Základy kinematiky
Základy kinematiky (16/19) · 9:09

Pohyb těles – volný pád Příklad na volný pád. Výpočet je prováděn přes průměrnou rychlost, ne přes pohyb rovnoměrně zrychlený.

video