Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
Přihlásit se
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy (4/6) · 10:51

Směnky Účtování o směnkách k úhradě či inkasu.

Navazuje na Účtová třída 2 – Finanční účty.
video