HDP: Měření národního důchodu
HDP: Měření národního důchodu (2/12) · 11:59

Rozbor hrubého domácího produktu Co HDP měří a co ne?

Navazuje na Úvod do ekonomie.
V předchozím videu jsme se podívali na pravděpodobně nejjednodušší možnou ekonomiku a taková ekonomika s jedním člověkem není asi ani možná. Ale udělali jsme to, abychom se přiblížili skutečnému světu, kde máme domácnosti a firmy. Na tomto jednom ostrově si náš člověk založí firmu a v podstatě pronajme všechny výrobní faktory své firmě, včetně své vlastní práce. Nájem za jeho práci je vlastně jeho mzda. Potom koupí všechno zboží a služby, které potřeboval od té své vlastní firmy, takže jeho platba, jeho výdaje budou příjmem této firmy a tento příjem jeho firmy se stane nákladem a ziskem této firmy. Cokoliv, co nebylo v nákladech, skončilo jako zisk a potom se tohle všechno vrátilo jediné domácnosti jako její příjem. Když jsme mluvili o tom, jak bychom měřili ekonomickou aktivitu na tomto ostrově, jak bychom měřili její hrubý domácí produkt (HDP), řekli jsme: "Podívejte, mohli bychom to měřit několika různými způsoby: když peníze opouštějí ruce jediného obyvatele a přesouvají se do firmy, můžete se na ně dívat jako na celkové výdaje. Nebo když peníze dorazí do firmy, tak jsou totéž, jako celkové příjmy firmy. A celkové příjmy jsou totéž jako celkové náklady plus zisk pro tuto firmu a to je totéž jako příjem této jediné domácnosti. V tomto velmi jednoduchém příkladu HDP = výdaje domácnosti = příjmy firmy = náklady firem + zisk = příjem domácnosti = (alespoň v tomto případě) výdaje domácnosti. V tomto videu se nad tím chci zamyslet v obecnějších výrazech. Pojďme to rozšířit na složitější ekonomiku, na svět, ve kterém žijeme. Takto se chci podívat na více formální definici HDP. Tady je tedy formálnější definice HDP. Tržní hodnota veškerého finálního zboží a služeb... Ještě budeme mluvit o tom, co přesně to znamená. ...vytvořených v rámci jedné země během stanovené doby. Můžete mít HDP za jeden měsíc nebo za jedno čtvrtletí roku nebo můžete mít HDP v daném roce. A myslím, že můžete mít dokonce HDP za období 10 let. Neustále uvažujeme HDP z ročního nebo čtvrtletního hlediska nebo někdy někteří uvažují o měsíčním HDP ale bývá roční nebo čtvrtletní. Ale pojďme ho trochu rozkouskovat, protože tyto pojym mohou být zajímavé. První, co chci rozebrat, je myšlenka tržní hodnoty. Potřebujeme nějaký způsob, jak měřit, co jsme vyprodukovali a nejlepší způsob, jak to můžeme udělat, že řekneme: "Jak velký užitek dostávají lidé?" Kolik jsou ochotni zaplatit na trhu, je nejlepší způsob, jak můžeme měřit, jak velký užitek z toho získávají. Například, když někdo v roce... nevím... když se na nějaké farmě vypěstuje avokádo a také pomeranč. Neřekneme, že pro každé z nich... HDP vzrostlo o jedno ovoce. Díváme se na jejich tržní hodnotu. Tržní hodnota tohoto avokáda je 1 dolar a tržní hodnota tohoto pomeranče je 0,50 dolaru. Potom vypěstováním tohoto ovoce vzrostlo HDP o 0,50 dolaru a vypěstováním tohoto avokáda vzrostlo HDP o 1 dolar. Nyní v následujícím roce poptávka po avokádech klesá a lidé za ně platí méně. A tržní hodnota tohoto dalšího avokáda je potom 0,50 dolaru. V následujícím roce, i když je aktuální množství vypěstovaného ovoce stejné jako v předcházejícím roce, může být najednou příspěvek avokáda stejný jako příspěvek pomeranče. Opravdu to záleží na tržní hodnotě. A potom se můžete soustředit na tohle všechno. Na tržní hodnotu veškerého zboží a služeb. Všechno zboží a služby. Udělali bychom všechna různá avokáda a pomeranče a počítače, auta a pneumatiky a služby. Pokud máte nějakou pomoc v domácnosti, když jdete k lékaři, tržní hodnota všech těchto věcí se přidá do HDP. Některé věci tohle zahrnovat nebude. Nebude to zahrnovat nelegální věci. Když někdo někomu prodává drogy, nesledujeme to. Někdo může argumentovat, že by se nějakým způsobem měl tenhle černý trh sledovat, ale nesledujete nelegální aktivity a také nesledujete zboží a služby, které vyprodukují domácnosti a spotřebují je v rámci domácnosti. Například, když si najmete osobu zvenku, aby vám hlídala vaše děti nebo vaše dítě bude to považováno za součást HDP. Je to služba, za kterou platíte. Ale když hlídáte své děti vy sami nebude to zahrnuto v HDP. Když začnu podnikat se sekáním trávy a budu sekat trávníky ostatním lidem nebo třeba moje žena, když jsem s ní chodil, mi platila za