HDP: Měření národního důchodu
HDP: Měření národního důchodu (1/12) · 8:58

Cyklický tok příjmů a výdajů Jak funguje tok zdrojů v nejjednodušší možné ekonomice?

Navazuje na Úvod do ekonomie.
Řekněme, že existuje stát, který se skládá z jednoho ostrova, který se nachází uprostřed tohoto jezera. A na tom ostrově je jenom tenhle jeden člověk, který má jeden dům a nějakou půdu, na které může něco pěstovat. Ale on chce o svém hospodářství přemýšlet trochu formálněji. A tak začne zakládat různé instituce, které se pomalu začínají podobat tomu, co vidíme ve složitějších ekonomikách. A tak se tenhle člověk rozhodne založit firmu. Sem dáme jednu firmu... Rozhodne se vytvořit právní subjekt, který nazve nějaká firma nebo společnost se sídlem tady vedle. A tenhle člověk je domácnost skládající se pouze z jedné osoby. Tohle je on jako domácnost. Rozhodl se, že svoji firmu rozšíří o další výrobní faktory. Jednoduše pronajímá svůj dům, tím získává kapitál, pronajímá pozemek firmě. Poskytuje pozemek, pracuje pro svou firmu, tím jí dává svoji práci. Je vlastníkem firmy a je tou osobou, která vymýšlí podnikatelské aktivity. Poskytuje výrobní faktory, ale také dodává nějaké to podnikání. Za odměnu mu firma vyplácí nájem za tyto výrobní faktory. Firma mu bude platit za to, že může využívat všechny tyto výrobní faktory. Pronájem kapitálu - budovy jako takové. Řekněme, že v daném roce mu firma, kterou vlastní, zaplatí 1000 dolarů za rok. Pronájem budovy dělá 1000 dolarů. Za pronájem pozemku dostane dalších 1000 dolarů za rok a potom jeho mzda, cena jeho práce, jeho energie a času, bude také 1000 dolarů za rok. Řekl jsem 1000 dolarů za měsíc? Má to být 1000 dolarů za rok. Dostává 1000 dolarů ročně za pronájem budovy, 1000 dolarů ročně za pozemek a 1000 dolarů ročně mzdu a má také zisk. Nějaký zisk z firmy, protože je vlastník firmy a můžete říct, že je to kompenzace za jeho podnikání. Při pohledu jen na tuto část nebo tyto dva řádky, domácnost poskytuje všechny výrobní faktory firmě a firma tak může vyrábět užitečné věci. Firma může vyrábět zboží a služby a je dobré, že firma bude vyrábět zboží a služby, protože tato domácnost potřebuje přežít. Potřebuje místo, kde bude bydlet, a potřebuje jídlo. Řekněme, že s prací a tímto pozemkem tenhle člověk pracuje v této firmě, která má tento pozemek a všechno ostatní, je schopna vyrábět nějaké jídlo. Prodává mu zboží a služby. Jeho domácnosti prodává zboží a služby a konkrétně mu prodává jídlo a také pronajímá nemovitost. A myslím, že už začínáte vidět, jak se to zde cykluje. On v podstatě pronajímá svoji nemovitost. Ale tohle je pěkný jednoduchý příklad. Samozřejmě, jakmile to rozšíříte o více než jednu osobu nebo o více než jednu firmu, věci se rychle zkomplikují. Dostává jídlo a přístřeší a výměnou za jídlo a přístřeší bude firmě platit. Výměnou za to bude firmě platit. Řekněme, že se rozhodne, že zde není příliš velký trh. On je trh. Ale řekněme, že se rozhodne za jídlo platit 2300 dolarů. 2300 dolarů ročně za jídlo a za využívání budovy, kterou firma pronajímá, platí 1200 dolarů. Pronájem za 1200 dolarů. Existuje několik způsobů, jak o tom přemýšlet. Na firmu se můžete podívat z pohledu domácnosti. Jaké jsou její celkové výdaje? Celkové výdaje jsou kolik? 3500 dolarů. Udělám to jinou barvou. Celkové výdaje této domácnosti. A jaký je její celkový příjem? Dostává 1000 dolarů za budovu. 