HDP: Měření národního důchodu
HDP: Měření národního důchodu (11/12) · 3:25

Konvergence v makroměřítku Konvergence v makroměřítku

Navazuje na Úvod do ekonomie.
Bavili jsme se o tom, co je hnací silou nerovnosti. Věci, které Thomas Picketty nazývá divergenční síly. Ale zaměřme se teď na část toho, co ve své knize označuje jako konvergenční síly. Konvergenční síly jsou věci, které mohou svět učinit více rovnostářský. Hlavní silou, kterou cituje, a která je mi osobně velmi blízká, je šíření znalostí. Šíření znalostí. Máme zde několik grafů, které ukazují šíření znalostí v makroekonomickém měřítku, v regionálním měřítku a ukazuje, jak bylo hnacím motorem počátku vyrovnávání globálního produktu. Začneme v roce 1700 a vidíme, že od roku 1700 během průmyslové revoluce se západní svět rozvíjel a industrializoval. Západ, Evropa a Amerika se staly větší a větší částí globálního produktu. Asie začala tvořit menší a menší procento. Ale když se posuneme do druhé poloviny 20. století a do 21. století vidíte dynamickou změnu. Podíl Asie na globálním produktu roste více a více. Toto se bezpochyby stalo, protože proběhl převod znalostí, rozptýlení znalostí ze západu na východ. Šlo o moderní výrobní techniky, techniky designu, strojírenské techniky a další věci. A proto teď na začátku 21. století se Asie mění na na významnou průmyslovou velmoc. Poučili se od západu a v některých ohledech i zlepšují určitou dynamiku a znalosti získané ze západu, aby byli více a více produktivní. Alespoň na regionální úrovni to ukazuje, že svět se stává více rovnostářským díky tomuto šíření znalostí. Můžeme se na to podívat i při přepočtu na jednoho obyvatele Toto zde je globální produkt v průběhu času. Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele jako procento světového průměru. Světový průměr je zde a samozřejmě se rovná 100 % průměru. Proto je to tedy jenom rovná čára ve výši 100 %. V průběhu průmyslové revoluce Evropa a Amerika, tedy západ zvyšuje svůj hrubý domácí produkt (HDP) na jednoho obyvatele a také zvyšuje podíl na průměrném HDP na obyvatele celého světa. Toto byla až donedávna pravda. Až do několika posledních desetiletí toto procento klesalo. Neznamená to, že HDP na jednoho obyvatele klesá. Jen to znamená, že jeho podíl jako procento světového průměru se snižuje. A důvodem je, že HDP na hlavu v Asii roste stále rychleji. A jsme znovu u šíření znalostí, které je toho důvodem. Tato myšlenka šíření znalostí se odehrává přinejmenším na regionální úrovni. V současné době to vypadá, že Asie se na růstu podílí mnohem více než Afrika, ale i celkově se nezápadní země více srovnávají se západem z hlediska kapacity produkce, bohatství na jednoho obyvatele a HDP na jednoho obyvatele. Jakkoliv se na to podíváte, tento trend je zřejmý. Zajímavou otázkou je, jak to vypadá na regionální úrovni. A jak to vypadá pro člověka jako jednotlivce? O tom se více budeme bavit v dalším videu.
video