Agregátní poptávka a agregátní nabídka
Agregátní poptávka a agregátní nabídka (3/9) · 4:35

Dlouhodobá agregátní nabídka Proč nemusí být agregátní nabídka dlouhodobě ovlivněna cenami?

Navazuje na Inflace: měření životních nákladů.
V minulých několika videích jsme hodně mluvili o agregátní poptávce. Myslel jsem, že v tomto videu budu trochu mluvit o agregátní nabídce. Zejména se zamyslíme nad agregátní nabídkou v dlouhodobém horizontu. V ekonomii, ať je to mikro nebo makroekonomie, když uvažujeme o dlouhodobém horizontu, máme na mysli dostatek času, aby řada fixních nákladů a mnoho fixních smluv vypršelo. Krátkodobě můžete uvíznout v nějaké pracovní smlouvě nebo v používání nějaké továrny, za kterou jste již zaplatili peníze. Byl to fixní náklad, ale dlouhodobě budete mít šanci, že se ta továrna opotřebí a budete mít šanci se rozhodnout, zda chcete jinou továrnu nebo se může cena té továrny změnit. Nebo dlouhodobě budete mít šanci, že smlouvy vyprší a budete mít šanci tyto smlouvy znovu projednat za novou cenu. To je to, co mám na mysli, když mluvíme o dlouhodobém horizontu. Nakreslím agregátní nabídku na stejnou osu, na kterou jsme nakreslili agregátní poptávku a zaměříme se nyní na dlouhodobý horizont. A poté budeme přemýšlet o tom, co se ve skutečnosti může stát krátkodobě, když máme smlouvy s fixní cenou nebo když jsme již za něco utratili peníze nebo pokud máme nějaké složité věci, které se rychle nepřizpůsobí. Ale nejprve se zaměříme na dlouhodobý horizont. Na této ose nakreslím cenu a pamatujte si, že uvažujeme v makroekonomických termínech. Tohle je nějaké měřítko cen zboží a služeb v naší ekonomice. Tahle osa zde, vodorovná osa bude skutečný HDP. Ještě jednou tohle je jen model, ke všemu v ekonomii byste měli být skeptičtí. Tohle jsou velká zjednodušení velmi komplexní věci, ekonomie. Miliony a miliony činitelů tvoří komplexní věci. Lidé, každý z nich a jejich mozky mají miliardy a miliardy neuronů, které dělají všechny druhy nepředvídatelných věcí. Ale ekonomové rádi dělají skutečně zjednodušující, velmi zjednodušující předpoklady. Můžeme se tím zabývat atraktivním způsobem a dokonce i matematicky. Předpoklad, který ekonomové často dělají, když přemýšlíme o agregátní nabídce a agregátní poptávce je, že dlouhodobě reálný HDP vlastně nezávisí na cenách Co máte, je bez ohledu na to, jaká je cena. Budete mít stejný reálný HDP. Můžete se na to dívat jako na přirozenou úroveň produktivity pro ekonomiku. Tady je nějaká úroveň. Je důležité si uvědomit, že tohle je jen snímek v čase a tohle všechno je za stejných podmínek. Nepředpokládáme, že máme změny v produktivitě v průběhu času. Toto je jen snímek, když se některé z těchto věcí změnily. Například když vzrostl počet obyvatel, způsobilo to, že tahle přímka se posune doprava. Budeme mít vyšší přirozenou úroveň poduktivity. Pokud bychom z jakéhokoli důvodu byli schopni vytvořit nástroje, které by usnadnily najít lidem práci, existovala by vždycky přirozená míra nezaměstnanosti. Existuje frikční nezaměstnanost, lidé si musí hledat práci, někteří lidé se musí přeškolit, aby získali dovednosti. Ale třeba to nějakým způsobem zlepšíme, že bude existovat nějaká webová stránka, kde najdou lidé práci snadněji nebo budou existovat snadnější způsoby školení pro dané práce a přirozená úroveň nezaměstnanosti klesne. Více lidí může vyrábět, to by také posunulo tuto křivku doprava. Můžete mít realitu, kde existují technologická zlepšení, která by také... A potom najednou v průměru by byli lidé produktivnější, to by také posunulo věci doprava. Můžete mít objev přírodních zdrojů, novou půdu, která je velmi úrodná a podobně. A to by také posunulo věci doprava. Můžete mít válku nebo budou vaše továrny třeba bombardovány nebo se ve válce stanou špatné věci, zejména pokud je válka na vaší půdě a to může ve skutečnosti věci posunout doleva. Je důležité si uvědomit, že tohle je jen snímek v čase a řada těchto ostatních věcí, o kterých přemýšlíme, by to jen posunula jedním nebo druhým směrem. U toho vás nechám. Zpočátku to nevypadá intuitivně, protože říkáte: Počkejte, podívejte, pokud by se ceny dramaticky změnily, pokud by najednou všechno v ekonomice dvojnásobně zdražilo, mělo by to nějaký vliv na lidská myšlení a chovali by se jinak a tak dále a to by mohlo ovlivnit, kolik mohou vyrábět. Trochu jsme se nad tím zamysleli, když jsme uvažovali o agregátní poptávce. Ale když uvažujeme agregátní nabídku, jen přemýšlíme o jejich schopnostech vyrábět. Říkáme, že všechno ostatní je stejné. Říkáme, že posuny lidské mysli se nemění, jejich ochota pracovat se nemění, nic jiného se nemění, technologie se nemění. S tímto je cena skutečně jen numerická záležitost. Pokud byste se podívali na zdroje a produkční schopnost země, faktory výroby, lidé a vše ostatní. Bez ohledu na to jaké jsou ceny, by měli teoreticky být schopni vyrábět stejnou úroveň zboží a služeb.
video