1000 dolarů za pozemek, 1000 dolarů mzdu a dostává z firmy nějaký zisk. Nevíme, kolik je ten zisk a tak chvilku s jejím celkovým příjmem počkáme. Jen to sem napíši. Celkový příjem. Ještě úplně nevíme, kolik to je, protože musíme zjistit, jaký má z firmy zisk. Podívejme se na to z pohledu firmy. Jaký je jejich celkový příjem? Celkový příjem firmy. Firma dostává 2300 dolarů za jídlo, 1200 dolarů za pronájem, celkově má příjem 3500 dolarů ročně. Všechno zde je na ročním základě. Mám pocit, že jsem omylem několikrát řekl za měsíc. Všechno zde je za rok. Dostává 3500 dolarů za rok. A jaké jsou firemní výdaje? Toto jsou výdaje. A zde budeme přemýšlet z hlediska ekonomického zisku, protože opravdu jen přemýšlíme o tom, kolik peněz se dostává z této firmy, z tohoto podnikání. Výdaje za budovu, firma musí platit 1000 dolarů. Za pozemek musí firma platit 1000 dolarů a za práci musí firma také platit 1000 dolarů a tak to, co zbývá je zisk. Předpokládáme, že zde neexistují daně. Tohle je zisk pro vlastníky. 3500 dolarů mínus 3000 nám dá zisk 500 dolarů a to jde vlastníkovi firmy, což je zrovna tenhle člověk tady. Zisk je 500 dolarů a tak jeho celkový příjem je 3500 dolarů. A je dobré, že jeho příjem je alespoň 3500 dolarů, protože to je tolik, kolik utrácí za měsíc. Důvod, proč jsem tohle dělal, je, abych vám ukázal cyklický tok zboží a služeb. Tohle je zboží a služby. Firma poskytuje domácnostem zboží a služby a potom domácnosti poskytují firmám výrobní faktory. A někdy můžete říct: Neposkytují i jiné firmy výrobní faktory? Ano, i ostatní firmy mohou poskytovat, když existují další firmy, ale tyto firmy jsou konec konců také někým vlastněny. Získávají své výrobní faktory od nějaké domácnosti nebo jsou vlastněny nějakou domácností. Můžete se na to dívat tak, že domácnosti skutečně poskytují firmám výrobní faktory. A výměnou za výrobní faktory, domácnosti výměnou za poskytnutí těchto věcí... firmy poskytnou domácnostem příjem. V podstatě nájmy za různé výrobní faktory, které z větší části poskytují firmě a tady výměnou za zboží a služby mají domácnosti výdaje, které je také možné považovat za příjmy firmy. Kdybyste byli ekonom, který to má pozorovat, a myslím, že kdybychom se soustředili na tento ostrov, mohli byste být třeba ostrovní ekonom a řekli byste: Jak byste měřili celkovou hodnotu produkce mé země? Můžeme ji nazvat hrubý domácí produkt. Jak bychom ho měřili? Spočítali byste jen celkové výdaje nebo byste spočítali celkové výdaje a celkový příjem nebo byste spočítali tohle a ještě příjmy firmy? Kdybyste spočítali všechno tohle, vlastně byste počítali třikrát. Kdybyste počítali celkový firemní příjem, celkové výdaje a celkový příjem, bylo by to 3500 dolarů. Počítali byste to třikrát. Co můžete udělat je, že můžete měřit jen jednu z těchto věcí. Můžete říct, že váš HDP, váš hrubý domácí produkt jsou celkové výdaje domácností. Bude to 3500 dolarů. Můžete říct, že to je celkový příjem domácností, to bude také 3500 dolarů a celkový příjem firem je opravdu stejná věc jako celkové výdaje. Celý smysl tohoto videa a tohle je samozřejmě velmi umělý příklad, kde pracujeme s jedním ostrovem, na kterém žije jedna osoba a ta v podstatě pronajímá svou práci tak, že používá tuto firmu jako určitý druh prostředku. Spotřebovává svou vlastní práci. Pronajímá si od firmy dům, který firmě původně pronajal. Je to velmi cyklické, ale doufejme, že si uvědomujete, jak se zdroje točí v tomto cyklickém toku.
video