HDP: Měření národního důchodu
HDP: Měření národního důchodu (3/12) · 2:50

Více o příspěvku k HDP konečného výrobku a mezivýrobku. Co se stane, když výrobek není dokončen v daném období?

Navazuje na Úvod do ekonomie.
V posledním videu jsme se trochu dotkli konečného zboží a služeb a mluvili jsme o situaci, ve které při stanovené době, za níž počítáme HDP, což může být například jeden rok, kde začínáme se sklizní, přidáme práci a půdu a získáme bavlnu. Tržní hodnota surové bavlny je 10 dolarů. Z bavlny utkáme vlákno, které má tržní hodnotu 20 dolarů, a takhle postupujeme dále a dále až máme hotový výrobek džíny, které mají tržní hodnotu 50 dolarů. V předchozím videu jsme viděli, že příspěvek k HDP bude vždy pouze tento finální produkt, bude to zkrátka jen 50 dolarů ceny džínů. A my víme, že tato cena je založená na tržní hodnotě, kolik jsou lidé ochotní za ně zaplatit. Nepočítáme všechny tyhle meziprodukty, ale možná si řeknete: Co když se tohle všechno nestane během jednoho roku? Co kdyby rok skončil už tady? Přemýšlíme o HDP za rok, ale mohl by to klidně být HDP za čtvrtletí apod. Co když sledované období skončí tady? Tohle je období 1, říkejme mu období 1 a potom bude tohle období 2. Období 1, dostaneme se do bodu, kde má tržní hodnota výrobku cenu 20 dolarů a období dvě, kde se dostaneme až k džínům. Tady je období 2. Tohle může být jeden rok a tohle rok následující. Teď se budeme dívat v období 1 na tento výrobek, tento meziprodukt, který leží třeba v nějakém skladišti, je připravený k tomu, aby byl použit a dokončen, řekneme, že tohle je příspěvek k HDP. Považujeme to za investici, která bude použita v budoucnosti k výrobě jiných věcí. V období 1 bude příspěvek k HDP 20 dolarů a potom v období 2 už nebude příspěvek k HDP 50 dolarů. Dostaneme se do bodu, kde mají džíny hodnotu 50 dolarů, ale abychom nepočítali stejných 20 dolarů dvakrát, v období 1 i v období 2, odečteme to, co byl náš počáteční bod nebo jednoduše odečteme příspěvek meziproduktu, který už byl započten v předchozím období. Nebo můžete říci, že odečteme tržní hodnotu vstupu ze začátku období. To je 50 dolarů mínus 20 dolarů. A dostanete příspěvek k HDP tak, že vezmete tento dvacetidolarový meziprodukt a přeměníte ho na padesátidolarové konečné zboží. Příspěvek k HDP v období 2 bude 30 dolarů.
video