Integrální počet
Přihlásit se
Integrální počet (3/6) · 8:03

Dvojité integrály 3 Integrujme napřed dy!

... V minulém videu jsme přišli na to jak spočítat povrch, který byl xy na druhou a rovinz xy kde x šlo od 0 do 2 a y od 0 do 1. Udělali jsme to tak, že jsme integrovali nejdřív podle x. Říkali jsme, vyber x a y a vypočtěme plochu pod tou křivkou. Takže jsme nejdřív integrovali podle x a potom podle y. Ale mohli jsme to udělat i naopak. Takže to pojďme zkusit a ověřit, že to vyjde správně. Tohle teď celé smažu. Pamatujte si, že odpověď byla dvě třetiny, když jsme integrovali nejdřív podle x a potom podle y. Ale já vám ukážu, že můžeme integrovat i v opačném pořadí. Je fajn, když vám vyjde to samé dvěma různými cestami. Takže si nakreslíme graf, protože vám to chci nejdřív přiblížit intuitivně. To jsou moje osy, x , y, z Tohle je moje rovina xy tady dole. .... y od 0 do 1, x od 0 do 2. Tohle je x rovno 1 rovno 2, tohle je y rovno 1 a tady ten graf. Zkusím to nakreslit co nejlíp Upravím kontrast.. Takže ten graf vypadá asi takhle. Uvidím, jestli to zvládnu nakreslit. Na této straně to vypadá asi takhle a pak to jde dolů, takhle, rovně A ten objem , o který nám jde. To je vlastně ten objem pod tím grafem. .... Tohle je na tom povrchu z téhle strany Jde nám o ten objem pod tím povrchem. a teď ten spodek toho povrchu udělám tmavší barvou, vypadá asi takhle. Tohle je ten spodek pod povrchem. Můžu i trochu stínovat, abych ukázal, že je to vespod. ... Snad to je dost ilustrativní. Koukněme co jsme vytvořili předtím. Je to jako strana, co jsem zrovna otočil a nám jde o ten objem, tu obarvenou plochu tady. Tak pojďme zjistit jak na to. Posledně jsme integrovali nejdřív podle x. Integrujme podle y nejdřív. X bude konstatní Když je x konstatní tak pro dané x -- vyberme si x ... Takže, když vezmeme dané x, vyberme tohle tady ... Pak můžeme pro dané x vidět funkce x a y Jestliže je x konstatní, řekněme 1 , potom z se rovná y na druhou. Jednoduše vypočteme plochu, protože vidíme že x není konstatní, ale my se k němu můžeme chovat jako ke konstatně Například, pro dané x, bychom měli takovouhle křivku. ... Mohli bychom se pokusit vypočíst plochu té křivky. Jak na to? No, teď jsme říkali, mohli bychom se kouknout na tu funkci nahoře jako z rovno xy na druhou, protože, to je přesně co tohle je. Ale my chceme x konstatní Bereme ho jako konstantu Plochu bychom vzali jako dy a změnili v y, násobili bychom výškou, což je xy na druhou ... Takže vezmeme xy na druhou, násobeno dy a pokud bychom chtěli celou tuhle oblast integrovat od y = 0 do y = 1 ... Dobře Teď když máme tuhle oblast, když chcete ten objem pod tíhle celým povrchm, tak bychom mohli tuto plochu násobit dx a dostat hloubku Vezmu si zelenou Tohle je naše dx. Když to vynásobíme dx tak dostaneme hloubku Tmavší barvu .. Teď máme objem, můžeme na něj koukat jako na oblast pod touto křivkou krát dx, takže máme hloubku. Krát dx. A když chceme zjistit celý objem pod tímto povrchem -- mezí tímto povrchem a rovinou xy, danou omezením naší domény, prostě integrujeme od x rovno 0 do dvou ... Zamysleme se nad tím. Tato plocha zelená , s tou jsme začali, to by měla být funkce x X jsme řekli že je konstanta, ale podle toho, které x si vyberete tahle plocha se bude měnit. Takže když si vyhodnotíme ten vnitřní růžový integrál podle y, měli bychom dostat x. A pak když vypočteme tu celou věc, tak dostaneme náš objem Tak pojďme. Tenhle vnitřní integrál X jako konstanta Co je primitivní funkce k y na druhou To je y na třetí děleno 3 ... tady x je konstanta Vypočteme pro 1 a 0 Ten vnější integrál je podle x, dx. Tohle se rovná... Když počítáme y = 1 , dostaneme jedna na třetí to je jedna x děleno třemi minus když y = 0, tohle celé je prostě nula tohle fialové je x / 3 ... A ještě pořád máme ten vnější integrál od 0 do 2 dx. Tak podle toho jaké máme x, tahle zelená plocha , tam jsme začali pro dané x, tahle plocha -- chtěl jsem něco kontrastního --- tahle plocha je x / 3 Když x je jedna, tahle plocha bude 1 / 3 Teď pojďme integrovat pod tímhle povrchem a dostaneme náš objem Jak jsem říkal, když integrujete je to funkce x. ... A tohle je starý, dobrý, klasický integrál. Primitivní fuknce k x? x na druhou děleno dvěma 1 / 3 tady se rovná x na druhou děleno 2 krát 3 takže x na druhou je šest A vypočteme pro dva a pro nulu 2 na druhou děleno 6 je 4/6 - 0 / 6 = 0 = 4 / 6 co je 4/6 to jsou 2 /3 takže ten objem je 2 /3, jestli jste sledovali předchozí video tak oceníte, že můžete integrovat i druhým způsobem a dostanete přesně ten samý výsledek Vesmír je ve funkčním stavu. A překvapivně jsem toto video stihnul a ještě mi zbyl šas. Pro srandu králikům, to můžem tady otočit a ocenit že známe objem mezi tímto povrchem, xy na druhou a rovinou xy. Krásný Takže, naviděnou v dalším videu. ...
video