Zemědělství a civilizace
Zemědělství a civilizace (1/5) · 2:38

Mezník 7: Zemědělství Zemědělství bylo dalším mezníkem v lidských dějinách. Čím bylo tak významné?

Navazuje na Život.
Poslední doba ledová skončila před více než 10 000 lety. V té době lidské komunity v různých částech světa začaly používat novou škálu technologií, aby zvýšily množství energie a zdrojů získávaných z prostředí. Tyto nové technologie nazýváme zemědělství. Jejich rozvoj pak tvoří náš sedmý práh. Jaké předpoklady vedly k tomuto prahu? Zaprvé, díky kolektivnímu učení shromáždili lidé široké znalosti o svém prostředí, a to od mnoha generací. Zadruhé, od konce poslední doby ledové lidé také osídlili všechny kouty světa. A někteří začali žít v početnějších komunitách. Populace se rozrostla a v některých oblastech, třeba v Mezopotámii, začalo žít tolik obyvatel, kolik jen šlo dostupnými zdroji uživit. Větší populace znamenala potřebu získu více potravy z oblasti. Některé skupiny pak začaly s jednoduchým zavlažováním, sázely pšenici, nebo chovaly kozy a dobytek pro jejich maso. Tyto pokusy znamenaly počátek zemědělství. Světové klima se také oteplilo a bylo stabilnější než kdy dříve. Tyto podmínky umožnily sázet a pěstovat plodiny s vírou, že přinesou bohatou úrodu. V průběhu několika málo generací, byli některé rostliny a živočichové domestikováni, či byli závislejšími na lidmi. Zvířata začala být chutnější, výživnější a poddajnější, začali být i zajímavější pro farmáře. Zrodilo se farmaření a rozšířilo se po celém světě. Zemědělství byl skvělý způsob, jak lidé mohli lépe využívat sluneční energii. Lidé začali měnit rostliny živočichy a prostředí kolem sebe, aby mohli lépe a lépe využívat všechny přínosy fotosyntézy. Tento energetický úspěch vedl k zakládání vesnic, měst a i velkých agrárních civilizací. V budoucnu ještě větší energetický úspěch posune lidstvo k dalšímu prahu, již osmému, a to k hospodářské revoluci.
video