Umění západní Evropy
Umění západní Evropy (5/8) · 4:07

Korunovační plášť Tento korunovační plášť byl zřejmě vyroben pro sicilského krále Rogera II v roce 1133/34. Nyní se nachází se v Novém Hofburgu ve Vídni. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Navazuje na Rané křesťanství.
Jsme v Hofburgu ve Vídni, kde je královská pokladnice, která je naplněna klenoty a žezly... ...relikviemi a šperky. Je to úžasné. A jeden z opravdových pokladů je tento obrovský plášť. Nosili ho budoucí císaři Svaté říše římské na korunovacích. Ale to není ten důvod, proč byl vyroben. Utkali ho ve 12. století na Sicílii, přesněji v královských dílnách Rogera II, což byl Norman, který tehdy vládl. Jak si možná víte, Normané začali jako Vikingové, kteří pluli ze severu na jih a nakonec se usadili v severo-západní Francii a také na jihu Itálie a na Sicílii. A to je to místo, kde byl plášť vyroben. Tohle je opravdu velký plášť. Můžete vidět petlice na místech, která byla položena na ramenech. Je vyrobený z červeného hedvábí se zlatým prošíváním, tisíců perel, smaltů a klenotů. Je výborně zachovalý. Smalty mají plátěné okraje s velmi tenkými stěnami ze zlata dělícími smalt při tavení. Tento plášť je zajímavý svými ilustracemi. I když byl zhotoven pro křesťanského vládce, je plný islámských motivů, vytvořených islámskými umělci. Například vidíme lva vítězícího nad velbloudem, na spodu pláště vidíme do půlkruhu psanou kaligrafii a ve středu je strom života. Tento motiv je téměř identický se Skalním dómem v Jeruzalémě. Toto jsou motivy pocházející ze vzorkovníků, které se používaly v islámském světě a kopírovaly se stovky let. Roucho má symbolizovat moc. Jde například o figury lvů. Jsou schématické, nepříliš přirozené, ale vypadají opravdu rozhněvaně, a jejich hrudě se dmou pýchou. Vebloudi vypadají poraženě. Jsou domestikovaní. Nosí sedla. Jeden z výkladů tohoto symbolu je, že lvi reprezentují Normany. Rod Rogera ll. měl za svůj symbol lva. Zatímco velbloud může být odkaz na národy, které si Roger podmanil. Ačkoli byla tato tkanina vytvořena ve 12. století, legenda praví, že byla vytvořena pro Karla Velikého. Pro prvního císaře Svaté říše římské v 9. století. Víme, že to není pravda, protože arabský nápis v kúfském stylu uvádí přesné datum. "Tento plášť byl vyhotoven v ohromujícím královském stylu, vyzařujíc dokonalost, moc, nadřazenost, vůli, prosperitu, velikášství a nádheru, dosažení všech cílů a tužeb, slavné dny a noci bez konce a beze změny, s panstvím, se ctí, a bez strachu z hrozby, s vítězstvím a dobrým životem ve městě Sicílie roku 528." Rok 528 je podle islámského kalendáře, jenž se datuje od dob proroka Mohameda, ve 12. století západního kalendáře. Tyto plochy mají obsahovat vyobrazení, která ukazují na islámský původ. Hvězda je tvořena zkřížením dvou čtverců. Ranný islám tvrdí, že Země je jeden čtverec a nebesa jsou druhý. Zde se překrývají. Je to odkaz na islámskou kosmologii. Možná to odkazuje přímo na Rogera, který vládl nade všemi. Je zřejmé, že má oslovovat velikostí svého nositele. Osoby korunované za římské císaře, měly na sobě tento plášť, v ruce jablko a žezlo. Papež a skupina mocných tohoto světa ho obklopovala. Šlo jistě o nezapomenutelný pohled.
video