Život
Život (3/3) · 5:55

Čím se zabývá biologie? Jak se řadí biologie mezi ostatní vědy? Video z kurzu Historie všeho.

Navazuje na Sluneční soustava a Země.
Ahoj, jsem Uršula Goodenough a jsem bioložka Biologii se nevěnuju odjakživa. Když jsem v 50. a 60. letech vyrůstala, nebylo běžné, aby se dívky věnovaly vědě. Až do maturity jsem se k ní tedy nedostala. Až na vysoké škole jsem si zapsala prvního vědecký předmět. Na střední škole jsme hodně četli a psali, což je dobře. Když jste vědec, musíte často psát články a granty a je dobré vědět jak na to. Když jsem šla na vysokou školu, zapsala jsem se na biologii a už po pár týdnech jsem se do ní úplně zamilovala. Profesor mi říkal o věcech, o kterých jsem nikdy neslyšela, bylo to fascinující. Začala jsem studovat biologii a od té doby jsem bioložkou. Získala jsem doktorát, práci na univerzitě, kde jsem dělala mnoho výzkumu. Jak se ukázalo, tak všechny mé výzkumy se týkaly jednoho organismu. Jmenuje se Chlamydomonas, je to zelená jednobuněčná eukaryotická půdní řasa. A v průběhu své kariéry jsem se jí ptala na mnoho věcí. Ptala jsem se na její rozmnožovací cyklus. Přišla jsem na to, jak plave, jak staví své zdi, jaké jsou její geny a byla to vážně zábava. Ostatní biologové to dělají jinak, obvykle studují proces, například jak se kontrahují svaly nebo jak fungují oči. A používají různé organismy na zodpovězení jedné otázky. Všichni se snažíme zjistit, jak organismy fungují, což je velmi složité. Nyní se můžeme ptát, kam biologie zapadá mezi ostatní odvětví vědy. Můžeme si to představit tak, že chodíme do školy prvních 10 miliard let existence vesmíru. Většinu toho času, jediný obor, který můžeme studovat je fyzika. protože jediné procesy které se v tu dobu ve vesmíru odehrávaly, byly fyzikální. Jakmile vznikla Sluneční soustava a planeta Země, dostala se do popředí chemie. Různé druhy prvků vzniklé ve hvězdách, které se začaly spojovat a vytvářet kameny a další anorganické části planety. Také si ovšem můžete zapsat geologii a přijít na to jak planety fungují. Když se na Zemi objevil první život, zhruba před 3,5 miliardy let, nabídla se celá řada nových oborů, které se zabývají všemi organismy, jejich vývojem a různorodostí, jejich interakcí mezi sebou a ekosystémy. Toto je ta část které říkáme biologie, ve které se dá zabývat mnoha podobory. A potom, asi před 500 miliony lety, se můžete také přihlásit na kurzy, kterým říkáme psychologie, protože v té době se tu objevují zvířata s mozky. Mají svou mysl, kterou můžete studovat, a když se tato zvířata sdružují do sociálních systémů, můžete začít studovat jejich sociologii a také můžete začít přemýšlet o tom, jak používají svou mysl pro sdílení informací mezi sebou. Na závěr, jakmile se objevuje linie Hominidů, můžete začít studovat antropologii a konečně také humanitní obory: dějepis, umění, literaturu atd. Biologie je tedy někde uprostřed, předcházena fyzikálními obory a následována sociálními a humanitními obory. Poslední věcí, kterou se můžeme zabývat je, když se chcete stát biologem, co jsou v následujících 50 letech ty nejožehavější otázky? Je jich sice hodně, ale vyzdvihnu dvě. Jedna z věcí, která mě hodně zaujala a snažila sem se ji dále zkoumat, je fungování mozku, konkrétně jak funguje lidský mozek. Jak jsme schopni vytvářet jazyk, pamatovat si věci co slyšíme, učit se. Všechny tyto věci jsou na biologické úrovni velmi málo chápány a je tu stále mnoho nezodpovězených zajímavých otázek. Druhou hlavní oblastí je medicína, kde se mnoho biologů snaží nalézt léky na nejrůznější nemoci. Některé nemoci pochází z patogenů jako jsou viry a jiné organismy a studium těchto procesů je velmi důležité pro pochopení šíření nemocí. Jiné nemoci jako rakovina představují poruchy našeho těla. Je zde spousta nezodpovězených otázek ohledně detekce a léčby rakoviny. Takže ať už děláte cokoliv, když se rozhodnete v budoucnu studovat biologii, určitě si to užijete.
video