HDP: Měření národního důchodu
HDP: Měření národního důchodu (7/12) · 5:58

Příklady výpočtu HDP Jak různé typy výdajů ovlivní výpočet HDP?

Navazuje na Úvod do ekonomie.
Tady jsem vypsal několik jevů, které mohou nastat v daném období a v tomto videu se zamyslím nad tím, jak, pokud vůbec, budou započítány do HDP, zejména z pohledu výdajů na HDP. Doporučuji vám zastavit si na chvíli video a popřemýšlet o tom, co dané situace znamenají pro výpočet HDP a kam budou započítány s ohledem na oblasti HDP, o kterých jsme mluvili, ty které tvoří výdajový pohled na HDP. Předpokládám tedy, že jste si to zkusili, pojďme si to projít. Khan Academy je firma, nezisková firma, nikdo ji doopravdy nevlastní, domnívám se, že ji vlastní společnost, ale je to firma. Khan Academy tedy zaměstnává softwarové inženýry a platí jim 100 000 dolarů. Firma tedy má tyto výdaje a můžeme říci, že to je také investice, protože těch 100 000 dolarů bude využito na vytvoření kódu, který bude v budoucnu přinášet prospěch. Takže tohle spadá do kategorie investic... ...udělám to stejnou barvou... I jako investice budou plus 100 000 dolarů. Obecně výdaje firmy jdou do investic. Teď se podívejme na druhý případ. Accenture, což je další firma, která je založena za účelem zisku, vydělá 10 milionů dolarů, řekněme, že je to 10 milionů dolarů příjmů, aby bylo jasné, o čem mluvíme. Firma má příjem 10 milionů dolarů za vybudování nového IT systému pro Kalifornii. Důležitá věc je uvědomit si, že Accenture je soukromá firma, ale Kalifornie je očividně státní správa, očividně státní správa, takže jak to započteme? V tomhle případě při výdajovém pohledu na HDP utratí Kalifornie 10 milionů dolarů. v daném období za nový IT systém. Tohle bude spadat do kategorie vládních výdajů (G). Vládní výdaje se zvýší o 10 milionů dolarů kvůli tomuto výdaji. Teď dále. Moje matka prodá dům v New Orleans ženě ze Švédska za 200 000 dolarů. Náš dům je tedy prodán od někoho z naší země nějakému cizinci. Důležité je si uvědomit, že to není nový dům, ale převod stávajícího domu. Nic nebylo vyrobeno, takže tohle se v HDP nijak neprojeví. Nijak se to neprojeví. Nezáleží na tom, že se jedná o Švédku nebo někoho takového. Prostě ten dům už stál předtím a pouze změnil vlastníka. Nový dům nikdo nepostavil, takže do HDP se to nijak nepromítne. Další příklad. Předpokládám, že jako americký občan, který je v Kalifornii, si koupím sekačku na trávu vyrobenou v Japonsku, za 200 dolarů. Tohle je zajímavé. Tohle je zajímavé, protože teoreticky nic nebylo vyrobeno v USA, takže HDP by se nemělo změnit. A uvidíme, že tohle je ten případ. Ale pojďme si to ukázat tak, že zvýšíme spotřebu (C) a snížíme čistý export (NX). Stanou se dvě věci. Řekneme OK, Sal je americký spotřebitel, podíváme se, kolik utratil. Utratil 200 dolarů, takže tolik přidáme, ale zároveň o stejnou částku snížíme čistý export. Čistý export. Uděláme to stejnou zelenou barvou. Čistý export. Všechno ostatní je neutrální. V tomhle případě tedy nejsou žádné zahraniční nákupy, ale jsem tu já, kupující zahraniční výrobek, proto to musím odečíst. Odečtu 200 dolarů přímo tady. Čistý export bude nižší o 200 dolarů, protože tohle byl vlastně dovoz v hodnotě 200 dolarů a to tedy úplně vyruší 200 dolarový přírůstek spotřeby. Tohle má nulový čistý efekt na HDP. Tyhle dvě věci se navzájem vyruší. Pojďme dál. Koupím si nový dům v Kalifornii za 500 000 dolarů. Výdaje na domácnosti jsou většinou považovány za součást spotřeby (C) kromě toho, když si kupujete nový dům. I přesto, že nejsem firma, protože si kupuji dům, nový dům, tohle půjde do investic. Investice se zvýší o 500 000 dolarů. A poslední případ. American Airlines si koupí nový Airbus. Airbusy se vyrábí v Evropě, takže co se tady stane? V USA nebylo vyrobeno nic, takže nic by do HDP přispívat nemělo. A uvidíme, že celkem nic nepřibyde, ale znázorněme si to takto: Americká firma provede nákup... ...vlastně jsem zde nenapsal hodnotu. Řekněme, že to bude 100 milionů dolarů. Myslím, že tolik může stát letadlo. V našem způsobu výpočtu to bude považováno za investici, investice se zvýší o 100 milionů dolarů. Americká firma provede nákup za 100 milionů dolarů. Rovněž to poskytne budoucí zboží a služby, jako dopravu pro lidi. Ale bude to vynulováno, protože je to čistý import. Jak to ovlivní čistý export? Na téhle straně bude 100 milionů dolarů, protože to je import, ale bude to záporné z pohledu exportu. A nemáte žádný související kladný export, takže čistý export bude mínus 100 milionů dolarů. Tohle byl čistý dovoz v hodnotě 100 milionů dolarů. Dává smysl, že čistý vývoz se sníží, bude to negativní čistý export. Tyhle dva se tedy vyruší, takže HDP se nezmění, což opět dává smysl, protože letadlo nebylo vyrobeno v USA.
video