Integrální počet
Integrální počet (5/6) · 9:01

Objem rotačního tělesa užitím určitého integrálu Výpočet objemu rotačního tělesa vzniklého rotací zadané křivky kolem osy x pomocí určitého integrálu.

video