Agregátní poptávka a agregátní nabídka
Agregátní poptávka a agregátní nabídka (4/9) · 12:15

Krátkodobá agregátní nabídka Proč má krátkodobá agregátní křivka nabídky rostoucí sklon?

Navazuje na Inflace: měření životních nákladů.
V posledních dvou videích jsme pomalu tvořili model agregátní poptávky a agregátní nabídky. Význam toho, co teď děláme, je, že můžeme poskytnout vysvětlení, proč máme tyto krátkodobé ekonomické cykly a nemáme prostě stálý ekonomický růst díky růstu populace a zlepšování produktivity. Je důležité uvědomit si a je pravděpodobně důležité si toto uvědomit pro celé naše studium mikro a makroekonomie, že toto je opravdu pouze model. Abychom mohli používat tyto modely, musíme dělat velká zjednodušení a opravdu byste měli na tyto modely pohlížet kritickým pohledem. Je to pouze určitý druh pohledu. Nemusíte s tím souhlasit. Můžete to považovat za příliš zjednodušené. Můžete to chtít nějak předělat. Je důležité, abyste se na to dívali pouze jako na model. A důvod proč to děláme, je abychom mohli začít popisovat velmi komplikované věci docela jednoduchými grafy a výpočty, abychom dokázali pochopit něco tak složitého jako ekonomie. Něco, co má stovky milionů herců, každý z nich s desítkami bilionů neuronů ve svém mozku a dělající různé šílené věci. Jsme schopni to rozdělit na jednoduché přímky, křivky a rovnováhy. V posledním videu jsme se trochu podívali na dlouhodobou agregátní nabídku. Agregátní nabídka v delším období. V modelu AD-AS jsme předpokládali, že v delším období skutečná produktivita ekonomiky nezávisí na ceně, že cena je pouze číslo a v delším období se lidé prostě přizpůsobí výrobě nebo se ekonomika přizpůsobí výrobě, která je schopna pohodlně vyrábět. Chtěl bych zdůraznit jednu věc. Toto není maximální produktivita ekonomiky. Je to jakási přirozená. Zkusím to vysvětlit. Můžete se na to dívat jako na přirozený výstup. Přirozený, skutečný výstup ekonomiky. Když říkám přirozený, znamená to, že zde vždy bude určitá neefektivnost. Lidé budou měnit práce. Možná se budou muset rekvalifikovat. Vždy zde budou nějaké obraty. Někteří lidé zemřou a budou se muset najmout noví lidé. Je zde normální nebo přirozený stupeň nezaměstnanosti. Ve většině ekonomikách, lidé nepracují ve dne v noci. Chtějí také volno. Chtějí si odpočinout. Kvůli dalším intervencí neexistuje perfektní efektivnost v ekonomii jako celku. Jedná se o přirozenou, zdravou úroveň výstupu. Existuje určitá teoretická úroveň výstupu. Nakreslím to zde. Tuto teoretickou úroveň výstupu můžete vidět jako maximální výstup. Nakreslím to zde. Toto zde může být maximální výstup. Maximum dané populací a technologií, kterou má, je teoretické a bylo by velmi těžké ho skutečně kvantifikovat. Lidé by pořád pracovali. Nebrali by si dovolenou. Pořádně by nespali. Každý by měl práci, ve které by byl nejvíce produktivní. Potom byste možná měli výstup zde, což je nemožné dosáhnout. Toto je něco pod tím, hezká, zdravá úroveň výstupu pro ekonomiku. Nyní se budeme bavit o agregátní nabídce v krátkém období a, aby tento model mohl pracovat, tento AS-AD model, budeme předpokládat svislou křivku agregátní nabídky v krátkém období. Bude to vypadat asi takhle. Bude to vypadat asi takhle a zřejmě taková bude. Vlastně to udělám takhle. Předpokládejme, že toto je současná úroveň cen. Toto je naše dlouhodobá agregátní nabídka. Nezávisí na ceně, jedná se o přirozenou úroveň výstupu, ale v krátkém období to bude vypadat takhle. Nakreslím to růžově. V krátkém období to bude vypadat takhle. Takhle to táhnu, protože se zřejmě nemůžeme dostat za