Inflace: měření životních nákladů
Inflace: měření životních nákladů (1/11) · 7:32

Úvod do inflace Co jsou základy cenové inflace a CPI (index spotřebitelských cen)?

Navazuje na HDP: Měření národního důchodu.
Když se dnes ekonomové odvolávají na inflaci, mají na mysli obecné zvýšení úrovně cen zboží a služeb. Ve skutečnosti mluví o cenové inflaci. Důvod, proč jsem to zdůraznil, je, že někdy, zejména když se termín inflace začal poprvé používat, týkal se peněžní inflace neboli zvýšení nabídky peněz. Tyhle dvě myšlenky spolu úzce souvisí. Ale je důležité si uvědomit, že lidé opravdu měří inflaci. Když dnes mluví o inflaci, myslí cenovou inflaci. Protože navzdory tomu, že jsou tyto dvě věci spojené, nejedná se vždy o stejnou věc. Obecně je pravda, že pokud peněžní nabídka, a peněžní nabídka je víc, než jen množství vytištěných peněz, je ovlivněna množstvím půjček, je ovlivněna počtem transakcí v ekonomice... A pokud peněžní nabídka ovlivněná všemi těmito věcmi roste rychleji než celková reálná produktivita ekonomiky, pak obecně dojde ke zvýšení cenové hladiny. Ale zejména v krátkém období mohou existovat další příčiny cenové inflace. Mohou to být věci jako nabídkové šoky. Nabídkový šok znamená, že je nabídka nějaké věci zničehonic omezena. Typickým příkladem nabídkového šoku jsou ropné krize v 70. letech. Pokud najednou z nějakého důvodu dojde k omezení nabídky ropy v zemi jako USA, ceny ropy a benzínu se zvýší. Ale ty pak vstupují do mnoha dalších odvětví. Dokonce i banán, který si koupíte v obchodě... Pokud ceny ropy nebo benzínu stoupnou, nebo spíše vystřelí vzhůru, i cena vašeho banánu se zvýší. Protože abyste ten banán dostali do obchodu, musíte použít nějaký benzín. Vlastně určitá část ceny toho banánu pravděpodobně zahrnuje cenu benzínu, který je nutný k dopravě banánu odkudkoliv, kde byl vypěstován, do vašeho obchodu. Tohle ovlivní ceny obecně, nejen ceny ropy a benzínu. Tyhle věci jsou tedy propojené, ale je důležité si uvědomit, že lidé mluví o cenové inflaci. A platí obecný konsenzus, že nízká inflace je dobrá. Nízká inflace je dobrá věc. A musím zdůraznit to nízká. Bavíme se o 1%, 2% možná 3% za rok. Ale jakákoli vyšší už začne být nebezpečná, protože se můžeme dostat do spirály. O tom si povíme v dalších videích, až se dostaneme k hyperinflaci. A ekonomové se také bojí toho, kdyby inflace byla záporná. To vede k deflaci a v dalších videích si řekneme, proč se to v mnoha kruzích považuje za děsivou věc. V USA se inflace měří pomocí indexu spotřebitelských cen (CPI). O tom vždy uslyšíte ve zprávách, zejména pokud se díváte na ekonomické programy. A ve skutečnosti je cenových indexů více. A ten, o kterém lidé mluví, když řeknou CPI se zvýšil o 2%, je CPI-U. A to U zde označuje městské spotřebitele. Důvod, proč je tento index hlavním cenovým indexem nebo ten, o kterém se nejčastěji mluví, je, že většinu populace v USA tvoří právě městští spotřebitelé. Tento index spotřebitelských cen ovlivňuje nejvíce lidí. Jak se tedy počítá? Je to cenový index a stejně jako deflátor, měří obecné zvýšení nebo obecnou změnu cenové hladiny. Ale ve skutečnosti se počítají trochu rozdílným způsobem. Přesto by měly vycházet podobně, pokud skutečně měří obecnou hladinu cen. CPI funguje tak, že vezmou spotřební koš pro tento typ spotřebitele v základním roce. Vyberou základní rok. Ukažme si velmi jednoduchý příklad, směšně jednoduchý příklad. Řekněme, že v naší malé zemi městský spotřebitel spotřebovává pouze dvě věci. Zaměříme se na CPI-U. V dalším videu uvidíme, že ve skutečnosti spotřebováváme mnohem víc než dvě věci. Ale řekněme, že má pouze dvě věci a utratí 60% peněz za jablka a 40% peněz za banány. A v základním roce stanovíme základní cenu jablek 100 a cenu banánů 100. Neříkáme ale, že jablka i banány stojí stejně! Říkáme, že v základním roce utratíme 60% peněz za jablka, 40% za banány a tohle je pouze úroveň cen v základním roce. Záleží na tom, o kolik tohle poroste, jak se index změní, když půjde o jakýkoli rok, ve kterém chceme změřit inflaci vzhledem k tomu základnímu roku. Řekněme, že v současném roce, a může to být hned další rok, předpokládáme, že stále utrácíme 60% za jablka a 40% za banány. A ve stávajícím roce se index jablek zvýšil o 50 % na 150, takže je to plus 50 % a index banánů se zvýšil na 180, Banány zdražily ještě více. Plus 80 %. Jak tedy změříme, o kolik vzrostl CPI-U? Můžeme vzít vážený průměr těchto indexů nebo můžeme vzít vážený průměr růstu, můžete to udělat oběma způsoby. Ukažme si oba způsoby, které vám dají stejný výsledek. V tomhle roce je náš základní index 0,6 krát 100 plus 0,4 krát 100 a to se nám bude rovnat zrovna 100. Je to 60 + 40, tedy 100. To je základ pro náš index. Teď zde v současném roce určíme, jak se to změnilo. Je několik způsobů, jak to udělat. Můžeme říct, že utrácíme 60% za něco, co zdražilo na 150. Řekněme 0,6 krát 150 a pak 0,4 krát 180 a to nám dává, radši si vezmu kalkulačku, 0,6 krát 150 plus 0,4 krát 180, to máme 162. Když se podíváme na náš koš a tohle je velmi zjednodušený koš, index se zvýšil ze 100 na 162. Nebo můžete také říci, tohle je +62 %. A dostali bychom stejný výsledek, kdybychom se podívali na vážené průměry procentních změn. Když vezmete 0,6 krát 50 % plus 0,4 krát 80 %, to si můžeme spočítat v hlavě, 0,6 krát 50 % bude 30 % a 0,4 krát 80 % bude 32 %. 30 + 32 nám dává 62% růst. A ten se týká našeho spotřebního koše městského spotřebitele a současného roku oproti roku základnímu. V dalším videu se podíváme, jak vlastně spotřební koš vypadá v USA pro současného městského spotřebitele.
video