Vlastnosti trojúhelníků
Vlastnosti trojúhelníků (15/20) · 9:01

Příklad na použití vlastností těžnic a těžiště V pravoúhlém trojúhelníku známe délku odvěsen. Na základě znalosti vlastností těžnic si ukážeme, jak vypočítat obsah trojúhelníku a další údaje.

video