optimum. Co se děje zde na této křivce. Nakreslil jsem tečkovanou čáru, protože je pro mě snazší nakreslit něco jako tečkovanou čáru, když to kreslím jako plnou křivku. Také se mi vždycky třese ruka. Toto je agregátní nabídka v krátkém období. Uvidíme, že ji potřebujeme svislou pro tento model, abychom poskytli vysvětlení ekonomických cyklů. A zde je pár vysvětlení, můžete na skutečně pohlížet jako na teorie, díky kterým můžeme zdůvodnit svislou křivku agregátní nabídky. Jeden ze způsobů, jak o tom přemýšlet, a ještě než zdůvodním, proč může mít rostoucí sklon... Když lidé vyrábějí přirozeným tempem. V ekonomice bude určitá míra nezaměstnanost na této úrovni zde. Tato rostoucí křivka říká, že když jdou ceny nahoru, ekonomika jako celek bude produkovat za touto přirozenou mírou. Možná to přivede lidi z jiných odvětví nebo se dá říct, že to do práce přitáhne i lidi, kteří nepracovali a budou pracovat více. Možná cítí, že to nyní mohou dělat lépe. To může přesvědčit továrny, aby fungovaly trochu déle. Může to přesvědčit lidi, aby si brali méně dovolené. Opak může být pravdou, pokud ceny klesnou. Křivka s rostoucím sklonem říká, že pokud ceny, agregátní ceny, nejsou to pouze ceny za jedno zboží nebo službu. Pokud agregátní cena klesá, říká to v ekonomice jako celku, že lidé mohou být motivováni pracovat méně. Lidé mohou opustit pracovní sektor. V krátkém období, uvědomte si, že toto vše je v krátkém období, mohou opustit pracovní sílu. Nemusí vůbec provozovat své továrny. Mohou si brát více dovolené, atd. Nyní se zamysleme nad pravděpodobnými zdůvodněními pro křivku agregátní nabídky s rostoucím sklonem. První se nazývá často nazývá teorie mylného chápání. Napíšu to bíle. Je to teorie mylného chápání a vlastně mi dává smysl. Zamyslíme se nad situací, kdy agregátní ceny rostou. ... Pokud jsem individuální hráč, třeba provozuji nějakou firmu, nemusím si okamžitě všimnout, že agregátní ceny rostou. Mohu si jen myslet, že rostou ceny za mé zboží a služby. Mohu si myslet, že se jedná o mikroekonomický jev. Mylně to chápu jako mikroekonomický jev. Je to něco, co se děje na mém trhu. Pokud si myslím a to se vztahuje k mikroekonomii, že ceny mého zboží a služeb rostou vzhledem k ostatním a pamatujte si, že tohle je mylné chápání. Všechny ceny rostou, ale když si myslím, že se to děje krátkodobě, potom zákon nabídky nefunguje. Potom zákon nabídky nefunguje a je to mikroekonomický koncept, když mám pocit, že skutečné ceny... A tohle nejsou skutečné ceny. Ve skutečnosti jsou to nominální ceny, ale když si myslím, že mé relativní ceny rostou, mám motivaci vyrábět více. Myslím, že budu mít větší zisk. Stačí mi jen trochu času si uvědomit, že všechny mé náklady rostou. To, co si mohu koupit za své zisky, roste. Ve skutečnosti se mi vlastně nedaří lépe a potom se pravděpodobně vrátím zpět na svou pravidelnou úroveň produktivity. Zatímco si myslím, že lidé poptávají více Salových ozubených koleček nebo, co vyrábím, začnu pracovat přesčas. Možná si budu chtít najmout více lidí, provozovat továrny i nad úroveň, kdy bych mohl odložit údržbu, abych mohl provozovat továrny déle, atd. Ale potom během nějaké doby si uvědomím, že jsem věci chybně pochopil. Vše se zdražilo. Ve skutečnosti nyní nevytvářím nadměrně velký zisk. Potom se moje úroveň produktivity může dostat zpátky. Když hovořím o sobě, nejsem to jen já, pohybuje celou ekonomikou. Pamatujte si, že hovořím jen o jednom hráči, ale tohle může platit pro mnoho hráčů, kteří operují v celku. Mohou chtít zvýšit produktivitu a potom, když si uvědomí, že ve skutečnosti