Lineární rovnice a nerovnice II
Lineární rovnice a nerovnice II (16/16) · 11:46

Soustava dvou nerovnic 5 Spočítáme další příklady několika složených nerovnic tak, že si je vždy rozložíme na dvě nerovnice a vyřešíme každou zvlášť. Pak hodnoty zakreslíme na reálnou osu a zjistíme výsledek.

video