Imunologie
Imunologie (7/9) · 11:07

Přehled: B buňky, CD4  T buňky a CD8  T buňky Přehled různých typů buněk imunitního systému: B buňky, CD4  T a CD8  T buňky.

Navazuje na Svaly.
... Teď když jsme se zmínili o všech důležitých hráčích specifického imunitního systému, říkal jsem si, že v tomto videu udělám shrnutí, aby se vše propojilo. První jsme zmínili B buňky, které kreslím modře. .... Na nich je zajímavé, že každá B buňka má vlastní specifický... má na membráně navázané protilátky, ale pro každou B buňku, protilátky na membráně každé B buňky jsou specificky "přidělené". Tato B buňka - bude takto variabilní. A kdybych sem nakreslil další B buňku, nakreslil bych trochu jinou variantu. To je důvod, proč různé B buňky odpovídají na různé antigeny a patogeny, které vstoupily do našeho těla. B buňky se aktivují - zopakujme si, co se děje, když se aktivují, nebo co je potřeba, aby se dělo. ... Je třeba, aby se patogen navázal na jednu z těchto membránových protilátek. .... Ale to není vše. Tedy, někdy je to vše, co je třeba, ale někdy je třeba je stimulovat pomocnými T buňkami. ... A můžete se ptát, kde je pomocná T buňka, která ji stimuluje? Nu, B buňka je také antigen prezentující buňka, takže pohltí patogen, rozloží ho a prezentuje na svém MHC II. complexu. ... Řekněme, že tohle je MHC II. komplex. Takže ho rozloží a prezentuje ho tady a pak aktivovaná pomocná T buňka, jejíž specifické T buněčné receptory jsou citlivé na tohle, přijdou a aktivuje ji. Nenakreslím ten receptor asi moc dobře, ale tady je pomocná T buňka a tady B buňka. Teď, když je aktivovaná, začne se diferencovat... a začne se klonovat a pak se buď přemění na efektorové buňky - a to platí pro B nebo T buňky. Když jsou aktivovány, budou se klonovat a pak se buď přemění na efektorové buňky nebo na paměťové buňky. Paměťové buňky zůstávají déle, kdyby v budoucnu bylo potřeba více téhle verze B buněk. Takže když tu v budoucnu bude ten samý antigen, bude pravděpodobnější, že narazí na tento typ B buňky a odpověď bude rychlejší. Efektorové B buňky produkují... v podstatě se přemění na továrny na protilátky. Řeknou si, tahle protilátka se váže na tenhle antigen, který teď je v těle. Tak jí vyrobím spoustu! A začne vytvářet buněčný aparát a produkovat strašně moc protilátek. Chci zdůraznit jednu věc, na kterou mě upozornila moje žena, když mě zaslechla dělat tohle video... Ona je hematoložka a velká část hematologie je imunologie. Takže jí rozhodně musím dát za pravdu. Je na to expert. V posledním videu jsem řekl, že když jsou B buňky aktivovány a jsou to efektorové buňky, produkují protilátky. Aby to bylo jasné: Pouze efektorové B buňky produkují protilátky a běžné označení pro ně je - kdyby se vás někdo zeptal, které buňky v těle vyrábějí protilátky. Nebylo by špatně, kdybyste řekli "efektorové B buňky", ale běžné označení, které lidé chtějí slyšet, je plazmatické buňky. ... Plazmatické buňky a efektorové B buňky jsou jedna a ta samá věc, ale normálnì , když se řekne "co se stane s B buňkou, když začne vyrábět protilátky?" Říká se jí plazmatická buňka. Neříká se jí už B buňka, a chci aby to bylo jasné, protože jak moje žena říká... "Máme doktory, kteří když se zeptají, které buňky v těle produkují protilátky? A když řeknete, že jsou to B buňky, je to špatně." Jsou to plazmatické buňky. A kdybyste řekli efektorové B buňky, také by nebyli nadšení. Chtějí slyšet plazmatické buňky. To je běžný termín používaný v imunologických a očividně i v revmatologických kruzích. Řekl jsem, že má žena je hematoložka? Ne, ne... Studuje revmatologii. Občas si všechny ty "tologie" pletu. Každopádně, toto dělají B buňky. A tyto protilátky se mohou jít vázat na věci, zatápět virům a antigenům - no, viry nebo konkrétní antigeny a bakterie - a označí je pro chycení makrofágy nebo jiným typem fagocytù. Tak to byly B buňky. A pak máme T buňky. Budu o T buňkách mluvit trochu jinak, než v předchozích videích. Jen abyste pochytili ty