HDP: Měření národního důchodu
HDP: Měření národního důchodu (4/12) · 7:32

Investice a spotřeba Jaký je rozdíl mezi běžným a ekonomickým pojetím investice a spotřeby?

Navazuje na Úvod do ekonomie.
V tomto videu chci porovnat investice se spotřebou. Budeme o tom přemýšlet ze dvou pohledů. Nejprve z pohledu běžného každodenního života a poté z ekonomického pohledu. Protože oba tyto pojmy znamenají pro ekonoma něco velmi specifického. A to je důležité, že to znamená něco specifického, protože začneme používat tyto pojmy, tuto terminologii, abychom porozuměli tomu, kde HDP vzniká. Nakreslím zde čáru, kdy nahoře budeme uvádět příklady z každodenního života nebo hovorové příklady tohoto pojmu a zde dole uvedeme ekonomické příklady. Ekonomické příklady těchto pojmů, zejména když uvažujeme v kontextu počítání HDP. Nemusí se nutně odlišovat, ale v podstatných ohledech jsou rozdílné. Na investici můžeme v obou případech obecně nahlížet jako na něco, co nám přinese budoucí zisk. Například, když dnes postavím dům... Toto je dům, který dnes postavím a zde je časová osa. Dům nějakou dobu vydrží a jde o investici, protože mi bude přinášet budoucí zisk. Za rok budu stále bydlet v tomto domě a ušetřím tak nájem, což je můj budoucí zisk. Za dva roky to samé, stále budu mít z domu nějaký zisk. Můžete vlastnit finanční instrument, možná nějaký druh dluhového nástroje, kdy půjčíte peníze někomu jinému. Třeba koupíte dluhopis (obligaci), což je vlastně totéž, jako půjčení peněz někomu jinému. Jde o investici v každodenním pojetí, protože vlastníte aktivum, které vám přinese budoucí zisk. Přinese vám úrok nebo nějaký zisk. A v běžném pojetí můžeme považovat za investici i něco takového jako je studium na vysoké škole a řekněme obecně vzdělání. Protože pokud investujete čas a peníze do vzdělání, tak se to v budoucnu vrátí. Vyšší vzdělání vám snad také přinese lepší zaměstnání a vyšší platy. Bude se tak vyplácet po celý zbytek života. Toto je běžná představa investice. Běžná představa spotřeby, alespoň jak tomu rozumím já, je, že nakoupíte nebo uděláte něco, co se v krátké době vyčerpá. Pokud předmět, ať už je to cokoliv, prostě spotřebujete a přinese vám krátkodobý užitek, tak bych to považoval za spotřebu v každodenním pojetí. Pokud koupíte a sníte čokoládovou tyčinku, tak jste ji spotřebovali, neučinili jste investici. Stejně když půjdete do kina, je to spotřeba. A já nechci hodnotit a porovnávat, jestli je jedno lepší než druhé. Investujete, abyste získali budoucí užitek, který pak může vést ke spotřebě, protože koneckonců spotřeba je jedna z věcí, které činí náš život o trochu lepší. Proto neříkám, že jedno je lepší než druhé. Sledování filmu je také spotřeba. Koupě knihy. Můžete polemizovat, jestli nejde o investici do vzdělání, ale pokud nekoupíte naučnou knihu, tak jde o spotřebu, která vás potěší a doufejme, učiní váš život jistým způsobem lepší. Ekonomické pojetí s každodenním pojetím souvisí, ale je poněkud přesnější. A definuje tyto pojmy způsobem, který je lépe použitelný, pokud na ně nahlížíme z pohledu celého státu. Ekonom by je tedy definoval slovy, že investice je nákup kapitálového vybavení. Kapitálové vybavení jsou předměty jako... Když máte továrnu nakupujete předměty, které potřebujete k provozu. Nakupujete roboty, výrobní linky, kolečka a vozíky a cokoliv jiného, co se používá k přepravě věcí. To všechno je kapitálové vybavení. Budou to věci jako zásoby. Zde stále není velký rozdíl oproti běžnému pojetí. Obě tyto věci se používají k výrobě věcí v budoucnu. K vytvoření budoucího prospěchu. Nakupujete zásoby jako materiál, kterému přidáte hodnotu a použijete ho k výrobě budoucích statků. Zahrnuje to věci jako stavby a budovy. Většinou jsou kapitálové investice dílem firem. Ale také zahrnují jednu část, kterou přispívají domácnosti, a sice výstavbu nového bydlení. Nové domy. Toto je příspěvek domácností. Samotná koupě domu není ani investice, ani spotřeba, protože nic nového se nevytvoří. Dojde pouze ke změně vlastnictví. Kdykoli o těchto věcech mluvíme v přesných ekonomických pojmech, pak tvorba nového kapitálového vybavení je tvorba nových zásob, nových staveb, nových domů. Pokud koupím továrnu od někoho jiného, tak nepřispěji k tvorbě HDP, nebude to posuzováno jako spotřeba či investice, protože pouze převádím majetek od jedné osoby ke druhé. Pouze prvotní tvorba je součástí HDP. Co se týče strany spotřeby, je z ekonomického hlediska... Oddělím to zde čárou. Za spotřebu je považována jakákoliv útrata za finální zboží ze strany domácností kromě nákupu nových domů. Dovolte mi to ještě upřesnit, protože jak si pamatujeme, pokud pouze převádíme vlastnictví, tak se to do HDP nepočítá. Proto zde napíši nově vyrobené finální zboží. Teď, to co není tak intuitivní, je že podle způsobu výpočtu HDP je školné na vysokých školách nový výdaj za finální zboží nebo služby. Služba, kterou dostáváte je vaše vzdělání a bude to spotřeba. Vzdělání by tak z ekonomického pohledu náleželo do kategorie spotřeby, kdežto z pohledu běžného života by mělo být zařazeno mezi investice. Možná kupujete auto a nekupujete ho pro zábavu, kupujete ho, protože ho potřebujete na cesty do práce. Je zde tedy důvod považovat ho z každodenního pohledu za investici. Koupí auta máte prostředek pro každodenní cestu do práce. Tím, že zde je budoucí prospěch, tak máme argument, že jde o investici v každodenním pojetí. Ale z čistě účetního pohledu to auto patří sem na pravou stranu. Nákup nového auta je považován za spotřebu. Nekoupili jste nový dům. A celý ten důvod je, alespoň jak to já chápu, že je snazší to zdůvodnit. Pokud se podíváte na všechny výdaje firem, tak je snadné je zdůvodnit. V podstatě to nazýváte investice. Protože v konečném důsledku všechny výdaje, které firmy mají, jsou za účelem výroby nějakého zboží nebo služeb. Nazýváme investicí jakékoli výdaje firem a k tomu ještě výdaje domácností za nové bydlení také nazýváme investice. A je to snazší pro sledování ze strany úřadů, které tyto složky klasifikují. A všechno ostatní, za co domácnosti utrácejí, považujeme za spotřebu. A jak uvidíme v příštích několika videích, Existuje i několik dalších kategorií věcí, jako je spotřeba vlády. A také budeme muset uvažovat o dovozech a vývozech.
video