Vlastnosti trojúhelníků
Vlastnosti trojúhelníků (19/20) · 6:13

Eulerova přímka Magie a tajemství speciální Eulerovi přímky v trojúhelníku, která prochází zároveň těžištěm, ortocentrem a středem kružnice opsané.

video