Vlastnosti trojúhelníků
Vlastnosti trojúhelníků (13/20) · 11:33

Střední příčky v trojúhelníku Vysvětlení středních příček v trojúhelníku, které vytvoří takzvaný příčkový trojúhelník. Ukážeme si, jaké vlastnosti má.

video