nevydělávají více peněz a že tohle není udržitelné, vrátí se zpět na svou přirozenou úroveň výstupu. Jiná teorie, o které se dočtete v učebnicích ekonomie, jiná teorie nebo vysvětlení nebo odůvodnění, proč má agregátní křivka nabídky v krátkém období rostoucí sklon, se někdy nazývá teorie strnulých mezd. Strnulé mzdy. Rád bych to rozšířil na teorii strnulých nákladů. Někdy uvádějí zvláštní teorii, která se nazývá teorie strnulých cen, ale podle mě jsou velmi podobné. Strnulé mzdy, strnulé náklady a strnulé ceny. ... Je to obecná myšlenka, že když agregátní ceny rostou, rostou ceny v celé ekonomice ve všech částech ekonomiky neporostou stejně. Tohle jsou části ekonomiky, kde mohou být ceny strnulejší než na jiných místech a existuje mnoho důvodů, proč mohou být ceny strnulé. Můžete mít smlouvy o mzdě nebo si lidé mohou jen pomalu uvědomovat, že ceny rostou a potom znovu projednávají své smlouvy. Můžete mít dlouhodobé dohody s dodavateli, kterým budete po nějakou dobu platit fixní cenu. Již jste se dohodli ji platit příští rok, takže i když agregátní ceny porostou, bude chvíli trvat než různé části ekonomiky, dohody nebo transakce v těchto částech ekonomiky budou ve skutečnosti odrážet tyhle věci. Jiný důvod, proč se v některých částech ekonomiky nepohybuje vše v tandemu nebo se nepohybuje tak rychle, jak byste očekávali, je něco, čemu se říká náklady změn cen (tzv. menu costs, náklady jídelníčku). Náklady změn cen znamenají, že když se ceny mění, když ceny rostou v další hodině o 5%, není ve skutečnosti jednoducuhé zvýšit vaše ceny o 5%. Například kdybyste měli restauraci, museli byste vytisknout nové menu. Odtud pochází název menu costs. Ale neplatí to jen pro restaurace. Platí to o čemkoli. Platilo by to, kdybyste byl jakýkoli dodavatel. Museli byste změnit své letáky. Možná byste museli změnit váš počítačový systém. Museli byste udělat mnoho věcí, abyste vlastně něco změnili. Museli byste informovat své obchodníky, jak se může změnit stanovení cen. Existuje mnoho věcí, které musíte udělat, abyste ve skutečnosti změnili náklady. Tyhle náklady na změnu cen mohou ve skutečnosti zpomalit schopnost všech cen pohybovat se v tandemu. Některé z nich budou strnulejší než jiné. A důvod, proč to může být odůvodnění rostoucího sklonu krátkodobé agregátní křivky nabídky je ten, že když jsem v nějakém z těchto sektorů jsem schopen zvýšit ceny, ale řekněme, že mzdy a mé náklady jsou strnulé. Již jsem uzavřel dlouhodobou smlouvu o mzdách a všichni moji dodavatelé nemohou zvýšit své ceny tak rychle a tak krátkodobě budu mít velký zisk. Dokonce i v reálném vyjádření, protože mé náklady jsou relativně strnulé oproti penězům, které získávám a jsem schopen zvýšit ceny a tak budu vyrábět více. Továrna bude vyrábět déle. Možná odložím údržbu, abych mohl vyrobit více. Třeba se pokusím najmout více lidí na základě těchto dohod. Možná se budu snažit koupit více zboží a služeb při těchto dlouhodobých nákladech. A důvod proč říkám, že tohle jsou opravdu dvě strany jedné mince je, že si představíte... Máte společnost A, která je schopna zvýšit své ceny a tak její příjmy začnou růst. A řekněme, že její dodavatel je společnost B. Je to společnost B a tohle zde je strnulé. ... Třeba A kupuje od B citróny a prodává citronádu. Je schopná zvýšit cenu citronády, ale krátkodobě má fixní smlouvu na citróny. Nakonec ta vyprší a B bude schopná bude dlouhodobě vyjednat zvýšení. Náklady společnosti A jsou strnulé, ale ceny společnosti B jsou strnulé. Tohle je opravdu stejná věc, že náklady jednoho jsou ve skutečnosti ceny druhého.
video