HDP: Měření národního důchodu
HDP: Měření národního důchodu (8/12) · 8:04

Reálný HDP a nominální HDP Jak můžeme použít reálný HDP k měření skutečného růstu produktivity?

Navazuje na Úvod do ekonomie.
Zabýváme se zjednodušenou zemí, která prodává pouze jablka. Počítáme její HDP v roce 1. HDP v roce 1 byl 1 000 dolarů. Celý HDP byl tvořen pouze jablky. A také víme, že cena jablek v roce 1 byla 50 centů za libru. Zapíši si tedy 50 centů za libru. Řekněme, že uběhl první i druhý rok a měříme HDP v roce 2. HDP v roce 2 je 1 200 dolarů a cena jablek 55 centů za libru. Pomocí HDP měříme produktivitu země. Vyjadřujeme ho sice v dolarech, ale zajímá nás, zda byla země produktivnější a o kolik. Podíváme-li se na tato čísla HDP 1 000 a 1 200 dolarů, můžete nabýt dojmu, že HDP vzrostl o 20 %. Ale je to přesný odraz produktivity této země? Skutečně vyprodukovala o 20 % více zboží? Vodítkem je podívat se na tuto cenu, protože část HDP mohla vzrůst kvůli ceně. To ovšem neznamená, že země byla produktivnější. Množství jablek navíc, které země produkuje, je to, co zvyšuje celkovou produktivitu. Nakreslím zde malý diagram. Na tuto osu zanesu množství a na tuhle cenu. Pokud chci zjistit HDP v roce 1, zanesu sem cenu jablek v roce 1. Pro zjednodušení je to jediné zboží nebo služba krát množství jablek v roce 1. Plocha tohoto zeleného obdélníku bude HDP v roce 1. A HDP v roce 2 je cena v roce 2, která vzrostla z 50 centů na 55 centů, krát množství v roce 2. Předpokládejme, že se zvýšilo i množství. HDP v roce 2 je celá plocha modrého obdélníku. Rozdíl v produktu mezi rokem 1 a rokem 2 je plocha, kterou právě vybarvuji modře. Na základě zadaných čísel víme, že oblast, kterou vybarvuji modře, rozdíl mezi HDP v roce 1 a v roce 2 je 200. Vidíte, že k růstu došlo částečně kvůli zvýšení množství, ale velkou část způsobilo zvýšení ceny. Pokud chceme zjistit, o kolik vzrostla produktivita země a stále chceme měřit HDP v dolarech, spočítáme HDP v roce 2 ovšem v cenách roku 1. Vynásobíme tedy množství v roce 2 cenou roku 1. Výsledkem je tento obdélník. Rozdíl mezi ním a obdélníkem znázorňujícím HDP roku 1 znázorňuje nárůst HDP v cenách roku 1 způsobený zvýšením množství. Toto nás zajímá. Zajímá nás celková produktivita. Pojďme tedy provést tyto operace s čísly. Zjistíme množství v roce 2 tím, že vydělíme HDP cenou. Když vydělíme tuto oblast modrého obdélníku cenou, dá nám to množství. Tedy 1 200 děleno 0,55. Toto je množství jablek v librách v roce 2. Zaokrouhlím to na 2 182. Množství v roce 2 je 2 182 liber. Toto množství vynásobím cenou v roce 1, která byla 0,50 centů za libru. Výsledek zaokrouhlím na 1 091. Je to HDP v roce 2 v cenách roku 1 (základního období). Užitečné na tom je, že můžeme spočítat, o kolik by se HDP zvýšil, pokud by nedošlo ke zvýšení ceny. HDP by byl 1 091, to jsem zde označil růžově. Můžeme tedy říci, že pokud by byly ceny konstatní, produkt by vzrostl o 91 dolarů místo 200 dolarů. Tuto plochu zvýrazním oranžově a znamená těch 91 dolarů, kdy jsou ceny konstantní, a můžeme to označit jako "reálný růst", který odráží růst produktivity. To nás přivádí k zajímavým poznatkům. Jedním z nich je, že můžeme spočítat HDP v cenách současného roku. Toto je výpočet HDP v roce 2 v cenách roku 2. Můžeme to nazvat "nominální HDP" v roce 2. Nominální tedy znamená vyjádření HDP v cenách daného roku. Zde ale vidíme, že jsme měřili HDP roku 2 v cenách základního období. To nám umožnilo spočítat, o kolik skutečně vzrostla produktivita. Ta vzrostla o 9 %. To nazýváme "reálný HDP". Protože s jeho pomocí můžeme spočítat skutečnou produktivitu očištěnou od nárůstu cen. V praxi je velmi náročné produktivitu spočítat. Toto byl zjednodušený příklad, kdy jsme v ekonomice měli pouze jeden produkt. Ve skutečnosti existují triliony produktů a jejich ceny i množství se neustále mění. Není jednoduché vymyslet, jak se budou ceny přepočítávat. Ekonomové, kteří spravují národní rozpočet, se o to snaží, abychom měli představu, o kolik vzrostla naše produktivita.
video