HDP: Měření národního důchodu
HDP: Měření národního důchodu (5/12) · 4:49

Pohled na HDP ze strany příjmů a výdajů Pohled na jednoduchý ekonomický model.

Navazuje na Úvod do ekonomie.
Uslyšíte lidi mluvit o různých pohledech na HDP. Většinou budou hovořit o HDP z pohledu výdajů. Výdajový pohled na HDP vs. příjmový pohled na HDP. Jde o to, si uvědomit, proč v obou případech dostaneme stejné číslo. Ale proč z hlediska pojmů hovoříme o dvou rozdílných věcech. Zkusíme je znázornit na příkladu velmi jednoduché ekonomiky, možná o trochu složitější, než je příklad ekonomiky jednoho ostrova. V této ekonomice máme domácnosti, a právě proto je to trochu složitější, protože mluvíme o více domácnostech, nikoliv jen o jednom domě na ostrově. Máme nějaké domácnosti a máme nějaké firmy. A pro jednoduchost budeme předpokládat, že domácnosti vlastní všechny výrobní faktory. A v podstatě je pronajímají firmám k výrobě veškerého zboží a služeb. Firmy a to je další předpoklad, vyrábějí veškeré zboží a služby. To jsou dva velmi silné předpoklady, které v reálném světě neplatí. Umožňují mi ale nakreslit toto schéma. V reálném světě samozřejmě domácnosti nevlastní všechny výrobní faktory. Mnoho, pokud ne většinu výrobních faktorů, továrny a lodě a cokoli jiného v reálném světě ve skutečnosti vlastní firmy. Ale není to zase tak nereálný předpoklad, protože tyto firmy jsou koneckonců ve vlastnictví lidí, kteří vlastní domácnosti. Teoreticky by mohly být výrobní faktory převedeny domácnostem, které by je následně pronajímaly firmám. A to je také nesmírně zjednodušený předpoklad, protože víme, že v reálném světě firmy nevyrábí všechno zboží a služby, ale také domácnosti vyrábějí zboží a služby. Některé z nich, nejsou nikdy změřeny. Služba jako je vynesení koše v noci, nebo sekání trávníku nebo uvaření večeře, nebo služba rodičů starajících se o své děti. Nic z toho se nazpočítává do HDP. Ale jen pro jednoduchost budeme mít tyto dva předpoklady. Všechny výrobní faktory v systému, jako je práce, půda, kapitál, to vše je vlastněno domácnostmi a veškeré zboží a služby jsou vyráběny firmami. Stejně jako jsme viděli na prvním příkladu ekonomiky ostrova, všechny výdaje domácností jsou příjmy firem. Firmy tyto příjmy použijí na nájem mnoha nebo veškerých výrobních faktorů. Najímají lidi, což je v podstatě nájem pracovní síly, mohou najímat půdu a najímat kapitál. Toto všechno následně skončí jako příjem domácností. A vše ostatní, co firmám zůstane, se rozdělí na firemní výdaje a na zisk. Cokoliv zůstane po odečtení výdajů je zisk. Předpokládáme, že všechny firmy jsou také majetkem domácností, takže náklady a zisk nakonec připadnou domácnostem a stanou se jejich příjmem. Ten se promění ve výdaje domácností a následně opět v příjmy firem. Když lidé porovnávají HDP z pohledu výdajů a příjmů, říkají: "Podívejte, jsem schopen měřit HDP v kterémkoliv z těchto bodů. Můžu měřit výdaje domácností v daném časovém období, které se rovnají příjmům firem, které se zase rovnají výdajům a ziskům firem v tomto jednoduchém modelu, které jsou zase stejné jako příjmy domácností. A tak se pohled na HDP ze strany výdajů v tomto zjednodušeném modelu, jak vidíte, velmi rychle zkomplikuje, zvláště když začneme přemýšlet o výdajích pocházejících nejen od domácností. Ale to je zjednodušený, velmi zjednodušený model, který vám má ukázat, že se jedná o totéž. A říká "Podívejte se na HDP v tomto bodě nebo možná v tomto bodě". A pokud se chcete podívat na model z příjmové strany, můžeme se na HDP podívat v tomto bodě. Jak uvidíme v budoucích videích, kdy budeme rozlišovat mezi spotřebou, investicí, vládními výdaji a čistým vývozem, nebude to tak jednoduché jako toto schéma. Když uvažujeme spotřebu a investice a vládní výdaje, uvažujeme o tom z hlediska výdajů. Existuje jiný pohled, který se dívá na celkové agregované příjmy země a provádí některé úpravy věcí jako je například vývoz a dovoz. Ale doufejme, že tímto se alespoň podařilo vysvětlit, proč oba přístupy dávají stejné hodnoty, jak jsme mohli vidět na našem zjednodušeném modelu, a že existují dva odlišné pohledy na tutéž věc.
video