O čem je historie všeho?
O čem je historie všeho? (3/4) · 9:01

Mocniny desíti Od zemského povrchu až k hranicím vesmíru a zpět až do nitra atomu.

Mocniny desíti Film zabývající se relativní velikostí věcí ve vesmíru a efektem přidání další nuly. Jedno líné říjnové odpoledne začalo piknikem u jezera v Chicagu. Začínáme obrazem 1 m širokým, který pozorujeme ze vzdálenosti 1 m. Nyní se na něj každých 10 sekund podíváme z desetinásobné vzdálenosti a naše zorné pole bude 10 krát širší. Tento čtverec je 10 m široký a za 10 sekund bude další 10 krát širší. Náš obraz se zaměří na piknik, i když už bude z dohledu. 100 m, vzdálenost, kterou člověk uběhne za 10 sekund. Auta ucpávají dálnici, lodě jsou zakotveny u mola, barevné tribuny tvoří stadion Soldier Field. Tento čtverec je 1 km široký, vzdálenost, kterou závodní auto ujede za 10 sekund. Vidíme celé město na břehu jezera. 10 na 4 m, 10 km, vzdálenost, kterou nadzvukové letadlo překoná za 10 sekund Vidíme nejdřív zaoblený konec jezera Michigan, poté celé jezero. 10 na 5 m, vzdálenost, kterou satelit urazí za 10 sekund. Dlouhé průvody mraků, každodenní počasí středozápadu. 10 na 6, 1 a 6 nul, milión metrů. Brzy nám Země ukáže, že je kulatá. Teď vidíme celou Zemi, za pouhou minutu naší cesty. Země mizí v dáli, ale ty hvězdy v pozadí jsou příliš daleko, zdají se nehybné. Přímka se rozpíná rychlostí světla. Za sekundu skoro proťala oběžnou dráhu Měsíce. Teď jsme označili malou část dráhy, po které Země obíhá kolem Slunce. Teď oběžné dráhy sousedních planet, Venuše a Marsu, potom i Merkuru. Do našeho zorného pole vstupuje zářící střed naší Sluneční soustavy, Slunce. Následují obrovské vnější planety, na svých dlouhých oběžných drahách. Tady obíhá Pluto. Nespočet komet, příliš nepatrných ke spatření, doplňuje Sluneční soustavu. 10 na 14, Sluneční soustava se scvrkla do jednoho jasného bodu, Slunce je teď už jen jedna z hvězd. Odsud vidíme 4 jižní souhvězdí, které stále vypadají stejně, jako ze Země. Tento čtverec má 10 na 16 m, 1 světelný rok, stále nejsme u další hvězdy. Náš poslední 10 sekundový krok nás vzal o 10 světelných let dále, další bude 100. Náš pohled se mění tak rychle, že se hvězdy v pozadí začnou sbíhat. Konečně, míjíme jasnou hvězdu Arcturus a několik hvězd Velkého vozu. Normální ale poněkud neznámé, hvězdy a mračna plynu nás obklopují, zatímco cestujeme Mléčnou drahou. Obřími kroky kráčíme k okrajům galaxie, a jak se vzdalujeme, začínáme vidět obrovskou spirálu před našima očima. Čas a místo, kdy jsme opustili Chicago, nás dovedl mimo naši galaxii po dráze téměř kolmé na její disk. Magellanova oblaka jsou dvě malé satelitní galaxie Mléčné dráhy. 10 na 22, milión světelných let. Shluky galaxií přináší na scénu novou úroveň struktury. Zářící body už nejsou hvězdy, ale celé galaxie hvězd. Míjíme mimo jiné shluk galaxií v souhvězdí Panny. 100 miliónů světelných let daleko. Blížíme se k limitům našeho zorného pole, zastavujeme, abychom se vrátili domů. Tato pustá scenérie, galaxie jako prach, takto vypadá většina vesmíru. Prázdnota je naprosto běžná. Bohatost našeho okolí je jen výjimkou. Návrat k pikniku u jezera zrychlíme, k Zemi se budeme přibližovat o 1 mocninu 10 každé 2 sekundy. Každé 2 sekundy se k Zemi přiblížíme o 90 %. Všimněte si střídání mezi velkou činností a relativním klidem, rytmu, který bude pokračovat cestou k dalšímu cíli, protonu a jádru atomu uhlíku pod kůží na ruce muže spícího na pikniku. 10 na 9 m, 10 na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jsme zpět, kde jsme začali. Zpomalujeme na jednom metru, 10 na 0. Teď budeme zmenšovat vzdálenost až do cíle o 90 % každých 10 sekund, každý krok mnohem menší než ten před ním. Na 10 na -2, jedna setina metru, 1 cm, přibližujeme se k povrchu ruky. Za pár sekund se vnoříme do kůže, budeme procházet vrstvu po vrstvě od svrchních mrtvých buněk, až po ty nejjemnější vlásečnice. Vrstvy kůže mizí, membrány buněk, plsťovitý kolagen, kapiláry s červenými krvinkami, a členitý lymfocyt. Vnikáme do bílé krvinky. Mezi jejími životně důležitými organelami se objevuje pórovitá membrána jádra. Jádro v sobě uchovává dědičné informace člověka smotané do DNA. Zaostřujeme na samotnou dvojitou šroubovici, molekulu jako dlouhý zakroucený žebřík, jehož příčky spárovaných bází hláskují, v abecedě 4 písmen, slova mocného genetického poselství. Na atomové úrovni se projevuje vzájemné působení formy a pohybu. Zaměříme se na jedno běžné seskupení 3 atomů vodíku vázaných elektrickými silami k atomu uhlíku. 4 elektrony tvoří vnější vrstvu samotného uhlíku. Při kvantovém pohybu vypadají, jako roj mihotajících se teček. Při 10 na -10, 1 Å, se nacházíme přímo mezi těmi vnějšími elektrony. Teď se blížíme ke dvěma vnitřním elektronům, které se drží v těsnějším roji. Jak se blížíme ke středu atomu, vstupujeme do rozsáhlého vnitřního prostoru. Konečně , uhlíkové jádro. Tak těžké a tak malé. Uhlíkové jádro tvoří 6 protonů a 6 neutronů. Jsme v oblasti elementárních pravidel. Protony a neutrony jsou v každém jádru, elektrony v každém atomu. Atomy tvoří každou molekulu, i v těch nejvzdálenějších galaxiích. Jak nám proton zaplňuje obrazovku, dosahujeme hranice nynějšího porozumění. Jsou zde nějaké kvarky v silné interakci? Naše cesta nás provedla 40 mocninami 10. Pokud má čtverec velikost jedné jednotky, pak, když jsme viděli shluky spousty galaxií, bylo to 10 na 40, 1 a 40 nul.
video