drobné rozdíly - jsou tu dva typy T buněk. Řeknete si, hej, to jsou pomocné a cytotoxické T buňky - a máte pravdu, ale já teď udělám trošičku jiné rozdělení, jen abyste se seznámili i s těmito termíny. Takže máme dva typy T buněk. Všechny typy T buněk mají T buněčné receptory. ... Ale také mají tyto jiné proteiny, a některé z nich mají tyto proteiny, kterým se říká... CD4 proteiny a některé mají ty, kterým se říká CD8. ... Takže tohle tady se jmenuje CD8 pozitivní T buňka. Má na sobě CD8 proteiny. A tohle by byla CD4 pozitivní buňka. Předtím jsem tato slova nepoužíval. Asi si říkáte, Jéžiš, kde se to vzalo? Tak, CD4 receptor je věcička, která se váže... tahle věcička pomáhá s vázáním na MHC II komplexy. Většina CD4 T buněk jsou pomocné T buňky. Většinou - a chci aby toto bylo jasné... Imunologie je velmi... Myslím tím tento obor, pořád se něco objevuje. Ještě pořád se tomu snažíme porozumět a je spoustu výjimek, ale většinou, když se mluví o CD4 pozitivních T buňkách, mluvíme o pomocných T buňkách. Takže obvykle to bude pomocná T buňka, mùžete jí říkat Th-lymfocyt. (angl. T-helper nemá český ekvivalent, pozn. překladatele) Podobně, CD8 proteiny jsou přitahovány k MHC I komplexu. ... To je to, co je přivádí k buňkám, které mají rakovinu a vystavují antigeny na svém MHC I komplexu. Takže většinou CD8 pozitivní T buňky jsou cytotoxické. ... A častokrát, než je buňka aktivována, popisuje se to jako CD4 T buňka nebo CD8 buňka a když se aktivuje a začne zabíjet věci, pak se jí začne říkat cytotoxická. Ale to je jen hraní se slovíčky. Myslím, že jste pochopili hlavní myšlenku. Ale jen si zapamatujte, že to, co dělají.... řekli jsme si, že se chce vázat na MHC komplex, takže máte MHC komplex prezentující nějaký antigen. Tohle je MHC I. Řekli jsme si v minulém videu, že každá tělní buňka s jádrem prezentuje MHC I komplex. A v tomto případě se uvnitř této buňky děje něco podezřelého. Možná je infikovaná virem. Možná je rakovinná. Musí umřít, jinak bude dál produkovat viry, pokud je infikovaná virem, nebo se bude dál dělit, pokud je nádorová a infikuje zbytek těla. Takže CD8 zabíjí infikovanou buňku. Řekněme jen špatnou buňku, protože nemůžeme... rakovina není úplně infekce. Zabíjí špatné buňky - buňky, které...Kdybyste je nezabili, budou produkovat virus nebo se pořád dělit a šířit rakovinu, zatímco T buňky... ty jsou přitahovány profesionálními antigen prezentujícími buňkami. A já vždycky kreslím dendritickou buňku, protože to jsou ty nejlepší antigen prezentující buňky. A mají MHC II komplexy a strávily nějaký antigen a prezentující ho tady a pak to aktivuje pomocnou T buňku. A když pomocná T buňka - všechny tyhle, když jsou aktivované, tak se stanou efektory, začnou se diferencovat v efektory a paměťové buňky. A efektorová pomocná T buňka dělá několik věcí. Když mluvíme o pomocných T buňkách, mohou aktivovat B buňky a taky vypouštět cytokiny. Řekněme, že tahle se aktivuje. A začne také vypouštět tyto chemikálie, které jsou to, co zvoní na poplach a svolávají ostatní do práce... možná se B buňky a cytotoxické T buňky začnou mnohem více dělit. Vlastně, část aktivace cytotoxických T buněk může být dána těmito cytokiny - těmito alarmy. Takže tenhle je alarm, zatímco CD8 buňky nebo cytotoxické T buňky ve svém efektorovém módu, zabíjejí buňky. A samozřejmě paměťový mód, je tu spousta kopií těchto originálů a jsou mnohem připravenější než předtím, takže kdyby se v budoucnu něco podobného objevilo, budou rychleji aktivovány, protože se na ně rychle narazí. Doufám, že se vše vyjasnilo, a vyložil jsem vám trochu více terminologie, ale chci jen zdůraznit připomínku své ženy, protože říkala "Snad nechceš, aby všichni říkali, že B buňky produkují protilátky, když to jsou ve skutečnosti efektorové B buňky - aktivované B buňky diferencované v efektorové B buňky. To jsou ty, které produkují protilátky, protože když půjdou na medicínu, všichni chtějí slyšet, že to jsou plazmatické buňky. ...
video