Přihlásit se

Diferenciální rovnice

Rovnice, které mají místo čísla za řešení funkce!

2 hodiny

Úvod do diferenciálních rovnic 8 m

Co je diferenciální rovnice a trocha terminologie.

Jednoduché diferenciální rovnice 14 m

3 jednoduché diferenciální rovnice, které mohou být vyřešeny integrováním obou stran

Separovatelné diferenciální rovnice 12 m

Úvod do separovatelných diferenciálních rovnic.

Separovatelné diferenciální rovnice 2 6 m

Další příklad separovatelné diferenciální rovnice.

Exaktní rovnice 1 10 m

Pravidlo pro derivování složené funkce užitím parciálních derivací (bez důkazu).

Lineární homogenní rovnice druhého řádu 1 10 m

Úvod do lineárních homogenních diferenciálních rovnic druhého řádu s konstantními koeficienty.

Lineární diferenciální rovnice druhého řádu 2 8 m

Pojďme najít obecné řešení!

Lineární homogenní diferenciální rovnice 2. řádu 3 6 m

Hledání partikulárního řešení pro různé počáteční podmínky

Komplexní kořeny charakteristického polynomu 1 10 m

Co se stane, když má charakteristický polynom komplexní kořeny?

Laplaceova transformace 1 8 m

Úvod do Laplaceovy transformace