Integrální počet

Jaká je inverzní operace k derivaci? No přece integrace?

55 minut

Výpočet plochy pod křivkou - aplikovaná úloha 2 7 m

Ukážeme si, že plocha pod křivkou rychlosti není nic jiného než celková ujetá dráha.

Neurčitý integrál nebo primitivní funkce 9 m

Úvod do hledání neurčitého integrálu polynomů.

Dvojité integrály 3 8 m

Integrujme napřed dy!

Integrál z přirozeného logaritmu - per partes 4 m

Jeden ze záludnějších integrálů, který je nezbytné řešit pomocí metody per partes, je integrál z přirozeného logaritmu. Ukažme si to krok po kroku.

Objem rotačního tělesa užitím určitého integrálu 9 m

Výpočet objemu rotačního tělesa vzniklého rotací zadané křivky kolem osy x pomocí určitého integrálu.

Křivkový integrál a vektorové pole 17 m

Použití křivkových integrálů ke zjištění vykonané práce na částici, která se pohybuje ve vektorovém poli.