Gravitace
Gravitace (7/8) · 8:38

Úvod do Newtonových gravitačních zákonů Trochu gravitace (starší video).

Navazuje na Práci a energii.
video