Základy kinematiky
Základy kinematiky (4/19) · 9:35

Výpočet času Příklad na výpočet rychlosti, počítáno vektorově i skalárně. Převod km/h -> m/s, včetně rozměrové analýzy.

video