HDP: Měření národního důchodu
HDP: Měření národního důchodu (6/12) · 4:58

Složky HDP Složky výdajového modelu HDP jsou spotřeba, investice, vládní výdaje a čistý export.

Navazuje na Úvod do ekonomie.
V tomto videu bych se chtěl věnovat HDP z pohledu výdajů. Můžeme přemýšlet o tom, jak může být HDP počítáno, měřeno a jak jsou jednotlivé části ekonomiky aktivní. HDP je tržní hodnota veškerého finálního zboží a služeb vyrobených, ne jen těch, které změnily majitele, v rámci jedné země za daný časový úsek. Symbol, který používáme pro HDP a já nevím proč, je Y. Y je HDP. Pojďme se na HDP podívat z pohledu výdajů. Zamysleme se nad tím, co jsou všechny ty části. Pokud jsme mysleli na výdaje za všechny hráče, kteří by mohli utratit peníze za finální zboží a služby, které byly vyrobeny v naší zemi... Dobře, mohli byste mít své firmy. Firmy by mohly utratit peníze za toto zboží a služby vyrobené v této zemi. Máte také své domácnosti, které by zjevně mohly utratit nějaké peníze za zboží a služby vyrobené v této zemi. Potom také máte ve všech zemích vládu. Vláda by mohla utratit peníze za zboží a služby vyrobené v této zemi. A pokud budeme předpokládat, že obchodujeme s dalšími státy, jsou zde jiné země, které by mohly utratit peníze za zboží a služby. Napišme cizinci, lidé mimo tuto zemi utrácejí peníze za zboží a služby. Zahraniční nákupy. A další způsob, jak o tom přemýšlet, je tento vývoz. Naše země vyváží své lidi do zahraničí a oni nakupují. Nyní to je téměř kompletní. Ale pokud se podíváme na všechny peníze, které firmy utrácejí, všchny peníze které domácnosti utrácejí, všechny peníze, které vláda utrácí. Některé z nich, které utrácejí, nemohou být za zboží a služby, které jsou vyráběny v této zemi. Něco z toho by mohli utrácet za věci, které jsou vyráběny mimo tuto zemi, takže bychom je měli vyloučit, pokud skutečně chceme zboží a služby vyrobené v rámci země. Budeme chtít zahraniční produkty odečíst. Nebo jiný způsob, jak o tom přemýšlet, je, že odečteme dovozy. Pokud uvažujete veškeré zboží a služby, které splňují tyto parametry, finální zboží a služby vyráběné v zemi v daném čase, za které firmy utrácejí peníze a a přidáte to ke zboží a službám, za které utrácejí peníze domácnosti a přidáte to ke zboží a službám, za které utrácí vláda a veškeré vývozy a ujistíme se, že nezapočítáváme zboží a služby, které vyrábí jiné země, tak tyto odečteme, to vám dá opravdu dobrý odhad veškerého zboží a služeb vyráběných v rámci dané země. A to je opravdu blízko ke způsobu, jakým to ekonomové ve skutečnosti měří. Řeknou, že Y se rovná investice. A viděli jsem v předchozím videu, že investice jako makroekonomický termín, není totéž jako investice v každodenním životě. V podstatě to ve skutečnosti znamená výdaje firem, vlastně všechno, co firmy utratí. Teoreticky utrácíte peníze za účelem výroby zboží a služeb v budoucnu. A to vše je považováno za investice a jen málo výdajů domácností je považováno za investice. Jsou to jen nové domy. Ale většina výdajů domácností je považována za spotřebu a potom vše, co vláda utratí za armádu a všechny platy policistů, správcovství Bílého domu a cokoliv jiného, pokud přemýšlíte o USA, to vede přímo ke G, tj. vládní výdaje. A tady máte zahraniční vývozy mínus zahraniční vstupy, takže máte exporty mínus importy. Můžete se na to dívat jako na čistý export. Pokud je toto číslo kladné, potom čistý export je kladný a exportujeme více než importujeme. Pokud je tohle číslo záporné, znamená to, že importujeme více než exportujeme. Ale z pohledu tradičních výdajů na HDP tato celá část zde bude uváděna jako čistý export. A tak sečtete tyto věci, které velmi úzce souvisí s více intuitivními verzemi, se kterými jsme začínali, než jste absolutně prolomili výdajový pohled na HDP v tradičním smyslu. V těchto dvou videích začnu přemýšlet nad řadou odlišných příkladů. A budeme přemýšlet nad tím, do které oblasti to bude spadat a jak by to ovlivnilo jednu z těchto oblastí.
video