Diferenciální rovnice
Přihlásit se
Diferenciální rovnice (9/10) · 10:28

Komplexní kořeny charakteristického polynomu 1 Co se stane, když má charakteristický polynom komplexní kořeny?

V minulých videích jsem si ukázali, že pokud máme lineární diferenciální rovnici s konstantními koeficienty ve tvaru A krát druhá derivace plus B krát první derivace plus C... krát prostě funkce... nebo použijeme nultou derivaci... ...a to celé rovno nule. To je tedy naše diferenciální rovnice, jejíž charakteristický polynom je Ar na druhou plus Br plus C je rovno nule. A pokud jsou kořeny charakteristického polynomu reálné... řekněme, že máme třeba dva reálné kořeny. Zapíšu to. Takže mějme variantu se dvěma řešeními označenými r1 a r2, což jsou reálná čísla. Pak obecné řešení této diferenciální rovnice... ...a zhlédněte předchozí videa, pokud si to již nepamatujete, nebo máte určité pochybnosti... ...obecné řešení je: y je rovno nějaká konstanta krát e... ...e na první kořen krát x, plus jiná konstanta krát e.. ...e na druhý kořen krát x. To už jsme si ukazovali v předchozích videích. Včetně příkladů. A teď se ptám: co když charakteristický polynom nemá reálné kořeny, což když jsou komplexní? Teď trochu opakování... ...co tím tedy vlastně myslím? No, pokud bych chtěl zjistit kořeny tady toho - a pokud bych byl líný a chtěl bych to udělat prostě bez přemýšlení, prostě bych použil kvadratickou rovnici, protože to funguje vždy. Takže bych pak řekl, dobrá, kořeny charakteristického polynomu jsou mínus B plus/mínus odmocnina z b na druhou mínus 4ac. To celé lomeno 2a. Co tedy myslím "nereálnými" kořeny? No, pokud tento výraz... tedy pokud tohle b na druhou mínus 4ac je záporné číslo, pak budu muset odmocňovat záporné číslo. Takže to vlastně bude imaginární číslo a celý člen pak bude komplexní. Budeme tedy mít reálnou a imaginární část. No a ty dva kořeny budou vlastně komplexně sdružené, že? Takže to můžeme přepsat na reálnou a imaginární část. Přepíšeme to tedy, že kořeny budou rovny mínus B lomeno 2a, plus/mínus odmonicna z... ...b na druhou mínus 4ac, to celé lomeno 2a. A pokud b na druhou mínus 4ac je menší než 0, pak půjde o imaginární číslo. V tomto případě se zaměřme na obecný tvar kořenů a pak se k tomu vrátíme. Teď zpět sem nahoru. Pak tedy kořeny nebudou dvě reálná čísla jako tady. Kořeny... a můžeme je zapsat jako dvě reálná čísla, která jsou komplexně sdružená. Myslím, že světle modrá se bude hodit. V tomto případě... napíšu to... komplexní kořeny ...toto je případ komplexních kořenů... pak komplexní kořeny budou ...nevím, nějaké číslo. Třeba lamda. Nebo teda spíš mý, to je myslím konvence, jak je zvykem... teda vlastně, podívám se, co se používá, je to jedno... tak to bude lambda. Takže toto číslo, nějaká konstanta označená lambda, plus... ...nebo mínus nějaké imaginární číslo. A to bude nějaká konstanta mý. To je jenom nějaká konstanta... ..ale myslím, že je to konvence ve většině knih o diferenciálních rovnicích. Takže tedy mý krát i. To jsou tedy dva kořeny, a jde o dva různé kořeny, že? Protože máme labda plus mý krát i.... a lambda mí nus mý krát i. Takže toto by byly dva kořeny, pokud b na druhou mínus 4ac bylo menší než 0. Nyní se podívejme, co se stane, když vezmeme oba dva kořeny a dosadíme je do