HDP: Měření národního důchodu
HDP: Měření národního důchodu (9/12) · 6:28

Deflátor HDP Co je deflátor HDP a jaký je jeho vztah k nominálnímu a reálnému HDP?

Navazuje na Úvod do ekonomie.
Naposledy jsme se zabývali zjednodušeným hospodářstvím, které prodává pouze jedno zboží nebo službu. Nyní však přemýšlejme o věcech všeobecně, o komplexním hospodářství. Řekněme, že v roce 1 ekonomové stanoví, že úroveň cen zboží a služeb vyrobených v ekonomice je 100. V podstatě to jen vynásobili a vydělili správnými čísly, tím pádem index, který vytvořili, prostě uvádí, že je to 100. A udělali to, aby mohli měřit ceny v dalších letech vzhledem k roku 1. Řekněme, že v roce 2 s použitím jejich indexu si uvědomili, že ceny jsou nyní 110. Tohle ovšem není tak jednoduché. Bylo by to snadné, pokud by v hospodářství existovalo jedno zboží nebo služba. Jako náš poslední příklad - jablka. Mohli jste vzít pouze cenu jablek, která z 50 centů vzrostla na 55 centů. To ale není snadné, protože reálně existují triliony různého zboží a služeb. Některé ceny rostou, některé ceny klesají. Množství zboží a služeb se ve skutečnosti mění. Některé zboží nabízené v roce 1 se v roce 2 nemusí vůbec prodávat. Nebo se naopak v roce 2 prodává zboží, které neexistovalo v roce 1. Ale kvůli tomuto videu předpokládejme, že ekonomové jsou schopni říct: Základní úroveň cen v roce 1 je 100, nyní je 110 neboli zboží zdražilo o 10 %. Pokud budeme předpokládat, že známe tento vztah a znovu opakuji, že to není jednoduchá věc. A ukazuje se, že není jednoduchý způsob, jak to zjistit. Jak můžeme zjistit vztah mezi reálným HDP a nominálním HDP? A pamatujte si, že kdykoli hovoříme o reálném HDP, hovoříme o reálném HDP v roce 2. Mluvíte-li o reálném HDP, mluvíte o HDP ve vztahu k cenám v nějakém základním roce. V tomto příkladu uvažujeme reálný HDP v roce 2 v cenách roku 1. Všem položkám vyprodukovaným v roce 2 přiřadíme ceny roku 1. To nám umožní spočítat reálný HDP v roce 2. Můžeme na to nahlížet jako na poměr. Tohle je nominální HDP. Toto je HDP roku 2 v cenách roku 2 děleno reálným HDP v roce 2, který je měřen v cenách roku 1. Bude to stejné jako poměr cen mezi rokem 2 a rokem 1. Tohle bude poměr 110 ku 100. Teď se nad tím ještě jednou zamyslete. Oboje odráží stejné množství zboží a služeb. Reálný HDP je měří v cenách roku 1. Nominální HDP je měří v cenách roku 2. Zboží mezi roky 1 a 2 zdražilo o 10 %. Nominální HDP by měl být o 10 % větší než reálný HDP. Měli bychom mít úplně stejné poměry. Nyní to můžeme měnit. Tady jsem zapsal, o čem hovoříme. Tohle je nominální HDP roku 2. Nyní můžeme říct, že nominální HDP se rovná... obě strany můžeme vynásobit 110 ... se rovná 110/100 krát reálný HDP. Pamatujte si, toto je nominální HDP v roce 2 a toto je reálný HDP roku 2 měřený v cenách roku 1. Nebo můžeme obě strany této rovnice vydělit zlomkem 110/100 a potom získáme nominální HDP v roce 2 děleno 110/100, což se rovná reálnému HDP. Toto je nominální HDP v roce 2. Teď můžete mít pocit, že bereme nominální HDP v roce 2. Ceny vzrostly, bude tam obecný růst úrovně cen, nazývá se to cenová inflace. Vidíme to tady. A nyní snížíme inflaci, abychom získali reálný HDP. V podstatě to dělíme tím, jak moc se ceny změnily. Tedy poměrem mezi cenami roku 2 a cenami roku 1, který je 1,1. Můžeme rovněž provést deflaci nominálního HDP v roce 2, abychom získali reálný HDP v roce 2. Pamatujte si, že se jedná o ceny v roce 1. Právě proto se tohle číslo nazývá deflátor. Tohle je HDP deflátor. Vyberete základní rok a v tomto případě by rok 1 mohl být rok 1985 nebo také 2006 nebo jakýkoliv jiný. HDP deflátor bude vztahem k základnímu roku. Určuje změnu cen v běžném období oproti základnímu období. Nebo můžeme vrátit zpět v čase. Rok nula, deflátor mohl být i 1985, protože věci možná zlevnily. Nebo můžete mít pokles cen. Ve skutečnosti jste mohli mít deflaci, možná v roce 2 by váš deflátor byl 98. Ale důvod, proč se to nazývá deflátor, je, že obecně máte měnící se inflaci v čase a budete snižovat váš nominální HDP. Vydělíte to hodnotou větší než jedna. Bude to více než 100 děleno 100, což je váš základní rok, abyste získali reálný HDP.
video