Vlastnosti trojúhelníků
Přihlásit se
Vlastnosti trojúhelníků (19/20) · 6:12

Eulerova přímka Magie a tajemství Eulerovi přímky a 9-bodového kruhu

Nakreslil jsem obecný trojúhelník, o kterém budeme předpokládat, že není rovnoramenný a nakreslíme některé ze zajímavých vlastností toho trojúhelníku. Nejdříve začneme s osami stran. Řekněme, že tohle je střed této strany. Nakreslím ho co nejblíže středovému bodu, vypadá to, že asi zde. Tahle délka je stejná jako tahle délka. Teď nakreslím kolmou osu strany. Osa pro tuto stranu může vypadat nějak takhle. Teď to provedu pro tuto stranu. Od oka, tohle vypadá zhruba jako střed. Tahle délka bude stejná jako tahle délka. A pak ještě jednou nakreslím kolmou přímku. Bude svírat úhel 90 stupňů. Mohu nakreslit rovnější čáru. Tohle vypadá velmi dobře, a je kolmá. A potom, udělám tuto stranu, stranu AB. Takto vypadá střed. Tato délka bude stejná jako tato délka. A pak když nakreslíme kolmici… … tohle je můj nejlepší pokus… … vypadá nějak takhle. A máme tedy tyto tři čáry, které se budou protínat v jednom bodě přímo zde, který nazýváme střed. Napíšu to. Toto je náš střed. Není to nic nového. Střed kružnice opsané. Nyní nakreslíme těžnice. Těžnice vedou z každého vrcholu do středu protilehlé strany. Toto je těžnice, tohle je těžnice, tohle je těžnice a tohle je… … a všechny chyby v mé kresbě začnou být zřejmé, teď když s tím zkouším udělat více věcí. Víme, že průsečík těžnic udává těžiště. Takže toto je těžiště. Nyní nakreslíme výšky tohoto trojúhelníku. Pojďme namalovat výšky. Nakreslím kolmice přímo sem. Toto je jedna výška. Nakreslím další výšku. Pamatujte si, bude to vypadat takto. Nakreslím další výšku, ta bude vypadat nějak takhle. A potom mohu nakreslit další výšku z této strany a víme, že průsečíkem bude jediný bod. Zkusím to nakreslit nejpečlivěji jak mohu. A toto bude kolmice, ačkoliv to nemusí nezbytně vypadat takto. A víme, že průsečík nazýváme ortocentrum. Důvod, proč tohle dělám, a je to upřímně řečeno trochu šokující představa… Je dostatečně jasné, že každý z těchto bodů existuje, že tři výšky se budou protínat v jednom bodě. Tři těžnice se protínají v jednom bodě a mají všechny tyto vlastnosti. A tyto tři osy stran se protínají v jednom bodě. Toto je samo o sobě dost elegantní. Ale co je opravdu krásné, a možná to není zcela zřejmé, protože jsem to nakreslil od ruky, je, že tyto tři body budou určitě ležet na jedné přímce. Kdyby šlo o rovnostranný trojúhelník, byly by v jednom bodě. Ale pro obecný budou body rozdílné a budou na stejné přímce, což je trochu zvláštní, protože dva body definují přímku, ale tři body na stejné přímce je tak trochu… vypadá to jako velmi nepravděpodobná věc, kdybyste jen hádali. Pokusím se nakreslit nejlépe jak mohu. Pokud byste tohle nakreslili s rovným pravítkem bylo by to mnohem přesněji, ale všechny tyto body se nachází na jedné přímce, která vypadá, že je nějak speciální nebo magická. A protože je speciální nebo magická, existuje jeden známý matematik… … po kterém jsou pojmenovány některé speciální matematické případy, protože tento člověk detailně prozkoumal ty problémy… … nazýváme ji Eulerova přímka. Říkám, že po Leonhardu Eulerovi bylo pojmenováno hodně skvělých a magických skutečností, protože je rovněž odpovědný za Eulerovu identitu, což je e^(iπ) = -1 A tohle jsme dokázali v playlistu kalkulu. A pokud nic z toho nedává smysl, nemějte obavy, jsme pouze v geometrii. Ale dostal všechny z nich. Tohle je magická věc, protože 'e' vychází ze složeného úroku a exponenciálního růstu a poklesu. 'i' na druhou je -1, vypadá to velmi bizarně, imaginární číslo, 'π' je poměr obvodu kruhu k jeho průměru a -1 je -1. Euler ukázal, že je tu hodně důvodů věřit, že tyto čísla, které pochází ze všech těchto různých, podivných realit ve světě, jsou propojeny velmi tence a rovněž ukázal, že tyto speciální body jsou na stejné přímce, což nám říká něco trochu zvláštního a mystického o realitě. Pokud to pro vás není dost, když vezmete středový bod Eulerovi přímky, mezi ortocentrem… … nechystám se to dokazovat, jen vás chci trochu navnadit… Když vezmete středový bod mezi ortocentrem a středem. Pokusím se na to podívat zhruba takhle. Vypadá to třeba takto. Tato délka bude stejná jako tahle délka. Tento bod ležící na Eulerově přímce bude středem něčeho, čemu se říká devítibodový kruh, který protíná tento trojúhelník v devíti bodech. A uvidíme těchto devět zajímavých bodů. Rovněž to označím. Je skvělé, že tyto tři speciální body leží na Eulerově přímce, ale vlastně jsou čtyři, a vlastně je tu více než toto, což je zajímavé. Oranžový bod je středem 9bodového kruhu. O tomhle možná udělám další video. Každopádně doufám, že jste objevili něco zajímavého.
video