našeho obecného řešení. Jak jsme si již ukázali, obecné řešení se bude rovnat.. zůstanu u světle modré... obecné řešení bude y = c1 krát e na... ...e na první kořen... tohle bude varianta s plus.. tedy lambda plus mý krát i. To celé krát x, plus c2 krát e na druhý kořen. Což bude lambda mínus mý krát i... krát x. Podívejme se, jestli to můžeme nějak zjednodušit, protože se to začíná zamotávat. Takže se podívejme, jestli se můžeme nějakého členu zbavit... nebo jej zjednodušit atd. Takže roznásobme závorky. Trochu algebraických operací. Snažím se využít co nejvíce místa. Takže dostaneme y = c1 krát e na... e na co? Lambda x... jenom násobím x.. plus mý krát x krát i... plus c2 krát e na lambda x mínus mý krát x krát i. Pouze jsem roznásobil závorky. A podívejme se, co s tím dál. No, když sečteme exponenty, pak to bude stejné jako y = c1 krát e na lambda x krát e na mý krát x krát i, že? Pokud máte stejný základ a násobíte, pak stačí exponenty sečíst, což je ono. Plus c2 krát e na lambda x krát e na mínus mý krát x krát i. A teď vidíme, že máme e na lambda x v obou členech, tak jej vytkneme. Takže máme y je rovno... nakreslím tu čáru, abych se nezamotal do všech těch kvadratických rovnic.. ...y je rovno e na lambda x krát c1 krát e na mý krát x krát i... to je i... plus c2 krát e na mínus mý krát x krát i. A co dál? Tady to začíná být sranda. Pokud jste sledovali playlist Kalkulus, hlavně když jsem mluvil o aproximaci funkcí řadami, ukázali jsme si něco, co jsem považovali za nejzajímavější výsledek v kalkulu... nebo v celé matematice... čistě z metafyzického pohledu. No a teď to použijeme na něco, co se vám snad bude zdát užitečné. Takže tady máme dva výrazy s e na něco krát i. Už jsme si ukazovali Eulerovu rovnici. Cože je ta Eulerova rovnice? Napíšu to růžově. Ta zní: e na i krát théta... nebo teda vlastně e na i krát x. je rovna kosinu x plus i krát sinus x. Úžasné na tom je, že pokud sem dosadíme mínus jedničku pak dostaneme e na ... ne, vlastně, pokud dosadíme pí... pak e na i krát pi je rovno mínus jedničce, že? Když sem dosadíme... protože sinus pi je 0. Takže se mi zdálo úžasné, že e na i krát 2 krát pí je rovno jedné. To je také úžasné. No a v jedné rovnici tedy máme všechna důležitá čísla matematiky. Což je úžasné, ale zpět na zem, k praktickým věcem. Podívejme se, jestli to můžeme použít k zjednodušení Eulerovy... Tohle je vlastně definice a je vlastně velmi logická, protože pokud provedeme aproximaci pomocí mocninné řady nebo Maclaurinovy řady... ...aproximaci e na x, pak to opravdu vypadá jako kosinus x plus i krát ta mocninná řada. Ale to teď nechme být. Mám na to asi šest nebo sedm videí. Ale použijme to k zjednodušení tady tohoto. Takže to přepíšeme jako y = e na lambda x krát... vezměme teď ten první člen.... c1. To je e na mý krát x krát i, takže místo x máme mý krát x. Což se bude rovnat kosinu čehokoliv, co je před i, tedy kosinus mý krát x plus i krát sinus mý krát x. A pak c2 krát... krát co? Krát kosinus mínus mý krát x plus i krát sinus mý krát x. Podívejme se, jestli to ještě půjde zjednodušit. Takže to roznásobme céčkama. Co tedy dostaneme? ... Udělám to jinou barvou... A už na to není čas, takže budeme pokračovat v dalším videu. Na viděnou. 00:10:26,760 --> 00:10:26,900
video