posekání trávníku, potom by to bylo zahrnuté v HDP. Ale jakmile jsme se vzali, jsem ten trávník sekal, protože to byl i můj trávník. Jsme teď jedna rodina, potom to nebude zahrnuté v HDP. Ale zahrnuto je v podstatě všechno, co se sleduje. Vše, kde je výměna za peníze a nějaká platba mezi dvěma stranami za zboží nebo službu. Nyní opravdu zajímavá věc, kterou jsem považoval za matoucí, když jsem poprvé odhalil HDP, je celý pojem finálního zboží a služeb. A abychom tomu porozuměli, zamysleme se nad tím, jak se mohou vyrábět džíny. Máte farmáře s bavlnou a je tam nějaká služba, kterou je třeba provést. Nějaké farmaření, nějaká práce, která se vykonává. A řekněme, že je to práce za 5 dolarů. A řekněme, že se musí pronajmout nějaká půda, bude to půda za 4 dolary. A jsou tam další vstupy, ale nemusíme zacházet do detailů. A bude tam nějaká elektřina a jiné věci. Nebudeme to všechno počítat. Můžete vypěstovat nějakou bavlnu. Bavlník. Nějakou surovou bavlnu. A tržní hodnota surové bavlny má hodnotu řekněme 10 dolarů. Surová bavlna v hodnotě 10 dolarů. A potom můžete vzít tu surovou bavlnu a můžete ji zkombinovat s další prací. Řekněme, že ji zkombinujete s další prací za 6 dolarů. A pravděpodobně to bude také vyžadovat nějaké stroje a elektřinu a podobné věci, ale nyní všechny tyhle věci nebudu zahrnovat, protože je nepotřebujeme k tomu, abychom se dostali k věci. A když tohle udělám a zkombinuji 10 dolarů, tenhle meziprodukt s těmito 6 dolary práce, potom najednou mohu vyprodukovat bavlněné vlákno. A tržní hodnota bavlněného vlákna je nyní řekněme 20 dolarů. A třeba je tam další meziprodukt, třeba je to nějaké barvivo. Barvivo přidáme později. Mám vlákno za 20 dolarů. Nyní řekněme, že mohu vzít tohle vlákno za 20 dolarů a zůstanu u bílé barvy. Mohu vzít tohle vlákno za 20 dolarů a mohu přidat nějakou práci. Třeba práci za 10 dolarů a potom mohu vytvořit bavlněnou látku v hodnotě 30 dolarů. A potom vezmu bavlněnou látku za 30 dolarů plus nějaká další práce. Řekněme práce za dalších 5 dolarů a přidáme tam barvivo za 1 dolar. A potom v procesu mohu vytvořit tržní hodnotu, řekněme, že tohle jsou modré džíny v hodnotě 50 dolarů. A dělám to po celý rok, takže v daném období. Dané období je předpokládám rok. Všechno se to děje během daného období. Třeba k tomu dochází... Mluvíme o HDP v roce 2012. Všechno se to děje v roce 2012. Jaký bude příspěvek k HDP? Pokud bychom zde neměli slovo finální, jen bychom řekli, že tržní hodnota veškerého zboží a služeb by byla těchto 5 dolarů, tyto 4 dolary, těchto 10 dolarů, těchto 6 dolarů... A díky výrobě těchto džín bychom dostali velmi vysoké číslo, velmi vysoký příspěvek k HDP. A nebylo by to ani dvojí započítávání. Bylo by to troj nebo čtyř pěti násobná hodnota toho, co bylo vlastně vyrobené. Protože celková hodnota se na konci započítává jako 50 dolarů. Skutečný příspěvek k HDP by bylo jen finální zboží. Nezahrnuli byste všechny tyhle ostatní meziprodukty a služby. Jen byste řekli, že tenhle řetězec událostí je ve výsledku nárůst HDP o 50 dolarů. A v jiném videu budeme hovořit o tom, co se stane, když se během roku nedostanete k tomuto bodu. Když se zastavíme u meziproduktu. Ale za předpokladu, že se k tomuto bodu dostaneme, zahrnete finální zboží do HDP. Tahle poslední část je vyrobena v rámci jedné země. A to je... Možná jste slyšeli o HNP, hrubém národním produktu. A to je hlavní rozdíl. HDP říká: Když hovoříme o USA... Tohle je můj nejlepší pokus, jak nakreslit USA. HDP říká: Podívejte, když to bylo vyrobené v dané zemi, nezáleží nám na tom, kdo to vyrobil. Mohlo to být vyrobené někým z Mexika. Mohlo to být vyrobené někým z Kanady. Mohla to být továrna, kterou vlastní Číňané, ale bylo to vyrobené v rámci hranic USA a tak se to započítává do HDP. Když Američan pojede do zahraničí a něco tam vyrobí, nezapočítává se to do HDP. Když Američan vlastní firmu v jiné zemi a ta firma v jiné zemi něco vyprodukuje, není to HDP. Když se zaměříte na národnost lidí je to HNP. Nezaměňujte to. Když se chcete soustředit na HNP, potom vás zajímají příjmy Američanů. Nezapočítávali byste Kanaďany. Ale zahrnuli byste Američany, kteří vydělávají peníze v zahraničí. HDP je docela jednoduchá myšlenka. Říkáte, co bylo vyprodukováno v rámci těchto hranic. Nezajímá nás, kdo to vyrobil a jaká je jejich skutečná národnost. A budeme ignorovat produkci této národnosti mimo tyto hranice.
video