Expanze a propojení lidstva
Expanze a propojení lidstva (3/5) · 4:34

Systémy výměny a obchodu Jak se vyvíjel obchod ve starověku? Hedvábná stezka spojovala bohaté Římany s vynalézavými Čínany.

Navazuje na Zemědělství a civilizace.
Právě stojím v přístavu v Seattlu v jednom z nejkomerčnějších na světě jako připomínka skutečnosti, že žijeme v centru rozsáhlého propojeného globalizovaného světa. Do jisté míry to takto bylo vždy. Od počátku lidských dějin byly kultury a civilizace různě propojeny. Bojovali jsme proti sobě, Vyměňovali jsme si nápady, obchodovali jsme se zbožím, předávali jsme si nemoci. To je pravda hlavně pro agrární civilizace nalézající se v Afro-Euroasijské zóně, které zřídily podmínky vhodné pro míru obchodu doposud neviděné. Klíčovými hráči byli Římané, Parthové, Kušánci a Číňané. Se silniční sítí, kterou zřídili, s přístavy, které postavili, a s ražbou, kterou začali používat, byly zhotoveny podmínky pro dosud neviděný trh. To se odehrálo převážně na Hedvábné stezce Tato stezka vedla přes Čínu, Střední Asii, pohoří a pouště Střední Asie, až nakonec do Perské a Římské říše. Hedvábná stezka se začla utvářet v 1. století př.n.l., kdy se Čína spojovala se zbytkem Euroasie. V té době panoval v Římě mír, s příchodem 1. Římského vládce Augusta. Po století občanské války nadešel mír, který vyústil v poptávku po zboží z Asie. Nejpoptávanějším zbožím bylo hedvábí. Hedvábí se stáčelo z malých kukel housenek v Číně. Číňané toto objevili tisíce let předtím, ale až nyní projevily zájem bohaté římské ženy, které uvěřily, že jejich luxusní garderóba musí být vyrobeny z exotického hedvábí. Z Číny byly vysílány karavany putující přes vyprahlé pouště Taklamakan a Gobi, nejvyšší pohoří na světě, předávající cestou toto zboží překupníkům, dokud neskončili v Číně. Mořské cesty také nabyly na významu, více přístavních zařízení bylo budováno, námořníci objevili monzuny, které hnaly lodě přes indický oceán v jednom ročním období, a potom zase zpět v jinou roční dobu. Toto umožnilo dopravu a obchod přes oceán. Něco podobného jako vidíme dnes za mnou. Nakonec tento intenzivní obchod, který usnadnil i přenos náboženství a nemocí, začal mizet ve třetím století, kdy politická nestálost v Římě a Číně ukončila tuto skvělou éru Hedvábné stezky. Obchod byl i v Austrálii a Americe. Vskutku, víme,že v Americe obchod fungoval mezi Jižní a Střední Amerikou, dokonce v údolí Ohia, Mississippi a Chaco kaňonu. Máme důkazy o pohybu zboží a plodin. Ale míra obchodu v těchto částech světa, byla mnohem menší, mnohem méně intenzivní. Toto přineslo Africe a Euroasii výhodu. Stala se dynamičtější,měla větší populaci, lidi, kteří se stali imunními nemocem, a vyspělejší technologii. Takže když se v roce 1492 svět propojoval, Afrika a Euroasie dominovala. A hnala svět do moderní revoluce. Hedvábné stezky byly předchůdci obchodu, který vidíte za mnou. Toto byl začátek globálních sítí.
video