Vlastnosti trojúhelníků
Vlastnosti trojúhelníků (11/20) · 15:15

Důkaz toho, že těžiště leží ve dvou třetinách těžnice Ve dvou dimenzích si dokážeme, že těžiště dělí těžnice přesně na jednu a dvě třetiny.

video