Vlastnosti trojúhelníků
Vlastnosti trojúhelníků (9/20) · 7:29

Vztah obvodu, obsahu a poloměru kružnice vepsané trojúhelníku Příklad, ve kterém je spojeno hned několik pojmů dohromady. Máme zadaný obvod trojúhelníku, poloměr kružnice opsané a máme vypočítat jeho obsah.

video