Základy kinematiky
Základy kinematiky (18/19) · 9:05

Pohyb těles – výpočet konečné rychlosti Příklad řešení konečné rychlosti, pokud znáte vzdálenost, čas, počáteční rychlost a zrychlení?

video