Vlastnosti trojúhelníků
Vlastnosti trojúhelníků (5/20) · 9:06

Vztah mezi obsahem trojúhelníku a poloměrem kružnice opsané Pomocí podobných trojúhelníků si odvodíme vztah mezi obsahem trojúhelníku a poloměrem kružnice jemu opsané.

video