, plundrující krajinu. Máme tendence vidět samuraje jako vznešené, ctnostné, ale městští samurajové, podle knihy Andrewa Gordona Moderní historie Japonska byli hašteřivá cháska. Války samurajských gangů - West Side Story ve stínu hradu Edo, byly časté v raném 17. století. A to se říká, že historické knihy jsou nudné. S králi a západními šlechtici všude, měla ústřední bakufu problémy kontrolovat silnější daimjó, kteří byli schopní vybudovat jejich vlastní moc díky kontrole lokálních zdrojů. Tahle slabá kontrola také ztěžovala vybírání daní, takže Tokugawa se již potýkali s problémy, když dvě zahraniční události otřásly Japonskem. První byla ponižující porážka Číny v Opiových válkách, po které západní státy donutily Čínu dát Evropanům speciální obchodní privilegia. Bylo to probuzení, vidět dominantní sílu regionu tak pokořenou. Ale ještě horší byl pro Tokagawy příchod Matthewa Perry. Ne, myšlenková bublino, Matthew Perry, ano, tenhle. Tokagawové byli určitým způsobem známý pro svůj nepříliš přátelský přístup k cizincům, speciálně křesťanům ze západu. pro které byla trestem za vstup na japonskou půdu smrt. Tokagawa viděli křesťanství podobně jako Římané, jako zneklidňující hrozbu pro stabilnost. A v případě Matthewa Perryho měli důvody k obavám. Díky myšlenková bublino! Takže americký námořní komodor přijel do Japonska v 1853 s flotilou lodí a odhodlaností otevřít japonské trhy. Jen ta hrozba amerických, parou poháněných válečných lodí stačila k tomu, aby Bakufu podepsali pokořující obchodní smlouvy, které se moc nelišily od těch, které podepsala Čína po prohře v Opiových válkách. A tohle dále motivovalo Daimjó a samuraje, kteří byli připraveni dát Tokagawa kopačky - a v několika letech tomu tak bude. A co to teda má spojeného s nacionalizmem? Mnoho. Zaprvé i když Američané a Japonci nevstoupili do války, zatím. Přesto ta viditelná hrozba znamenaly pro Japonsko podnět k tomu, aby o sobě myslelo jinak. Také to vyústilo v přesvědčení Japonců, že pokud by si chtěli udržet nezávislost, museli by přestavět svou zemi jako moderní národní stát. Hodně to připomíná události v Egyptě nebo dokonce i v Německu, kdy vnější tlak vedl k většímu národnímu sjednocení. Takže Tokagawa se nevzdali bez boje, ale občanská válka mezi silnějším Daimjó a Bakufu nakonec vedla ke konci šógunů. A v roce 1869 přiměli rebelové nově dosazeného císaře Meiji ke zrušení Bakufu a vyhlášení restaurace císařského trůnu. Císař neměl moc skutečné moci, ale stal se symbolickou postavou. Představitelem mýtické minulosti, kolem které modernisté mohli vybudovat pocit národní hrdosti. A místo Bakufu Japonsko vytvořilo jeden z nejmodernějších států ve světě. Po nějakých pokusech a omylech vytvořili hlavní vůdci systém vlády kabinetu po evropském stylu s ministerským předsedou a v 1889 vytvořili ústavu, která dokonce obsahovala poradní shromáždění: Diet. přestože ministři kabinetu za ni nebyli zodpovědní. Samurajové byli včleněni do tohoto systému jako byrokraté a jejich příjmy byly postupně odebrány. Brzy se z japonské vlády stalo něco jako meritokracie. Japonsko také vytvořilo novou armádu branců, počínaje rokem 1873 všichni japonští muži museli strávit tři roky v armádě. Plán byl ze začátku velmi nepopulární, s více než tuctem povstání mezi 1873-1874, kdy dav zaútočil na armádní registrační centra. Ale nakonec služba v armádě vytvořila pocit patriotismu a loajálnosti k japonskému císaři. Hlavní vůdci také ustavili povinné vzdělání. v 1872, vyžadující od chlapců i děvčat navštěvovat 4 roky základní školy. Ah, je čas pro otevřený dopis! Otevřený dopis pro veřejné vzdělání. Ale prvně se koukněme co je dnes v tajném oddělení. Ah, maturitní čepice! Díky, stážisto Meredith, za zapůjčení tvé maturitní čepice. Drahé veřejné vzdělání, když jsi bylo poprvé představeno v Japonsku, bylo jsi velmi nepopulární, protože jsi bylo dotováno novou daní z majetku. Ve skutečnosti jsi bylo tak nepopulární, že alespoň dva tisíce škol bylo zničeno buřiči převážně pomocí ohně. Stene, nevypadá to dobře, když to na mě tolik přiblížíš, vypadám jako devadesátiletý plavec. A přesto, že veřejné vzdělání se ukázalo být velmi úspěšným, mnoho lidí si stále stěžuje, že na něj musejí platit daně. Takže mi dovolte něco vysvětlit. Veřejné studium neexistuje pro prospěch studentů nebo jejich rodičů, existuje pro prospěch společenského řádu. Objevili jsme jako druh, že je užitečné mít vzdělanou populaci. Nemusíte být studentem nebo mít dítě studenta. abyste měli z veřejného vzdělání prospěch. Z veřejného vzdělání máte prospěch každou sekundu každého dne vašeho život! Dovolte mi vysvětlit, proč rád platím daně na školy, i když osobně nemám ve škole dítě. Je to proto, že nerad žiji v zemi s hromadou pitomců! S přáním všeho nejlepšího, John Green. v Japonsku nacionalismus znamená modernizaci, z velké míry inspirovanou a konkurující západu. Takže vláda Meijin ustavila fungující daňový systém, postavila veřejnou infrastrukturu jako přístavy a telegrafní dráhy, velmi investovala do železnic a vytvořila jednotnou národní měnu. Ale už v začátcích se objevovala temná strana nacionalismu. V roce 1869 vládci Meiji rozšířili japonské hranice, aby obsáhli i ostrov Hokkaidó a v 1879 získali Okinawu poté, co donutili jejího krále k abdikaci. V roce 1874 Japonsko dokonce vtrhlo do Thaiwanu za účelem kolonizace, ačkoliv nebyli úspěšní. A v těchto prvotních akcích vidíme, že nacionalizmus má ve zvyku živit se na konfliktech. Často plán vytvořit národní stát jde ruku v ruce se zabráněním ostatních, aby udělali to samé. Toto selhání představit si ty druhé komplexně není nový, ale stane se ještě problematičtějším, jak uvidíme příští týden... při debatě o evropském kolonialismu. Díky za sledování!
video